PSRM

PROGRAMUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este partidul majorității populare. Pe arena politică a țării noi apărăm valorile și idealurile care sunt împărtășite de majoritatea populației Republicii Moldova. Vom construi o țară în care vrei să trăiești.

PSRM este un partid cu adevărat democratic. Suntem convinși că toate deciziile din domeniul politicii interne și externe ale țării trebuie acceptate de către popor fie printr-un referendum național, fie prin reprezentanții săi aleși.

PSRM este un partid care se conduce de ideologia conservatorismului social. Această ideologie se bazează pe idealul justiției sociale, respectul față de muncă și valorile tradiționale ale poporului nostru. Întrunim acele valori, care au fost moștenite de la bunicii și străbunicii noștri și pe care trebuie să le transmitem generațiilor viitoare.

PSRM este partidul stataliștilor moldoveni. Valoarea noastră supremă și necondiționată este păstrarea statalității moldovenești, identității și memoriei istorice. PSRM nu va face compromisuri cu cei care vor lichidarea statalității Republicii Moldova.

PSRM este un partid care pledează pentru pacea civică și interetnică, pentru o politică externă fără agresiune și în interesul țării noastre. Suntem pentru rezolvarea oricărui conflict intern și extern pe cale pașnică.

PSRM consideră că unul din scopurile principale în politica statală este reîntregirea țării. Toate sarcinile politice interne și externe trebuie să fie subordonate, inclusiv, țelului de  restabilire a integrității teritoriale a țării.

PSRM este partidul care pune pe primul loc interesele fiecărui cetățean și ale familiei sale. Statul este menit să servească oamenii și să aibă grijă de ei.

PSRM este partidul care pledează pentru dezvoltarea socio-economică planificată în interesul întregii societăți cu aplicarea tehnologiilor moderne.

PSRM pledează pentru o guvernare eficientă, pentru combaterea hotărâtă a criminalității și corupției.

PSRM se conduce de principiul „Regiuni dezvoltate – țară puternică”. Dezvoltarea țării începe din fiecare casă, din fiecare curte, de pe fiecare stradă.

PSRM este partidul care se pronunță pentru protecția mediului. Fiecare persoană este responsabilă de starea naturii, de pământ, râuri și păduri, de floră și faună. Protecția mediului este datoria fiecăruia dintre noi.

10 PUNCTE PRINCIPALE ALE PROGRAMULUI PSRM

 1. STATALITATE ȘI NEUTRALITATE
 2. IDENTITATE MOLDOVENEASCĂ, MEMORIE ISTORICĂ, VALORI TRADIȚIONALE
 3. PACE INTERETNICĂ
 4. POLITICĂ EXTERNĂ PROMOLDOVENEASCĂ. VECTOR ESTIC
 5. REÎNTREGIREA ȚĂRII – soluționarea politică a conflictului transnistrean
 6. STATUL PENTRU OAMENI. JUSTIȚIE SOCIALĂ
 7. ECONOMIE AVANSATĂ
 8. GUVERNARE EFICIENTĂ. LUPTA CU CORUPȚIA
 9. REGIUNI DEZVOLTATE, ORAȘE MODERNE ȘI SATE CONFORTABILE
 10. MEDIU CURAT

 

 1. STATALITATE ȘI NEUTRALITATE

PSRM se pronunță pentru statalitatea și independența Republicii Moldova.

Partidul va depune toate eforturile pentru a consolida identitatea moldovenească și a construi o națiune civică multietnică, pentru a educa generația tânără în spiritul patriotismului și al reciprocității interetnice, respectării istoriei, culturii, valorilor spirituale și familiale ale poporului moldovenesc.

Independența autentică a țării

PSRM se pronunță pentru exercitarea suveranității naționale autentice și a puterii poporului prin intermediul organelor sale reprezentative, definite în Constituția Republicii Moldova.

PSRM pledează pentru păstrarea independenței Republicii Moldova. Realizarea independenței autentice și cuprinzătoare a Republicii Moldova este obiectivul strategic principal al Partidului Socialiștilor. Noi pledăm pentru modificarea Constituției astfel ca să nu fie permisă desfășurarea referendumului pentru lichidarea independenței Republicii Moldova. Ne pronunțăm pentru limitarea prin lege a activității partidelor și mișcărilor ce pledează pentru lichidarea independenței Republicii Moldova.

PSRM se pronunță pentru limitarea influenței agenților străini asupra politicii țării, urmând exemplul țărilor democratice, inclusiv a SUA, Federației Ruse și Uniunii Europene.

Neutralitate

PSRM pledează pentru neutralitatea permanentă a Moldovei, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova.

PSRM consideră necesară adoptarea rezoluției Adunării Generale ONU privind recunoașterea și respectarea neutralității permanente a Republicii Moldova (după precedentul altor țări) și a Acordului cu marile puteri privind garanțiile de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

PSRM se pronunță categoric împotriva implicării militarilor moldoveni în operațiuni militare sub egida oricăror blocuri militare.

PSRM va solicita aderarea Republicii Moldova la Mișcarea de Nealiniere – o organizație internațională cu autoritate, care întrunește peste 120 de țări ale lumii pe principiile neparticipării la blocurile militare.

 1. IDENTITATE MOLDOVENEASCĂ, MEMORIE ISTORICĂ, VALORI TRADIȚIONALE

Identitate moldovenească

PSRM pledează pentru păstrarea în Constituție a denumirii limbii moldovenești în calitate de limbă de stat. Limba moldovenească este denumirea istorică a limbii noastre. Așa o numeau bunicii și străbunicii, mamele și tații noștri. Locuitorii acestui pământ au vorbit secole întregi limba moldovenească.

PSRM se pronunță pentru ca cetățenii țării să învețe gratuit limba moldovenească, care trebuie să fie popularizată, inclusiv prin intermediul publicității sociale.

PSRM susține revenirea în programul școlar a disciplinei Istoria Moldovei”. Copiii trebuie să studieze istoria propriei țări, care ar insufla dragoste pentru țară și pentru tradițiile părinților, bunicilor și străbunilor. Valorile tradiționale și patriotismul trebuie să stea la baza politicii de stat în domeniul culturii și educației.

PSRM pledează pentru instituirea legislativă a drapelului istoric național al Moldovei – drapelul Principatului Moldovenesc cu imaginea unui bour aurit pe un fundal roșu.

PSRM se pronunță pentru păstrarea memoriei istorice a Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Țara noastră este strâns legată de evenimentele unuia dintre cele mai teribile războaie din istoria omenirii. Suntem poporul care a învins. Victoria în război face parte direct din identitatea noastră națională. Noi insistăm pe sărbătorirea Zilei Victoriei pe 9 mai și aniversarea eliberării Moldovei de invadatorii fasciști pe 24 august.

PSRM susține adoptarea legilor care impun automat sancțiuni pentru profanarea monumentelor istorice.

 

Valorile tradiționale

PSRM pledează pentru ca familia tradițională să devină un model de urmat.

Tendința spre căsătorie, nașterea copiilor și dorința de a petrece cât mai mult timp cu ei trebuie să devină o normă socială. Copiii sunt viitorul nostru, nu un obstacol pentru cariera profesională.

PSRM se opune impunerii față de societate a „ideologiei egalității de gen”. Aceasta marginalizează diferențele naturale dintre sexe, distruge valorile tradiționale și rolurile de gen din familie. PSRM respinge tentativele pedagogice de promovare a egalității de gen în școli și grădinițe de copii și o consideră ca o imixtiune în dezvoltarea naturală a copiilor și a dreptului părinților la creșterea copiilor, consfințit în Constituție.

PSRM pledează pentru interzicerea propagandei LGBT, în special în sistemul educațional al minorilor.

PSRM se pronunță în apărarea valorilor creștine tradiționale și intenționează să dezvolte cooperarea cu organizațiile obștești, care reunesc țările ortodoxe din lume, cum ar fi: Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, Fondul Internaţional al Unității Popoarelor Ortodoxe și alte organizații.

 

 1. PACEA INTERETNICĂ

PSRM  este pentru consolidarea națiunii civice moldovenești. Ne conducem de principiul „Multe etnii – o singură națiune”.

Noi suntem pentru păstrarea identității etnoculturale a tuturor popoarelor care locuiesc pe teritoriul  Republica Moldova.

PSRM pledează pentru armonizarea relațiilor interetnice, prevenirea conflictelor pe motive naționale și religioase, precum și asigurarea diversității etnoculturale și lingvistice.

PSRM susține consolidarea statutului limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

PSRM se pronunță pentru respectarea necondiționată și în întregime a legilor cu privire la statutul juridic special al Autonomiei Găgăuze.

PSRM pledează pentru anularea cotelor lingvistice pentru posturile private de televiziune care sunt difuzate pe teritoriul Republicii Moldova.

PSRM militează pentru păstrarea instituțiilor preșcolare și de învățământ, la toate nivelurile sistemului educațional, cu predare în limba de comunicare interetnică (rusă) inclusiv cu studierea limbilor altor minorități etnice.

 

 1. POLITICĂ EXTERNĂ PROMOLDOVENEASCĂ. VECTORUL ESTIC

PSRM pledează pentru o politică externă promoldovenească activă, bazată pe interesul național al țării, pentru menținerea bunei vecinătăți și a cooperării reciproc avantajoase cu țările atât din Occident, cât și din Est. Toate deciziile privind viitorul țării noastre trebuie să fie luate de cetățenii Republicii Moldova și de reprezentanții săi aleși.

PSRM consideră că singurul vector geopolitic de care trebuie să se ghideze țara pe arena externă este interesul național al Republicii Moldova. Toate acordurile în domeniul politicii externe și economiei trebuie să corespundă exclusiv intereselor Moldovei, legislației sale suverane și să contribuie la sporirea bunăstării cetățenilor țării.

PSRM  aderă la conceptul  „O Europă unită de la Lisabona până la Vladivostok”, înaintat în repetate rânduri de marii demnitari de stat.

PSRM s-a pronunțat în 2014 împotriva semnării Acordului de Asociere cu UE, deoarece conținea puncte discriminatorii pentru producătorii moldoveni și directive care încalcă valorile noastre tradiționale. Totodată, Acordul de Asociere a jucat un rol favorabil în aprofundarea relațiilor dintre Moldova și Uniunea Europeană și acordarea țării noastre a regimului fără vize cu țările UE.

PSRM pledează pentru menținerea acestui Acord, cu condiția modificării unor articole care în prezent dăunează producătorilor moldoveni și nu sunt compatibile cu valorile noastre tradiționale.

Partidul Socialiștilor pledează pentru o politică de prietenie, bună vecinătate și cooperare cuprinzătoare cu Uniunea Europeană și țările membre. Cele mai strânse relații politice, economice și comerciale cu țările UE trebuie să se dezvolte fructuos.

Totodată, conștientizăm că Republica Moldova nu are șanse să adere la UE în viitorul apropiat. Uniunea Europeană a atins limitele extinderii sale. Acest lucru a fost demonstrat de procesul BREXIT și de creșterea euroscepticismului în țările Uniunii Europene.

PSRM consideră vectorul estic drept o condiție importantă pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. Centrul economiei și comerțului mondial se deplasează spre Asia și pe coasta Pacificului. Moldova are toate șansele de a participa cu drepturi depline la procesele de integrare eurasiatică, ca țară cu drept de a lua decizii.

Interesul național al Moldovei presupune îmbunătățirea relațiilor cu Federația Rusă – unul dintre principalii noștri parteneri strategici. De Federația Rusă ne leagă secole de istorie comună, interacțiunea cu privire la reglementarea transnistreană. În Federația Rusă trăiesc și muncesc sute de mii de concetățeni de-ai noștri.

PSRM pledează pentru continuarea calității de membru activ al Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente, pentru participarea mai activă la toate proiectele CSI, inclusiv în cele economice, umanitare, științifice și juridice.

PSRM se pronunță pentru extinderea cooperării și aprofundarea proceselor de integrare cu Uniunea Economică Eurasiatică, până la calitatea de membru cu drepturi depline al UEEA, unde se află piețele noastre tradiționale de desfacere. Vom solicita aderarea Moldovei la banca Eurasiatică de dezvoltare, ceea ce va spori posibilitatea finanțării proiectelor de infrastructură pe teritoriul țării noastre.

PSRM pledează pentru extinderea cooperării cu Republica Populară Chineză și semnarea Acordului de parteneriat strategic între țările noastre. Vom solicita participarea activă a Moldovei la Programul „O centură – un drum” și aderarea la Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură.

PSRM pledează pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate, strategice cu vecinii noștri apropiați: Ucraina și România – în baza respectului reciproc și a recunoașterii suveranității.

PSRM pledează pentru extinderea parteneriatelor bilaterale cu Statele Unite ale Americii – unul dintre partenerii cheie ai țării noastre.

PSRM se pronunță pentru dezvoltarea atotcuprinzătoare a relațiilor cu Republica Turcia – unul dintre partenerii noștri strategici cheie din regiunea Mării Negre-Balcani. Considerăm extrem de importantă atragerea investițiilor turcești în economia țării, în special în dezvoltarea Autonomiei Găgăuze.

PSRM declară că nu va adera la sancțiuni împotriva oricărei țări. Nici un sentiment de solidaritate nu poate servi drept scuză pentru presiunea asupra cetățenilor țărilor suverane.

PSRM pledează pentru extinderea cooperării în cadrul mișcării socialiste internaționale. Noi ne propunem aderarea la Internaționala Socialistă.

 

 1. REÎNTREGIREA ȚĂRII. REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ

Reîntregirea statului moldovenesc este obiectivul fundamental al PSRM. Toate celelalte sarcini ale politicii interne și externe ale Moldovei trebuie subordonate acestui scop. Scindarea țării, care a avut loc în rezultatul acțiunilor aventuroase ale politicienilor de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, este principala problemă a Moldovei moderne.

Fundament pentru soluționarea problemei transnistrene trebuie să fie valorile comune care sunt împărtășite de majoritatea populației de pe ambele maluri ale Nistrului: identitatea moldovenească, natura multietnică a societății moldovenești, statutul limbii ruse, prietenia cu Rusia, respectul pentru trecutul istoric, valorile creștine tradiționale, consolidarea legăturilor comerciale, economice și umanitare.

Stimulente și garanții suplimentare pentru reîntregirea țării trebuie să fie neutralitatea militară și politică reală a Republicii Moldova, dreptul la autodeterminare a locuitorilor Transnistriei în cazul pierderii statalității Republicii Moldova (după exemplul Autonomiei Găgăuze).

PSRM se pronunță pentru o revenire la examinarea și implementarea tuturor acordurilor bilaterale dintre Chișinău și Tiraspol, inclusiv cu medierea de către OSCE și a altor parteneri internaționali. Suntem gata să demonstrăm că guvernul de la Chișinăul este un partener responsabil, care își îndeplinește obligațiunile asumate.

PSRM pledează pentru revenirea la implementarea Memorandumului din 1997 „Despre principiile normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria” („Memorandumul Primakov”), care este semnat de președintele de atunci al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, și partenerii internaționali reprezentați de Federația Rusă, Ucraina și OSCE.

Este extrem de important să fie creat un Consiliu public cu implicarea reprezentanților businessului, istoricilor, politologilor care reprezintă ambele maluri ale Nistrului. Reuniunile acestui Consiliu public trebuie să se desfășoare cu regularitate.

Nu mai puțin importantă în procesul de reintegrare este formarea unei viziuni comune asupra evenimentelor istorice din trecutul țării noastre. PSRM se pronunță pentru inițiativa de a forma un grup comun de istorici de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a edita un manual normativ despre istoria Moldovei.

PSRM va iniția unificarea eforturilor ecologiștilor din Moldova și Transnistria pentru salvarea râului Nistru. O examinare ecologică și hidrologică de înaltă calitate a stării Nistrului va deveni unul dintre principalele proiecte comune ale oamenilor de știință de pe ambele maluri ale râului.

 

 1. STAT SOCIAL

Protecția socială a cetățenilor

PSRM este convins că edificarea unui stat social este o necesitate obiectivă și principala condiție pentru dezvoltarea durabilă a societății moderne, inclusiv în Republica Moldova. PSRM consideră că orice guvern, în activitățile și programele sale, trebuie să pună în prim plan grija pentru fiecare cetățean.

PSRM se pronunță pentru executarea obligațiilor sociale în domeniile salarizării și ocupării forței de muncă, sănătății, educației, științei și culturii, protecției sociale a pensionarilor, veteranilor, persoanelor cu nevoi speciale, familiilor cu venituri mici.

PSRM vede viitorul statului moldovenesc în  responsabilitatea reciprocă a statului și a cetățenilor pentru eficacitatea guvernării și atingerea unui nivel de trai înalt în Republica Moldova.

PSRM intenționează să implementeze următoarele măsuri prioritare:

 • Asigurarea veniturilor populației nu mai jos de nivelul minimului de existență.
 • Întoarcerea sistemului de compensații nominative pentru unele categorii de cetățeni; reforma sistemului de prestare a asistenței sociale de stat, prin revizuirea criteriilor de selectare a beneficiarilor și simplificarea procedurilor birocratice în procesul de prestare a acesteia.
 • Înăsprirea răspunderii angajatorilor pentru întârzierile salariale.
 • Indexarea regulată a tuturor plăților bănești, inclusiv indemnizațiile de îngrijire a copilului până la 3 ani, cu avans față de rata inflației.

Protecția muncitorilor de rând

PSRM protejează interesele muncitorilor, persoanelor cu venituri reduse și a clasei de mijloc a societății moldovenești. Partidul va depune efort pentru ca bogățiile naționale să fie distribuite în interesul majorității populației țării.

PSRM consideră că munca calificată trebuie plătită la justa valoare, menținând în același timp eficiența acesteia.

PSRM pledează pentru crearea unui mecanism deplin de parteneriat social pe piața muncii, bazat pe negocierile trilaterale ale sindicatelor, angajatorilor și statului.

PSRM se pronunță pentru acordarea asistenței la angajarea persoanelor în etate, persoanelor cu nevoi speciale, a părinților cu copii mici.

PSRM militează pentru o creștere dinamică a salariilor în toate ramurile economiei naționale.

Grija față de familie

PSRM insistă asupra adoptării legii privind capitalul matern.

Considerăm necesar ca indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani să fie majorată.

PSRM se pronunță pentru o politică activă de sprijinire a familiilor tinere, creșterea natalității și protecția familiei.

PSRM pledează pentru plata salariului social pentru unul din părinții din familiile social vulnerabile cu trei sau mai mulți copii.

PSRM susține creșterea cuantumului alocației pentru tinerii absolvenți care aleg să muncească în mediul rural.

Sprijinul trebuie să includă și asigurarea cu locuințe a tinerilor bugetari din sate și orașe mici, programe ipotecare cu dobânzi reduse pentru tinerii bugetari, creșterea termenului de rambursare a împrumutului și amânarea începerii plății.

PSRM se pronunță pentru un program de locuințe sociale pentru familiile tinere, cu plata dobânzii la ipotecă de către stat, în funcție de numărul de copii, pe o perioadă de cel puțin 30 de ani.

PSRM pledează pentru susținerea familiilor în care există copii cu nevoi speciale, prin majorarea alocațiilor sociale până la minimul de existență și dezvoltarea serviciilor de asistență socială.

Educație de calitate

PSRM pledează pentru revenirea la sistemul educațional anterior „atestat – diplomă”.

PSRM se pronunță pentru creșterea rolului învățământului profesional tehnic pentru a satisface cererea economiei în specialiști calificați în domeniul producției, serviciilor, agriculturii.

PSRM consideră necesară crearea unei instituții preșcolare în fiecare localitate, unde există cel puțin 20 de copii de vârstă preșcolară.

PSRM se pronunță împotriva optimizării școlilor.

Considerăm că trebuie să fie stabilită o îndemnizație unică anuală pentru familiile cu elevi, în ajunul zilei de 1 septembrie, pentru pregătirea de noul an școlar.

 

PSRM pledează pentru oferirea meselor gratuite din contul statului pentru toți elevii.

Considerăm că este necesar să fie majorate salariile și nivelul garanțiilor sociale pentru cadrele didactice.

PSRM consideră că profesia de profesor trebuie să fie nu doar nobilă, dar prestigioasă și bine plătită.

PSRM militează pentru debirocratizarea sistemului educațional, reducerea la minimum a rapoartelor metodice și universitare. Sarcina profesorilor și educatorilor este de a învăța, nu de a scrie rapoarte.

PSRM se pronunță pentru majorarea numărului de locuri finanțate din buget pentru studii universitare în corespundere cu comanda de stat și solicitarea economiei.

Considerăm că este necesar să garantăm primul loc de muncă pentru absolvenții care au făcut studii finanțate de buget.

Noi pledăm pentru alocarea de fonduri bugetare de la stat pentru granturi oferite absolvenților care au decis să-și creeze propria afacere.

PSRM consideră că studenții, pentru a învăța calitativ, au nevoie de burse decente.

PSRM pledează pentru reconstituirea Academiei de Științe a Moldovei și elaborarea unui mecanism clar de integrare a științei academice, comunității universitare, dezvoltării tehnologice și industriale pentru formarea unui mediu inovativ complet.

PSRM se pronunță pentru aprobarea Programului de dezvoltare a sportului de masă autohton. Este necesar să fie construite terenuri de sport în fiecare localitate a țării.

Sprijin pentru oamenii în etate

PSRM se pronunță pentru păstrarea vârstei de pensionare: 62 de ani pentru bărbați și 57 de ani pentru femei.

PSRM susține crearea Centrelor de longevitate activă: centre de agrement, educaționale și de reabilitare pentru persoanele din generația mai în vârstă, în vederea sporirii calității vieții, independenței, consolidării și menținerii sănătății; pentru realizarea altor programe care facilitează viața de zi cu zi a persoanelor în etate.

PSRM pledează pentru introducerea unui card tarifar unic pentru pensionari, care oferă dreptul de utilizare gratuită a transportului municipal, servicii preferențiale în clinici staționare, vizite la obiective culturale și alte facilități sociale.

Noi suntem pentru extinderea legii de indexare a pensiilor de două ori pe an, în conformitate cu rata inflației, implementate de PSRM.

PSRM consideră că este necesar de a continua alocarea indemnizațiilor unice pentru pensionari de două ori pe an – de Crăciun sau de Sărbătoarea de Paște, și de Ziua Persoanelor în Etate (1 octombrie).

PSRM se pronunță pentru asigurarea accesului prioritar al persoanelor în etate la programe speciale: chirurgia cataractei, protezarea articulațiilor mari (șold, genunchi și umăr).

Oameni sănătoși – o națiune sănătoasă

Fără o populație sănătoasă, nu există o țară sănătoasă. Una dintre sarcinile principale ale PSRM este perfecționarea și accesibilitatea sistemului de sănătate, care va asigura longevitatea și sănătatea cetățenilor Moldovei.

PSRM se pronunță pentru sporirea finanțării sistemului de sănătate din Moldova la nivelul mediu al PIB-ului din țările din Europa Centrală și de Est.

PSRM pledează pentru creșterea asistenței medicale primare gratuite în instituțiile medicale de stat, municipale, raionale și rurale.

PSRM consideră necesară reformarea sistemului de asigurări în medicină. Fiecare cetățean al țării trebuie să fie asigurat automat cu poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală. PSRM pledează pentru crearea și dezvoltarea unui sistem de informații medicale despre fiecare persoană, care ar include fișa medicală electronică a pacientului și ar fi disponibilă pentru toate instituțiile medicale.

Noi suntem pentru implementarea sistemului de diagnosticare în masă și accesibilă a stării de sănătate după vârstă: preșcolară, școlară, pensionare – în scopul depistării precoce a bolilor caracteristice regiunii noastre, cu profilaxia ulterioară a acestor boli pentru reducerea numărului îmbolnăvirilor.

PSRM militează pentru salarii decente pentru medici și personalul medical din Republica Moldova. Vom asigura creșterea salariilor asistenților medicali și a lucrătorilor tehnici din sistemul de sănătate proporțional cu creșterea salariilor medicilor. Statul va rambursa în termen de cinci ani creditul de studii al tânărului specialist în sănătate, dacă acesta va rămâne să lucreze în Moldova.

PSRM se opune categoric lichidării instituțiilor medicale din țară. În fiecare raion trebuie să funcționeze un spital și o policlinică raională, în fiecare sat, un centru medical și o farmacie. Lucrătorii medicali din zonele rurale trebuie să fie asigurați cu locuință și garanții sociale.

PSRM pledează pentru consolidarea sistemului de sănătate la nivel național, prin asigurarea instituțiilor cu utilaj medical modern pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și accesul populației la serviciile medicale (tomografie computerizată, radiologie digitală, sistem de gestionare a deșeurilor medicale).

PSRM va sprijini funcționarea în continuare a programului „Un doctor pentru tine”. Vor fi formate echipe mobile care vor merge în satele slab populate.

Vom dezvolta industria farmaceutică din Moldova, cercetarea științifică în domeniul farmacologiei, simplificarea procedurii de înregistrare a medicamentelor.

PSRM consideră necesară asigurarea controlului public asupra creșterii prețurilor la medicamentele de primă necesitate. În toate orașele și raioanele țării trebuie să fie create rețele de farmacii sociale de stat. Este necesar ca locuitorii din mediul rural să fie asigurați cu medicamente.

Considerăm necesar să fie oferit ajutor stomatologic de calitate și gratuit copiilor cu vârsta sub 18 ani, femeilor însărcinate, mamelor în termen de un an de la nașterea copilului, pensionarilor.

Vom asigura un control strict asupra modului de asigurare a copiilor cu medicamente compensate.

PSRM se pronunță pentru promovarea modului sănătos de viață, inclusiv prin majorarea cotei de publicitate socială și promovarea unei alimentații sănătoase.

PSRM consideră necesară intensificarea măsurilor de semnare a acordurilor de securitate socială cu principalele țări în care se află cetățenii Republicii Moldova, în scopul garantării protecției lor sociale.

 

 

 1. ECONOMIE AVANSATĂ

Rolul activ al statului în economie

PSRM se pronunță pentru consolidarea reglementării de stat a economiei. Conceptul liberal al „mâinii invizibile a pieței” și dominația corporațiilor globale în economia mondială și-a depășit utilitatea.

PSRM este împotriva retragerii de fonduri în off-shore și sectorul tenebru. Impozitele trebuie plătite la locul de producție a bunurilor și serviciilor.

Implementarea unei politici sociale puternice pe o bază economică durabilă, fundamentul dezvoltării cărora este industria și serviciile.

În scopul asigurării dezvoltării în avans a industriei și sporirii contribuției sale la dezvoltarea economică, PSRM propune o strategie de reindustrializare a economiei. Aceasta include două direcții principale:

–     Modernizarea, reutilarea și promovarea pe piețele de desfacere a întreprinderilor existente, specializate în prelucrarea materiei prime agricole locale, producția materialelor de construcție, îmbrăcăminte, încălțăminte și altor mărfuri.

PSRM pledează pentru crearea de noi întreprinderi și tipuri de producție industrială, cu sprijinul și participarea directă a statului la implementarea proiectelor investiționale.

PSRM se pronunță pentru crearea parcurilor industriale în fiecare raion al Moldovei.

PSRM este împotriva vânzării terenurilor agricole cetățenilor străini.

Terenurile agricole pot fi deținute doar de cetățenii Moldovei și de întreprinderile care sunt înregistrate și lucrează în țara noastră. Pământul fertil este patrimoniul național al Moldovei și trebuie să aparțină poporului Moldovei.

PSRM pledează pentru crearea Fondului investițional de stat, al cărui obiectiv principal va fi finanțarea proiectelor investiționale în sectorul real al economiei și în domeniul infrastructurii. Mijloacele fondului vor fi formate în special din resursele bugetare, emiterea și plasarea pe piața internă a valorilor mobiliare investiționale ale statului, atragerea de fonduri de la organizațiile financiare internaționale, investitorii privați autohtoni și străini. Resursele fondului pot fi create din mijloacele Băncii Naționale a Moldovei, rezervele excedentare ale băncilor comerciale, atrase pe principii de piață, din mijloacele obținute în urma emiterii de obligațiuni guvernamentale pe termen mediu și investițiile străine.

 

PSRM se pronunță pentru ca întreprinderile din sectorul real al economiei să primească credite investiționale din contul finanțării economiei din partea Băncii Naționale a Moldovei, prin intermediul băncilor comerciale, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra activității investiționale și va contribui la modernizarea tehnologică a economiei.

PSRM consideră că pentru soluționarea problemelor de dezvoltare economică, este necesară diversificarea cooperării financiare internaționale. În afară de interacțiunea tradițională a țării noastre cu FMI, BERD și Banca Mondială, PSRM pledează pentru cooperarea cu Uniunea Economică Eurasiatică, Banca Eurasiatică de Dezvoltare, cu Republica Populară Chineză, Banca Asiatică de Investiții pentru Infrastructură și alte organizații internaționale.

PSRM se pronunță pentru sprijinul de stat al producătorilor autohtoni care participă la programul de substituire a importurilor, care vor fi asigurați cu stimulente fiscale.

PSRM consideră că finanțarea agriculturii de către stat, pe termen mediu, trebuie să sporească de 2-3 ori. Pentru sectorul agrar trebuie să fie alocate cel puțin 10% din bugetul țării.

Considerăm necesar:

– Stimularea producției agricole prin extinderea practicilor de subvenționare a creditelor.

– Elaborarea și implementarea unor programe speciale de susținere a producției agricole în caz de secetă și dezastre naturale.

– Susținerea cooperării agricole, oferirea de credite preferențiale pentru procurarea utilajelor agricole.

– Extinderea practicii achizițiilor publice și intervențiilor de mărfuri pe piața agricolă.

– Alocarea de subvenții guvernamentale și atragerea investițiilor străine în crearea unor linii de producere înalt tehnologizate în sectorul agrar.

– Inițierea programului de stat pentru dezvoltarea sistemelor de irigare.

– Elaborarea și implementarea măsurilor de susținere pentru crearea hub-urilor agricole și clusterelor mari, care unesc într-un lanț valoric producătorii agricoli, întreprinderile de prelucrare, comerț, servicii etc.

Dezvoltarea turismului

În cadrul Programului național „Harta etnografică a Moldovei”, se va da start creării și dezvoltării întreprinderilor de turism intern, bazate pe culturile etnice ale popoarelor Moldovei.

În localitățile moldovenești, ucrainene, bulgare, ruse, găgăuze și alte așezări vor fi  create Complexuri turistice și muzeale, care vor familiariza locuitorii și oaspeții Moldovei cu caracteristici etnice, tradiții, meșteșuguri populare și bucătăria națională a popoarelor Moldovei.

Întreprinderile din domeniul HoReCA vor fi implicate în implementarea acestui program, vor beneficia de taxe preferențiale și toate condițiile necesare pentru realizarea proiectului.

Pentru fiecare raion al Republicii Moldova va fi creat un program turistic unic.

Sectorul IT și digitalizarea

PSRM consideră că digitalizarea ar trebui să devină un motor al transformării economiei și a principalelor sfere de viață ale societății moldovenești.

Va fi dezvoltat și implementat Programul de stat „Moldova digitală”.

Digitalizarea administrației publice va reduce semnificativ povara birocratică, corupția și va simplifica furnizarea de servicii publice către populație și business.

Va fi efectuată digitalizarea industriei, agriculturii, construcțiilor, economiei urbane, sectoarelor de transport și financiare, educație și asistență medicală, ceea ce va duce la schimbări calitative în activitatea sectoarelor, la sporirea calității și la accesibilitatea produselor și serviciilor furnizate.

 

Statul va sprijini financiar proiecte de dezvoltare și implementare a tehnologiilor digitale, va atrage fonduri de la investitorii locali.

Va fi creat un sistem de „educație digitală”, care va include alfabetizarea și dezvoltarea competențelor digitale a diferitelor categorii ale populației, instruire în domeniul tehnologiei informației, programare, instruire sectorială specifică pentru digitalizarea diferitelor industrii.

 

 1. ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ. LUPTA CU CORUPȚIA

PSRM va depune toate eforturile pentru ca nicio  formațiune politică sau asociație obștească, precum și oricare dintre instituțiile statului, să nu poată exercita puterea de stat doar în nume propriu; să nu poată anula deciziile luate de cel mai înalt organ reprezentativ al Republicii Moldova; toate instituțiile statului trebuie să fie supuse exclusiv voinței poporului moldovenesc, care este suveranul acestui stat.

PSRM se pronunță pentru tranziția către o republică prezidențială. Un președinte ales de popor trebuie să aibă dreptul de a numi prim-ministrul țării.

PSRM pledează pentru reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 71. Acest lucru va economisi semnificativ cheltuielile aparatului de stat. Fondurile economisite trebuie direcționate către sectorul social și susținerea sectorului real al economiei.

 

PSRM militează pentru reforma Curții Constituționale, care nu trebuie să aibă dreptul să anuleze deciziile organelor puterii de stat  alese democratic.

PSRM se pronunță pentru interzicerea ca persoanele cu dublă cetățenie să ocupe cele mai înalte funcții publice: președinte, prim-ministru, președinte al Parlamentului, judecători ai Curții Constituționale.

PSRM este împotriva reformei administrative, care presupune desființarea raioanelor și fondarea județelor. Structura administrativ-teritorială a Moldovei trebuie să rămână neschimbată.

ORDINEA PUBLICĂ. COMBATEREA CRIMINALITĂȚII

PSRM își vede sarcina în consolidarea structurilor de forță ale statului, implementarea de noi tehnologii pentru a asigura securitatea cetățenilor și implicarea populației în menținerea ordinii publice.

PSRM pledează pentru o politică de „toleranță zero” în privința criminalității. Scopul statului este protejarea societății, nu a drepturilor infractorilor. Prioritare vor fi lupta împotriva crimei organizate, traficului de droguri, traficului de persoane, corupției, construcțiilor ilegale, furturilor stradale.

 

PSRM consideră că statul trebuie să fie consecvent în aplicarea pedepselor pentru infracțiuni grave, trimițând astfel un semnal clar potențialilor infractori (ca măsură preventivă) și contribuind la restabilirea respectului față de stat în rândul minorilor recidiviști.

Considerăm oportun să legiferăm și să oferim volumul necesar de garanții sociale pentru colaboratorii organelor de drept, inclusiv asistența medicală, asistența socială și asigurarea cu spațiu locativ.

Este necesar de consolidat instituția polițiștilor de sector și de stabilit procedura de responsabilizare a acestora față de populația locală. Principalul criteriu pentru evaluarea polițistului de sector este siguranța cetățenilor din fiecare sector.

PSRM consideră necesară efectuarea atestării obligatorii a judecătorilor și procurorilor pe baza criteriilor internaționale de profesionalism și integritate.

 

 1. REGIUNI DEZVOLTATE – O MOLDOVĂ PUTERNICĂ

Autoguvernarea locală este fundamentul pe care  trebuie construită statalitatea Republicii Moldova. PSRM pledează pentru transferul maxim de competențe și responsabilități la nivelul care este cel mai apropiat de oameni și cere ca acest nivel să fie susținut de resurse. PSRM se pronunță pentru implementarea principiilor Cartei Europene a autonomiei locale.

PSRM insistă asupra adoptării legii „Despre dezvoltarea socio-economică complexă a raioanelor și municipiilor din Republica Moldova”, care trebuie să conțină obligația de a elabora și implementa programe regionale și municipale de dezvoltare socio-economică.

PSRM se pronunță pentru reducerea nivelului de inegalitate economică între regiunile țării și crearea condițiilor egale pentru dezvoltarea economiei locale.

PSRM va acorda o atenție deosebită dezvoltării infrastructurii de calitate. În paralel cu șoselele magistrale de importanță strategică, trebuie de modernizat și de asigurat capacitatea rutieră a drumurilor locale, a străzilor din oraș și a nodurilor de transport.

 

Fiecare localitate trebuie să fie conectată la o conductă centralizată de gaz, de alimentare cu apă și la sistem de canalizare.

Orașe moderne

PSRM consideră că dezvoltarea fiecărui oraș din țară trebuie să se realizeze conform planului urbanistic general.

PSRM pledează pentru dezvoltarea unui sistem convenabil de transport urban, suburban și interurban în conformitate cu standardele internaționale. Prioritatea trebuie acordata transportului public de călători.

PSRM este împotriva dezvoltării haotice a orașelor țării. Trebuie strict de interzis construcțiile în curțile blocurilor și în parcuri.

PSRM se pronunță pentru construcția complexurilor multifuncționale locativ-comunale, care vor conține toată infrastructura necesară: farmacie, terenuri de sport în aer liber și terenuri de joacă pentru copii.

PSRM consideră necesară adoptarea unui program de stat pentru reparația instalațiilor de tratare a apei și renovare a rețelelor de apă pluvială.

Toate orașele din Moldova vor fi conectate la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare.

Toate orașele și raioanele țării vor fi conectate printr-o rețea de drumuri moderne și de înaltă calitate.

În fiecare localitate din Moldova va fi construit un complex sportiv modern. În fiecare curte din oraș trebuie să fie un teren de joacă, iar fiecare cartier trebuie să dispună de un teren de sport.

PSRM acordă o atenție sporită protecției spațiilor verzi, dezvoltării parcurilor din orașele Moldovei.

PSRM consideră că este necesar să fie adoptat un program de stat privind înverzirea și iluminarea străzilor orașului, reparația calitativă a trotuarelor.

Sate confortabile. Orășele agricole.

Dezvoltarea satelor moldovenești este una dintre principalele priorități ale PSRM.

PSRM consideră că pentru dezvoltarea infrastructurii agricole din Moldova este necesar să fie preluată experiența agro-orașelor din Belarus – localități confortabile unde a fost creată o infrastructură industrială și socială, asigurând standarde înalte de viață pentru populația care locuiește în ele.

Fiecare sat din Moldova va avea grădiniță de copii, școală, punct medical, centru cultural și un mini-stadion.

 

 1. MEDIU CURAT

PSRM consideră că o ecologie bună este cheia pentru sănătatea populației și a dezvoltării țării.

RÂURILE NISTRU ȘI PRUT SUNT PATRIMONIUL NOSTRU NAȚIONAL! PSRM va continua lupta pentru salvarea râului Nistru de dezastrul ecologic. Va fi atrasă atenția organizațiilor de mediu și pentru drepturile omului din întreaga lume asupra problemei râului Nistru.

PSRM consideră necesar să fie elaborat un plan strategic de utilizare a deșeurilor. În prim plan va fi pus principiul reducerii deșeurilor, dezvoltării producției și activității antreprenoriale fără deșeuri.

PSRM se pronunță pentru implementarea în economie a tehnologiilor de reciclare și a materialelor biodegradabile.

Pădurea este una dintre bogățiile naturale ale țării noastre. PSRM consideră că este necesară creșterea graduală a suprafeței forestiere din Republica Moldova de la 12% în prezent, la cel puțin 25% din teritoriul țării.

Suntem pentru extinderea rețelei de rezervații naturale în Republica Moldova.

PSRM consideră necesară extinderea sprijinului de stat pentru producătorii moldoveni de produse ecologice. Suntem pentru introducerea „bioștampilei de stat” – un semn al conformității alimentelor cu standardele ecologice.

Susținem extinderea cercetărilor științifice în domeniul tehnologiilor de producere a mărfurilor ecologice și energiei regenerabile.

PSRM consideră necesar dezvoltarea la maximum a transportului public ecologic (troleibuze, autobuze electrice, vehicule electrice).

 

 

PSRM

Adera la partid!

Semnalează o problemă