PSRM

24 iunie 2015

Mîine, 25 iunie, ora 11.00, candidatul la funcţia de primar general al municipiului Chişinău Zinaida Greceanîi împreună cu echipa de consilieri municipali nou aleşi, va veni în Piaţa Marii Adunări Naţionale pentru participare la dezbateri publice cu oponentul său Dorin Chirtoacă şi echipa sa.

Este invitată presa şi toţi cetăţenii care doresc să participe la discuţiile despre prezentul şi viitorul capitalei noastre.
Amintim că invitaţia la dezbateri a fost făcută de către Zinaida Greceanîi pe 23 iunie, în cadrul unei conferinţe de presă.
Zinaida Greceanîi a menţionat anterior că „În aceste alegeri, de mai multe ori a fost menționată necesitatea unor dezbateri publice pe marginea situa ț iei din municipiu şi viziunilor de dezvoltare. Ținînd cont de faptul că în cadrul dezbaterilor la TV unde timpii de antenă sînt foarte limitați, or în 10 minute ar fi complicat să ne incadrăm pentru a discuta la modul serios tot ce ț ine de activitatea municipiului Chi ș inău, am decis să fac o invitație lui Dorin Chirtoacă la o dezbatere publică unde timpul nu ar fi limitat, să vină Dl Chirtoacă și eu împreună cu echipa de consilieri, să discutăm tot ceține de municipiu”, a specificat Zinaida Greceanîi.
Totodată; Greceanîi a dat publicităţii subiectele pe marginea cărora candidaţii îşi vor expune opiniile:
1. Prezentarea succintă a programelor candida ț ilor ș i echipelor de consilieri;
2. Politica de cadre în Primăria mun. Chișinău;
3. Procesul decizional în cadrul Primăriei, subdiviziunilor ș i întreprinderilor municipale;
4. Planificarea ș i realizarea bugetului municipal;
5. Planul urbanistic general, planurile zonale, planul de relansare ș i dezvoltare economică a municipiului – existen ț a documentelor de dezvoltare strategică și implementarea acestora. Situația curentă cu privire la dezvoltarea întreprinderilor municipale;
6. Gestiunea, valorificarea și înstrăinarea patrimoniului municipal;
7. Achizițiile publice în cadrul Primăriei, a subdiviziunilor și întreprinderilor municipale;
8. Reparația drumurilor și trotuarelor, amenajarea parcărilor;
9. Gestiunea fondului locativ. Sectorul termoenergetic;
10. Infrastructura transportului public urban;
11. Protecția socială a populației, susținerea tinerilor;
12. Educația și sănătatea;
13. Protejarea monumentelor de arhitectură;
14. Valorificarea parcurilor și a spațiilor verzi, a terenurilor acestora adiacente a acestora, precum ș i a terenurilor intracartier destinate odihnei și agrementului locuitorilor Chișinăului;
15. Valorificarea potențialului investițional și a atractivității turistice a municipiului.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă