PSRM

11 mai 2015

Socialiştii califică drept discriminatorie şi ilegală noua dispoziţie a Codului Educaţiei care prevede eliberarea automată a directorilor instituţiilor de învăţămînt din funcţia deţinută

Astăzi, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a examinat sesizarea Partidului Socialiştilor din RM, care îşi exprimă dezacordul în privinţa unor dispoziţii ale noului Cod al Educaţiei.

Este vorba despre articolul 153, potrivit căruia, după 4 luni de la intrarea în vigoare a legii respective, toţi directorii instituţiilor de învăţămînt publice, care au obţinut funcţia fără a fi numiţi prin concurs şi deţin acest post mai mult de cinci ani, urmează a fi concediaţi în regim automat, cu desfăşurarea ulterioară a unui concurs de ocupare a postului de director. În opinia socialiştilor, noua prevedere înseamnă o tentativă de a scăpa de sute şi mii de specialişti, în locul cărora vor fi desemnate persoane docile actualei guvernări.

În cadrul şedinţei Curţii Constituţionale, deputatul Partidului Socialiştilor, Vasile Bolea, a declarat că dispoziţia respectivă vine în contradicţie cu dreptul garantat de Constituţia RM la muncă şi este discriminatoriu din mai multe motive.

Astfel, potrivit lui, la momentul actual, directorii instituţiilor de învăţămînt îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă. În conformitate cu articolul 68 (1) al Codului Muncii al Republicii Moldova, „Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia”, altfel spus cu acordul angajatorului şi al angajatului, ceea ce nu este prevăzut în articolul 153 al Codului Educaţiei. „După analiza conţinutului articolului în cauză, putem constata că termenul de acţiune al contractelor de muncă individuale va fi suspendat fără motive argumentate, prin implicarea legislatorilor în contractele, care au fost încheiate în mod legal şi care se află la etapa de realizare, astfel fiind încălcat dreptul la muncă a persoanelor care au deţinut postul de director în decurs de cel puţin cinci ani”, a menţionat V. Bolea.

Plus la aceasta, în opinia deputaţilor-socialaişti, autorii legii nu au ţinut cont de situaţiile specifice, care eventual, vor apărea la implementarea acesteia.

Astfel, socialiştii sînt de părere că articolul 153 al Codului Educaţiei este anticonstituţional şi încalcă mai multe articole din alte legi ale Republicii Moldova şi acte internaţionale, parte ale cărora este ţara noastră.

Totuşi, judecătorii Curţii Constituţionale au respins sesizarea Partidului Socialiştilor, lăsînd articolul respectiv şi recunoscînd, astfel, corespunderea sa cu Constituţia RM.

În acest mod, în noul an de studii, circa 1200 de directori ai instituţiilor de învăţămînt vor fi disponibilizaţi.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă