Pentru a adera la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova trebuie să îndepliniţi următoarele acțiuni:

1. Să studiați Statutul și documente programatice a partidului.

2. Să aveți o convorbire cu secretarul organizației primare de partid din circumscripția administrativ-teritorială a Dvs.

3. Să depuneți setul de acte în organizația primară de partid.

Setul de acte necesar candidatului la aderare la partid:

1. Cerere de aderare.

2. Ancheta candidatului.

3. Copia buletinului de identitate.

4. 2 fotografii color 3×4 mm.

Decizia definitivă de primire în rîndurile partidului aparține adunării organizației primare de partid

Бланк №1 Скачать

Extras din Statutul PSRM

Art. 3 Activitatea de membru al Partidulul politic, drepturile şi obligaţiunile membrilor de partid

3.1. Membru al Partidului politic poate deveni oricare cetăţean al Republicii Moldova capabil de acţiune, care a atins vîrsta de 18 ani şi recunoaşte Programul partidului (documentul de program în vigoare), care îndeplineşte cerinţele Statutului şi este luat la evidenţă în una din organizaţiile primare de partid.

3.2. Partidul politic are apartenenţă de partid fixată, fiecăre membru al partidului deţine legitimaţia de partid. Forma legitimaţiei de partid este stabilită de Consiliul Republican.

3.3. Membrii Partidului politic nu pot fi membri ai altor partide politice sau formaţiuni social-politice. Ei pot fi membri ai unor organizaţii necomerciale de cetăţeni, care se creează pe principiile intereselor profesionale, culturale şi de alt gen şi nu pretind la participare în formarea organelor de stat.