PSRM

15 iunie 2017

Socialiștii au depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la Articolul din Codul Contravențional, care prevede impunerea amenzilor pentru lipsa poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală

Astăzi, 15 iunie, deputatul fracțiunii PSRM, Vladimir Odnostalco a depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la Articolul 266 din Codul Contravențional, care prevede impunerea amenzilor persoanelor fizice, care nu dispun de polița de asigurare obligatorie de asistență medicală.

În special, Articolul 266 ” Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” din Codul Contravențional prevede:

”(1) Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale.

(2) Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul stabilit de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 25 la 55 de unităţi convenţionale.

(3) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul retribuirii muncii în expresie bănească sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi, la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.

(4) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi a modificărilor din listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale”.

Deputații consideră neconstituțional acest articol din Cod și și-au justificat sesizarea cu următoarele argumente.

Constituția garantează tuturor cetățenilor RM dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la asistenţă şi protecţie socială. În același timp, minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit.

În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

Sancționarea persoanelor în condițiile garantării dreptului la apărare și prezumția nevinovăției, de asemenea, este neconstituțională.

„Astăzi, guvernul câștigă pe seama fiecărui cetățean, care nu a avut posibilitatea să-și achiziționeze polița de asigurare obligatorie de asistență medicală, de la 650 la 750 lei. În același timp, potrivit datelor oficiale, mai mult de 15% din populația țării nu dispune de o poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Sperăm că Curtea Constituțională se va expune în favoarea cetățenilor, mai degrabă decât în favoarea guvernului, care câștigă pe seama problemelor oamenilor“, a declarat Vladimir Odnostalco.

Conform procedurii, după înregistrarea sesizării Curtea Constituțională trebuie să dea un răspuns, dacă este acceptată și să stabilească o dată pentru examinarea acesteia.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă