PSRM

11 aprilie 2022

Guvernul nu susține inițiativa PSRM care prevede anularea penalităților și sancțiunilor financiare

Guvernul PAS a avizat negativ proiectul PSRM care prevede anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) la toate tipurile de impozite și taxe, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatori.

Potrivit executivului, propunerile înaintate de opoziție întrunesc indicii unei amnistii fiscale. ”Contribuabilii au beneficiat de facilități/stimulări fiscale prin anularea majorării de întârziere și a amenzilor în anul 2007 și 2018. Ultima amnistie fiscală a fost realizată în anul 2018, în urma acesteia fiind anulate majorări de întârziere și amenzi neachitate în sumă de 194,1 milioane de lei”, se menționează în aviz.

Guvernul susține că, acordarea repetată a unor stimulente fiscale sub forma anulării majorării de întârziere și a amenzilor restante într-un interval de timp relativ scurt de la ultima amnistie fiscală ar putea crea premise pentru contribuabilii care se eschivează intenționat de la achitarea în termen a plăților la buget, fapt ce încurajează și predispune alți contribuabili la acumularea restanțelor în contextul anulării acestora în cadrul amnistiilor fiscale în viitor.

”Putem anticipa în viitor acumularea noilor datorii istorice, care vor afecta rata de achitare benevolă a obligațiilor fiscale. Concomitent, menționăm că unul dintre principiile pe care se bazează sistemul impozitelor și taxelor este principiul echității fiscale, care presupune tratarea egală a persoanelor fizice și juridice, care activează în condiții similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale”, notează Guvernul în răspunsul dat la proiectul PSRM.

Potrivit Executivului, anularea amenzilor va crea inechitate fiscală în raport cu alți agenți economici care și-au onorat obligațiile fiscale la timp

Potrivit proiectului PSRM, se anulează 100% din penalitate și 50% din sancțiunea financiară aplicată contribuabilului, care va achita integral restanțele la plata impozitelor și taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii existente până la 31 martie. În cazul achitării acestor plăți până la 31 iulie, se anulează 80% din penalitate și 40% din amendă. Totodată, dacă achitarea se va face până la 31 octombrie, se va anula 50% din penalitate și 25% din sancțiunea financiară.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă