PSRM

10 martie 2020

Guvernul propune noi majorări de salarii, sunt vizați angajații din sistemul medical

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre dezbateri publice un proiect de hotărîre care prevede majorarea de salarii pentru unii angajați din sistemul medical.

Astfel, se propun spre aprobare reglementări noi privind lucrul prin cumul pentru medicii, care dețin funcții de conducere: directori, vicedirectori și șefi de departamente. Aceștia ar putea activa prin cumul ca medici specialiști în instituția în care sunt încadrați de bază, în volum de pînă la 0,5 funcții, cu acceptul Consiliului Administrativ al instituției.

Proiectul prevede și majorarea salariilor de funcție ale conducătorilor auto din serviciu de asistență medicală urgentă prespitalicească, stabilit în proiect în mărime de 4000 lei. Potrivit autorului, cea mai mare fluctuație de cadre este în rîndul conducătorilor de autosanitare. Actualmente, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească înregistrează o lipsă de circa 150 de persoane.

Totodată, se propune spre aprobare ca salariile de funcție ale asistentelor medicale superioare să fie majorate cu 10-50 la sută, în loc de 5-30 la sută cum este la momentul actual.

Suplimentar, reieșind din complexitatea activității și volumul de lucru, se propune ca suplimentul pentru munca de noapte pentru personalul medical care activează în subdiviziunile pentru prematuri să se stabilească în mărimile prevăzute, pe categorii de personal, la compartimentul ”Profil chirurgie, obstetrică și toxicologie”.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă