PSRM

02 februarie 2015

Vladimir Ţurcan: „Dacă la guvernare vor rămîne aceleaşi persoane, Moldova riscă să dispară ca stat”

Deputatul Parlamentului RM, Vladimir Ţurcan, vorbeşte pe scurt despre cele mai actuale probleme.

Despre sistemul electronic de petiţii şi adresări

– Este o iniţiativă a Partidului Socialiştilor, un răspuns la solicitările alegătorilor. Societatea are nevoie de garanţii că orice problemă, cu care se confruntă la moment o anumită persoană, un sat, un raion, poate fi adusă la cunoştinţa celor din Parlament şi că există şansa ca această problemă să fie soluţionată.
Sistemul nostru prevede cîteva modalităţi pentru obţinerea informaţiei. Prima modalitate – cea electronică. A fost creat un site special, unde oamenii pot lăsa mesaje, plîngeri, propuneri ş.a.m.d. Cea de-a doua modalitate – întîlnirile în teritorii. O dată pe săptămînă, fiecare deputat din fracţiunea PSRM va efectua vizite în raion pentru care a fost numit responsabil. În ziarul nostru şi în alte ediţii va fi publicat graficul acestor întîlniri. La fel, despre întîlnirile cu deputaţii vor informa organizaţiile teritoriale ale partidului. Cea de-a treia modalitate – adresările personale ale cetăţenilor către un deputat concret.
Centrul informaţional-analitic special, organizat în aceste scopuri, va procesa informaţia obţinută şi o va repartiza pe 4 direcţii, elaborate în fracţiunea noastră: juridică, socială, economică şi politică. Va urma un răspuns corespunzător: sau sub forma unor interpelări în cadrul şedinţelor Parlamentului, sau sub forma unor interpelări parlamentare în structurile publice. Dacă aceste adresări vor necesita modificarea legislaţiei, vom fi gata să elaborăm iniţiative legislative şi să cerem examinarea lor în Parlament sau în Guvern, dacă aceasta va ţine de competenţa noastră.
Promisiunile făcute în cadrul campaniei electorale trebuie să fie îndeplinite şi acesta este primul pas în asigurarea unei legături reale şi permanente cu cetăţenii. Alegătorii trebuie să vadă, cine şi ce face în Parlament – cine partajează portofoliile şi cine le soluţionează efectiv problemele.

Despre opţiunea PSRM de alegere a preşedintelui ţării prin vot direct
– Această problemă provoacă dificultăţi majore în ţară începînd cu anul 2009. În condiţiile de instabilitate politică este nevoie de schimbat cardinal modalitatea de alegere a preşedintelui ţării. Sondajele de opinie arată că majoritatea absolută a populaţiei susţine ideea de alegere a preşedintelui prin vot direct. Pentru aceasta este nevoie de a modifica articolul 78 al Constituţiei RM. La rîndul său, acest lucru necesită o majoritate parlamentară, ceea ce lipseşte celor trei partide din alianţă. Acestea nu vor putea alege Preşedintele ţării în anul 2016, dacă, nu le va reuşi să modifice formularea respectivă.
Totuşi, iniţiativa noastră va fi formulată şi toţi deputaţii care se băteau cu pumnul în piept, inclusiv în campania electorală actuală şi în cea precedentă, declarînd că se pronunţă pentru alegerea preşedintelui prin vot direct, îşi vor putea demonstra adevăratele intenţii. Dacă aceştia vor sprijini iniţiativa noastră, vom merge mai departe – o vom transmite pentru examinare Curţii Constituţionale, după care o vom prezenta în Parlament. Doar peste 6 luni după înregistrarea iniţiativei respective ea poate fi examinată. Pentru examinarea sa, la fel, este prevăzută o perioadă de 6 luni. Dacă nu se va reuşi întrunirea unei majorităţi constituţionale, iniţiativa, care nu a fost examinată în decurs de un an, va fi anulată şi va trebui să o luăm de la început. În această situaţie totul depinde de responsabilitatea politică a colegilor noştri din Parlament. Din partea noastră, vom pregăti această iniţiativă, o vom prezenta pentru semnare colegilor din alte fracţiuni şi, după rezultatele acestei proceduri, vom acţiona mai departe aşa cum o prevede legea.

Despre imunitatea parlamentară
– Consider absolut necesară simplificarea procedurii de ridicare a imunităţii parlamentare atunci cînd este vorba despre un abuz din partea deputaţilor sau despre crime legate de corupţie comise de aceştia. În prezent, problema nr. 1 este corupţia – de la demnitari pînă la funcţionarii publici de rînd. Problema corupţiei există, deci este nevoie de o modalitate simplificată de ridicare a imunităţii parlamentare a deputaţilor, implicaţi în afaceri dubioase.

Despre reforma MAI
– În cadrul comisiei permanente pentru securitate şi ordine publică este necesar de creat un grup de lucru cu atragerea unor persoane profesioniste şi competente care vor clarifica modul în care s-a realizat această reformă, după care să fie luată o decizie corespunzătoare. De fapt, această reformă s-a redus la schimbarea uniformei colaboratorilor şi a emblemei MAI, cea din urmă, apropo, nefiind caracteristică organelor de ordine publică moldoveneşti. Toate acestea s-au întîmplat deoarece consultantul principal al reformei este un cetăţean al Lituaniei. Cei de-acolo îşi au propriul mod de gîndire, propriile viziuni. Ideile promovate de ei ar trebui adaptate la realităţile noastre.

Despre perspectivele ţării noastre în acest an şi probabilitatea organizării unor alegeri anticipate
– Spre regret, anul ce a început nu va aduce nimic bun populaţiei Moldovei. Vom simţi cu toţii acest fapt, căci este vorba despre situaţia social-economică din ţară, despre haosul provocat de cei care, acum, încearcă să ajungă la un numitor comun privind noua alianţă. În acest an, vor fi mai multe motive pentru pesimism, decît pentru optimism. Optimismul este condiţionat doar de prezenţa în Parlamentul RM a unei forţe politice reale – a Partidului Socialiştilor. Sper că ni se vor alătura şi deputaţii din alte fracţiuni, capabili să aprecieze obiectiv situaţia creată în ţară.
Cît priveşte alegerile anticipate, vedem şi simţim eventualitatea lor. Nu pentru că le-am dori. Este o cerinţă a vieţii politice din Moldova. Dacă la putere vor rămîne aceleaşi persoane, Moldova pur şi simplu se va împotmoli în scheme de corupţie şi de raider şi, în final, riscă să dispară de pe harta politică a lumii.

DESPRE CONDAMNAREA LUI PAPUC
Despre evenimentele din 7 aprilie, 2009, se poate discuta mult şi bine, dar cred că răspunderea în faţa legii pentru acele evenimente n-ar trebui s-o poarte fostul conducător al MAI, Gheorghe Papuc. Dacă aşa se pune problema, responsabilitatea ar trebui să-i revină şefului Serviciului Informaţii şi Securitate. Ministerul Afacerilor Interne se confruntă cu evenimentele propriu-zise, în timp ce SIS obţine informaţii cu o săptămînă-două mai devreme. Adică, răspunderea ar trebui s-o poarte cei care nu l-au informat din timp nici pe preşedintele ţării, nici MAI despre o eventuală evoluţie a evenimentelor.
Interviul integral cu Vladimir Ţurcan poate fi vizionat pe site-ul www.tsn.md

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă