PSRM

02 iulie 2019

Vlad Batrîncea a vorbit despre prioritățile Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizărilor și concesiilor dubioase

Pe 2 iulie, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din RM, Vlad Batrîncea a venit cu o declarație privind rezultatele ședinței comisiei parlamentare speciale pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizărilor și concesiilor dubioase.

Deputatul a menționat că comisia a primit informații de la Agenția Proprietății Publice despre întreprinderile de stat care au fost privatizate sau concesionate și a stabilit prioritățile. În primul rînd, se va investiga privatizarea și transferul în concesie a Combinatului de tutun din Chișinău, a Aeroportului Internațional Chișinău, a companiei Air Moldova și a gărilor auto.

„Această agendă este dictată și de opinia publică, pentru că înțelegem, unicul aeroport de stat – Aeroportul Internațional Chișinău, întreprindere profitabilă care aducea în bugetul public circa 80-90 mln. de lei pe an, a fost concesionată. Înțelegem că și pînă la concesiune erau obiecții rezonabile față de managementul acestei întreprinderi, însă cu certitudine aceasta a fost o întreprindere profitabilă, prin urmare subiectul privind aeroportul va fi abordat în mod prioritar de către comisie”, a declarat Vlad Batrîncea.

El a remarcat că la următoarea ședință a comisiei va fi audiat deputatul Oleg Lipskii, care a făcut parte din comisia precedentă și a prezentat un raport de alternativă care conține informații despre încălcări în procesul de privatizare a aeroportului.

„Noi, socialiștii am propus comisiei ca să fie aplicat cel mai important principiu în activitatea acesteia și anume identificarea prejudiciului adus interesului național și bugetului public”, a spus Vlad Batrîncea.

Deputatul a anunțat că compania de stat Air Moldova a fost profitabilă, însă autorii înstrăinării acestei companii au realizat un plan criminal, compus din cîteva etape în care această companie în mod intenționat a fost adusă la o stare financiară deplorabilă. Ca rezultat, prețul întreprinderii s-a dovedit a fi mult mai mic decît cel real. Aceeași tactică a fost aplicată și altor întreprinderi.

De asemenea, Vlad Batrîncea a declarat că situația privind vînzarea Combinatului de tutun este și mai dramatică – Tutun-CTC a fost vîndut contra sumei de 160 mln. lei, pe cînd, pe piața internațională o întreprindere similară este estimată la 1 miliard de euro.

“Vedem că întreprinderea a fost vîndută la un procent din preț. Dar cum a fost posibil ca fabrica de tutun care cîndva era prosperă, este sortită eșecului financiar-economic?”, s-a întrebat Vlad Batrîncea, menționînd că statul a investit 90 mln. de lei pentru repararea acestei întreprinderi.

Potrivit membrilor comisiei acest lucru a fost posibil datorită coruperii funcțioarilor de rang înalt din cadrul conducerii, a menționat deputatul.

Vlad Batrîncea a declarat că comisia va face tot posibilul pentru a investiga aceste infracțiuni: în primul rînd, prin prisma prejudiciului interesului public și bugetului național, în al doilea rînd, prin prisma calificării acțiunilor demnitarilor din cadrul conducerii Republicii Moldova și care de fapt au contribuit la aceste delapidări.

“Cu certitudine vom transmite materialele și concluziile la procuratură, sperînd că la acea etapă procuratură va avea o abordare obiectivă și legală”, a conchis deputatul.

Amintim că în Parlament a fost creată o comisie specială de anchetă pentru a investigarea cazurilor dubioase de privatizare și de concesii care au avut loc în ultimii 6 ani. Astăzi a avut loc cea de-a doua ședință. Comisia va prezenta un raport cu constatările făcute, în termen de 120 de zile de la începerea activităților sale.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă