PSRM

22 martie 2019

Invitaţie la concurs

Partidul Politic Partidul Socialiștilor din republica Moldova

 

 

 1. Prezentare Generală:

 

 1. PSRM anunță concurs de oferte pentru achiziția serviciilor de audit a Raportului privind gestiunea financiară pentru anii 2016-2018. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de PSRM în prezenta solicitare de oferte și în baza unui contract de prestare servicii.

 

 1. Baza legală pentru efectuarea auditului:

 

 1. Legea nr.294 din 21 decembrie 2007privind partidele politice
 2. Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.4401 din 23 decembrie 2015.

 

 1. Obiectul şi scopul auditului: Auditul privind gestiunea financiară a partidului politic.

Scopul auditului este verificarea corectitudinii administrării mijloacelor financiare în cadrul activităţii partidului,  în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea partidului şi normele de contabilizare şi raportare a activităţii.

 1. Condiţiile de bază faţă de auditor:

 

 1. Auditorul trebuie să nu fi fost, în ultimii 5 ani, membru de partid sau trezorier în campania electorală, nici să fi ocupat funcţia de contabil sau responsabil de finanţe în cadrul partidului politic în care se efectuează auditul.
 2. Este interzis acelaşi auditor să efectueze auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidului politic pentru două perioade consecutive.

 

 1. Termenul de efectuare a auditului: Auditul urmează a fi desfășurat începând cu 02.04.2019. Raportul de audit va fi elaborat în limba de stat și prezentat la 20.04.2019.

 

 1. Cerinţele faţă de audit (sarcina tehnică):

 

La efectuarea auditului o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 

1.Efectuarea auditului Raportului privind gestiunea financiară a partidului politic în  conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu şi cu standardele de audit naţionale şi internaţionale.

 

 1. Verificarea şi analiza surselor de finanţare a partidului politic şi a cheltuielilor efectuate pe seama acestor surse în conformitate cu regulile şi destinaţia stabilite de actele normative care reglementează activitatea partidelor politice.

 

 1. Informaţia concludentă a auditorului din rapoartul de audit independent, referitor la datele incluse în rapoartul privind gestiunea financiară trebuie să conţină concluzia în ceea ce priveşte caracterul complet al informaţiei şi corespunderea cu cerinţele de întocmire a acestora.

 

 1. Ofertele trebuie să conțină:

 

Informaţia generală despre companie

 1. Denumirea companiei de audit;
 2. Numele, prenumele conducătorului organizaţiei și a echipei implicate în audit. CV-urile persoanelor implicate;
 3. Informaţia de contact, inclusiv adresa, telefoane, fax, e-mail, pagină Internet;
 4. Experiența companiei pe piață;
 5. Alte informații relevante.

 

Oferta financiară

Oferta financiară va include oferta de preț a serviciilor în monedă naţională (MDL), inclusiv TVA și criteriile generale de estimare a serviciilor de audit pentru condițiile sus-menționate. Inclusiv, compania de audit va include acceptul privind disponibilitatea efectuării auditului în termenele stabilite prin prezenta ofertă.

 Criteriile de evaluare și selectare:

 1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea auditorului responsabil şi a echipei care va efectua auditul;
 3. Prețul serviciilor;
 4. Perioada de efectuare a auditului (în zile);
 5. Imaginea și reputația companiei (referințe disponibile).

 

 1. Alte cerinţe şi informaţie:

 

Oferta trebuie să fie semnată şi depusă la sediul PSRM , mun.Chişinău, str. Serghei Lazo, 25, sau în formă electronică cu indicarea denumirii ofertantului şi datei de depune, până la data de 01.04.2019 , ora 17-00.

Auditorului i se va asigura spaţiu de muncă şi sprijinul necesar pentru efectuarea auditului, inclusiv, accesul la orice informaţie şi documentele necesare.

 

Raportul de audit independent va fi publicat pe pagina Comisiei Electorale Centrale.

 

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon (022) 817-880 sau la adresa de e-mail: olgalexandru@gmail.com.

Persoană de contact: Olga Rața.

 

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă