PSRM

Comisia de control

Lista membrilor Comisiei Republicane de Control a PSRM
propusă spre aprobare la Congresul al XVII-lea al PSRM
din 18 decembrie 2021

 

1. Albu Adrian
2. Calcișcova-Tataru Liubovi
3. Lipskii Oleg
4. Mizdrenco Vladimir
5. Ursu-Antoci Ala
PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă