PSRM

28 iulie 2015

Fracţiunea PSRM în consiliul municipal Chişinău şi-a declarat priorităţile.

Astăzi a avut loc şedinţa de constituire a consiliului municipal Chişinău. În cadrul şedinţei a fost creată fracţiunea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova în număr de 19 consilieri aleşi – cea mai mare fracţiune din CMC. Preşedinte al fracţiunii a fost ales Ion Ceban, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Menţionăm că socialiştii au insistat asupra includerii în ordiena de zi a chestiunii privind crearea comisiilor de lucru (aşa cum o prevede legea). Socialiştii au propus crearea unui grup de lucru, care i-ar include pe reprezentanţii TUTUROR partidelor, care formează efectivul Consiliului Municipal. Acest grup urma, în decurs de 7-10 zile, să elaboreze o decizie cu privire la numărul de comisii, obiectivele şi sarcinile acestora, cît şi componenţa numerică a fiecărei comisii. Dar, liberalii au refuzat categoric să discute chestiunea în cauză, deoarece nu au format în Consiliu majoritatea necesară, drept urmare, în timpul votării, propunerea menţionată nu a acumulat majoritatea de voturi.

Drept răspuns, conducătorul fracţiunii PSRM, Ion Ceban, l-a acuzat pe primarul general de tărăgănarea activităţii Consiliului Municipal de dragul intereselor de partid şi de clan.

În cadrul şedinţei de constituire a CMC, Ion Ceban, a făcut următoarea declaraţie:

„Alegerile din luna iunie ale primarului general al municipiului şi pentru Consiliul municipal s-au desfăşurat cu încălcări multiple şi fără de precedent. În primul rînd este vorba despre suburbiile Chişinăului, unde au fost remarcate cele mai multe încălcări ale legislaţiei electorale. Candidaţii PSRM la funcţia de primar general şi de consilieri municipali au fost supuşi unei campanii masive de discreditare la toate televiziunile.

În ciuda falsificărilor, pentru PSRM în Consiliul municipal Chişinău au votat cel mai mare număr de cetaţeni, mai mult decît pentru oricare alt partid, obţinînd  astfel 19 mandate în Consiliul municipal Chişinău.

Fracţiunea PSRM în Consiliul municipal Chişinău va apăra interesele nu doar ale alegătorilor săi, dar şi a fiecărui orăşean.

Fracţiunea noastră se va conduce de 7 priorităţi:

 1. Interesele orăşenilor vor fi mai presus de toate;
 2. Protecţia socială: scopul fracţiunii noastre este să venim în susţinerea fiecărui locuitor al capitalei, fiecărei familii nevoiaşe;
 3. Bunăstarea cetăţenilor: fracţiunea va căuta să crească bunăstarea cetăţenilor prin îmbunătăţirea climatului economic în capitală şi suburbii, optimizarea colectării impozitelor, sporirea bugetului, majorarea pachetului social şi a compensaţiilor;
 4. Responsabilitatea personală: fiecare consilier al facţiunii va fi personal responsabil pentru lucrul pe un anumit domeniu;
 5. Transparenţa: activitatea fracţiunii va fi deschisă şi uşor de înţeles pentru cetăţeni;
 6. Legalitatea: fracţiunea va funcţiona în baza legii şi va cere acelaşi lucru de la alte fracţiuni din Consiliul municipal;
 7. Un oraş confortabil: fracţiunea va depune toate eforturile ca oraşul să devină mai convenabil şi confortabil pentru trai, lucru şi odihnă.

Despre paşii concreţi ai fracţiunii noastre.

 1. Declarăm despre instituirea unei administraţii din umbră a Primăriei. Pentru fiecare direcţie a primăriei şi a întreprinderii municipale va răspunde cîte un consilier din cei 19 din fracţiunea noastră. Vom efectua o monitorizare continuă a departamentelor relevante pentru a compila şi publica rapoarte cu asistenţa experţilor locali şi internaţionali, vom face sugestii concrete pentru îmbunătăţirea activităţii din departamentele Primăriei. Activitatea oricărui departament sau întreprindere municipală va fi urmărită de noi sub microscop;
 2. Întregul teritoriu al municipiului va fi distribuit între cei 19 consilieri ai noştri. Fiecare dintre ei va fi responsabil pentru un anumit cartier al oraşului. Fiecare dintre consilieri va avea un program săptămînal de primire a cetăţenilor. Chişinăuieni vor cunoaşte în faţă fiecare consilier al fracţiunii PSRM. Ei vor şti persoana căreia să se adreseze pentru ajutor şi sprijin. Unii consilieri municipali vor fi responsabili pentru monitorizarea situaţiei în suburbii;
 3. Avînd în vedere că cetăţenilor din cartierele Chişinăului nu li se permite să aleagă autorităţile sectoriale, în fiecare sector vom crea consilii publice cu implicarea reprezentanţilor societăţii civile. Locuitorii de la Botanica, Rîşcani, Buiucani, Ciocana, Centru vor obţine posibilitatea de a discuta problemele din sectoarele lor, cartiere, străzi, curţi, să facă propuneri concrete;
 4. O atenţie deosebită va fi acordată construcţiilor neautorizate. Va fi creată o listă detailată cu construcţiile problematice şi o hartă a acestor obiecte. Vom depune toate eforturile legale pentru a înceta aceste construcţii. În fiecare sector vor fi create, cu ajutorul societăţii civile, zone de limitare a construcţiilor (zone de odihnă, zone verzi), unde vom cere interzicerea construcţiilor;
 5. Va fi publicată o colecţie de acte normative ale Primăriei într-o formă accesibilă pentru utilizare de către orăşeni.
 6. În scopul transparenţei activităţii Primăriei, vor fi organizate transmisiuni on-line a şedinţelor Consiliului municipal, a comisiilor şi a şedinţelor săptămînale ale serviciilor primăriei;
 7. Vom cere documentaţia pentru toate tenderele majore (reabilitarea a şase străzi, inclusiv a bulevardului Ştefan cel Mare);
 8. Vom cere de la întreprinderea „Apă-Canal” să prezinte raportul cu privire la valorificarea creditului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, dar şi auditul total la Apă-Canal şi argumentele privind majorarea tarifelor;
 9. Vom obţine anunţarea ordinei de zi a fiecărei şedinţe înainte de începutul acesteia, cu o repartizare clară a responsabilităţilor pentru fiecare dintre consilieri;
 10. Una dintre cele mai importante domenii ale activităţii noastre va fi interacţiunea cu societatea civilă. Şeful fracţiunii noastre va organiza în viitorul apropiat o întîlnire cu reprezentanţii societăţii civile şi va discuta despre cooperarea în probleme concrete. Pentru fiecare dintre activităţile Primăriei vor fi create consilii comunitare cu implicarea societăţii civile. Aşa cum am menţionat mai sus, astfel de consilii vor fi create în fiecare sector al capitalei.
 11. Noi îi promitem primarului general Dorin Chirtoacă, adjuncţilor săi şi funcţionarilor din oraş că nu vor mai avea nici o zi liniştită. Noi le vom controla fiecare pas. Vom fi atenţi la fiecare tranzacţie ilegală sau împărţirea proprietăţii oraşului. Am ajuns în Consiliul municipal pentru a lupta pentru oraşul nostru, pentru interesele fiecărui cetăţean. Împreună vom cîştiga!”
PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă