PSRM

27 ianuarie 2023

Grigore Novac a adresat un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Grigore Novac, deputat PSRM, președinte al Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, membru al Comitetului Executiv al PSRM a adresat un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În mesaj se menționează:

”Astăzi în întreaga lume este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită de Națiunile Unite și marcată anual pe data de 27 ianuarie.

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este o ocazie de a ne aminti crimele împotriva umanității comise în trecut, de a învăța lecțiile acestei perioade tragice ale istoriei, dar și de a ne conjuga eforturile în prezent pentru a elibera societatea noastră de ură și violență.

Cu regret, în pofida deceniilor de eforturi, încă nu am făcut destul pentru a combate încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Holocaustul este unul din motivele pentru care a fost creat Consiliul Europei în anul 1949, la o distanță de patru ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Astfel, scopul organizației a fost de a preveni repetarea unui astfel de genocid în Europa, de a asigura respectarea vieții omului și a drepturilor sale fundamentale.

Îmi exprim convingerea că mai presus de orice trebuie să fie Valoarea FIINȚEI UMANE, demnitatea și onoarea persoanei. Or, recunoașterea demnității inerente și a drepturilor egale și inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane este fundamentul libertății, dreptății și păcii.

În calitate de Președinte al Comisiei drepturile omului și relații interetnice îndemn să nu uităm niciodată că dreptul la viață reprezintă un drept fundamental al omului, care, prin importanța sa depășește sfera interesului personal, având relevanță pentru întreaga societate.

În acest context, păstrarea amintirii Holocaustului este esențială pentru prevenirea unor noi acte de genocid. Or, umanitatea, coeziunea socială și respectul sunt mai importante ca niciodată pentru conviețuirea pașnică.

În anul 2016 Parlamentul Republicii Moldova a acceptat Raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel și a condamnat orice tentativă de ignorare și de negare a Holocaustului.

Declarația Parlamentului Republicii Moldova de condamnare a Holocaustului este un act politic, dar și unul de conotație socială, care exprimă că nu trebuie să admitem niciodată fapte care să pună în pericol ființa și valoarea umană.

Consider important să ne asigurăm de faptul că Zilele de Comemorare a Holocaustului constituie o avertizare pentru toți, să nu tolerăm ura, violența și asuprirea oamenilor, indiferent de religie, origine, etnie sau alte criterii.

Cu acest prilej, îndemn la pace, coeziune socială, respect reciproc, dialog și cooperare între membrii societății, între state și națiuni, pentru a trăi în pace, într-o lume mai sigură”.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă