PSRM

08 noiembrie 2022

PSRM a prezentat programul social al Planului său anticriză

Astăzi, deputații socialiști, Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia au prezentat în cadrul unui briefing măsurile anticriză în domeniul social, incluse în Planul anticriză elaborat de PSRM.

Deputatul PSRM, Alla Darovannaia, a menționat că strategia în domeniul protecției sociale, propusă de socialiști, are drept scop formarea unui sistem social ajustat la actualitățile Republicii Moldova, menite să sprijine populația în perioada de criză economică, energetică, umanitară și inflaționistă, dar și să le ofere un trai decent.

Potrivit deputatului, în domeniul protecției sociale se propune, printre altele, acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat cuantumul cărora nu depășește 5000 lei; majorarea alocațiilor sociale de stat pentru persoanele cu dizabilități și a pensiilor minime; majorarea cu 5% a indemnizației de creștere a copilului până la vârsta de trei ani precum și acordarea indemnizației pentru creștere tuturor copiilor cu vârsta de până la 5 ani; instituirea pensiei de cetățean pentru toate persoanele care au atins vârsta de 65 de ani; crearea unui Fond de asistență socială; indexarea trimestrială a pensiei în funcție de nivelul inflației prognozate de către BNM șu nu reieșind din evoluția inflației pentru anul trecut, ceea ce va proteja pensionarii de efectul diminuării puterii de cumpărare a leului, etc.

De asemenea, planul anticriză prevede acțiuni de stimulare a pieței muncii din Republica Moldova prin programe de susținere a familiilor monoparentale, părinților solitari fiindu-le acordate concedii suplimentare, a tinerilor – fiindu-le oferite anumite facilități la angajare, dar și a persoanelor angajate în câmpul muncii, inclusiv cu interzicerea concedierii salariaților care în termen de un an urmează să devină pensionari pentru limită de vârstă, etc. Totodată, ca măsura imediata se propune de a oferi angajatorului posibilitatea să acorde plăți de stimulare salariatului în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor suportate de acesta pentru încălzire, respectivele plăți fiind scutite de impozitare cu condiția că salariul lunar al salariatului nu depășește salariul mediu lunar pe economie.

O importanță majoră socialiștii acordă politicilor salariale. Astfel, se consideră prioritar de a modifica mecanismul de stabilire a salariului minim cu intenția de a-l majora, instituirea scutirii personale egală cu 12 salarii minime pentru angajații cu salarii mici; majorarea salariilor pentru diferite categorii de angajați; plafonarea salariilor conducătorilor autorităților publice autonome regulatorii precum și consolidarea controlului asupra salariilor conducătorilor întreprinderilor de stat, etc.

Vladimir Odnostalco a menționat că socialiștii sunt îngrijorați de situația demografică din țară. „Constatăm cu regret că natalitatea în Moldova este în scădere și este inferioară mortalității. Mai mult, țara noastră este în pericol de dispariție – trebuie să numim lucrurile așa cum sunt. Statul trebuie să promoveze politici de motivare a oamenilor ca ei să creeze familii și să crească natalitatea”, a spus deputatul.

El a amintit că socialiștii au elaborat un program național „Familia moldovenească”, care prevede, în primul rând, măsuri de asigurare a asistenței medicale accesibile pentru părinți și copii.

„Instituția familiei trebuie să fie în centrul atenției statului. Programul ”Capital familial” trebuie aprobat la nivel de stat pentru a oferi o marjă de siguranță financiară familiilor cu copii. Este necesar de sprijinit familiile numeroase, familiilor tinere de oferit locuințe, de acordat alocații decente din partea statului pentru fiecare copil”, a subliniat socialistul.

Un compartiment separat al programului social al PSRM este dedicat sistemului de sănătate. Potrivit deputatului, este necesar de sporit calitatea sistemului de sănătate atât la nivel de oraș, cât și al regiunilor, precum și de reformat spitalele de stat: „Spitalul trebuie să ofere servicii medicale de înaltă calitate.”

Este necesar de sprijinit cadrele medicale, inclusiv prin îmbunătățirea sistemului de remunerare, iar studiile în domeniu trebuie să fie gratuite. „Profesia de lucrător medical trebuie să fie onorabilă. Sănătatea cetățenilor este o prioritate.”

Socialiștii consideră, de asemenea, că este foarte important să fie îmbunătățit sistemul de asigurare a cetățenilor cu medicamentele necesare la un preț accesibil.

Vladimir Odnostalco a amintit că recent PSRM a prezentat blocul economic al Planului anticriză al PSRM.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă