PSRM

11 februarie 2020

Guvernul vrea să elimine „pensiile de lux” ale judecătorilor și procurorilor

O iniţiativă a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) prevede modificarea legislației privind pensiile, astfel încît să fie eliminate o serie de prevederi ce oferă judecătorilor și procurorilor pensii de lux.

Astfel se propune modificarea articolului 32 din Legea cu privire la statutul judecătorului, ca să fie exclusă posibilitatea recalcularii pensiilor ţinîndu-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu, scrie mold-street.com.

Respectiv din alineatul (1) din art 32, se exclude propoziţia „Pensia judecătorului se recalculează ţinîndu-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu” și se completează cu un nou alineat (11) cu următorul cuprins: „(11) Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexează în condiţiile art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.”

Același model se va aplica și în cazul procurorilor, aici fiind propusă modificarea articolului 13, alineatul (1) din Legea privind sistemul public de pensii, care va avea următorul cuprins: „(1) Pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie şi la 1 octombrie. La 1 aprilie coeficientul de indexare constituie inflaţia înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării. La 1 octombrie, coeficientul de indexare constituie inflaţia înregistrată în primul semestru al anului în curs.”

Totodată articolul 33 din din Legea privind sistemul public de pensii se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: „(6) Pensiile pentru vechime în muncă ca procuror aflate în plată şi stabilite pînă la data de 01.01.2018 nu se recalculează reieşind din majorarea generală a salariului procurorului în exerciţiu.

” Menţionăm că dacă un judecător la Curtea Supremă de Justiţie primește acum un salariu de 30.000 de lei pe lună, judecătorii care au lucrat în trecut la CSJ și sînt la pensie, dar au prmit salarii de 10.000 de lei, au dreptul la o pensie de cel puțin 80% din salariul de funcție actual, nu cel din trecut, adică de peste 24.000 de lei, nu de 8.000 de lei. Potrivit Ministerului Sănătăţii, scopul acestui proiect constă „în excluderea posibilităţii de a recalcula pensiile procurorilor şi judecătorilor ţinîndu-se cont de mărimea salariului lunar al procurorului şi al judecătorului în exerciţiu”, dar şi „în vederea respectării principiilor care stau la baza sistemului public de pensii – principiul echităţii şi contributivităţii”.

Autorii sugerează că această acţiune face parte din reforma sistemului de pensionare, începută în anul 2017 a cărei scop a constituit şi „excluderea pensiilor privilegiate prin unificarea condiţiilor şi a modului de calcul al pensiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de cetăţeni (deputaţi, membri de Guvern, aleşi locali, procurori, funcţionari publici)”.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă