PSRM

10 martie 2016

Andrei Neguța a participat la ședința comisiei de monitorizare a APCE

La data de 10 martie curent, la Paris, a avut loc ședința comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). La lucrările ei a participat deputatul socialist, membrul delegației Parlamentului Moldovei la APCE, Andrei Neguța.

Membrii comisiei (deputați din diferite țări europene, membri APCE) au examinat comunicarea raportorilor pentru Republica Moldova  Valentina Leskaj (Albania) și Ogmundur Jonasson (Islanda), care în perioada 22-23 februarie curent s-au aflat în țara noastră cu o vizită de documentare. Raportorii au exprimat profunda lor preocupare pentru situația din țară. Aceştia și-au expus părerea utilizînd expresii critice la adresa guvernării „oligarhii au pus mîna pe țară”; „controlul unei mari părți din actorii politici și funcționari ai sistemului judiciar și cel economic, are un efect devastator asupra bazelor democratice a țării” și altele.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție subiecte cu privire la sistemul judiciar și noua lege privind Procuratura, numărul de canale TV și radio ce aparțin unui singur proprietar, grupul Petrenco și noua decizie a Curții Constituționale referitor la neconstituționalitatea modificării art.78 din Constituției în anul 2000. A fost pus accentul pe ideea precum că în RM este necesară asigurarea urgentă a reformelor credibile.

Totodată, deputatul Andrei Neguța a informat membrii comisiei despre faptul că nu s-a schimbat nimic esențial în Moldova iar țara continuă să fie capturată de oligarhi și de aceea este necesar de făcut presiuni externe asupra regimului din Moldova pentru ca guvernarea să îndeplinească cerințele cetățenilor, exprimate de opoziție.

În alocuțiunea sa, Andrei Neguța a informat comisia despre eforturile Partidului Socialiștilor şi a fracțiunii sale în Parlament, îndreptate spre stabilizarea situației din țară, realizarea cerințelor cetățenilor țării, care în ultimul timp, tot mai insistent doresc să participe la buna guvernare a Moldovei.

Membrii comisiei au încurajat autoritățile moldoveneşti să adopte și să asigure reformele anunțate referitor la independența sistemului judiciar, pluralitatea și independența mass-mediei, lupta cu corupția precum și consolidarea sistemului bancar. A fost salutată adoptarea Legiicu privire la  procuratură.

Comisia a remarcat trecerea în arest la domiciliu a lui Grigore Petrenco și dreptul lui și a colegilor săi la un proces judiciar echitabil.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă