PSRM

23 iulie 2020

Fracțiunea PSRM a făcut totalurile activității în domeniul protecției sociale, ocrotirea sănătații și familie

În cadrul conferinței de presă de astăzi, deputații Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia au făcut totalurile activității fracțiunii PSRM în cadrul sesiunii de primăvară a Parlamentului în domeniul protecției sociale, ocrotirea sănătății și familie.

Deputații au menționat că în această perioadă fracțiunea parlamentara PSRM în comun cu Președintele RM Igor Dodon și Guvernul, au elaborat peste 20 de proiecte de acte legislative în acest domeniu,care au fost și adoptate.

În special, s-a decis acordarea unui suport financiar unic în sumă de 700 de lei. Începînd cu 1 octombrie 2020, de acest suport financiar vor beneficia  circa 659,9 mii beneficiarii de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 3000 lei, dar și beneficiarii de alocații sociale de stat si persoane cu dizabilități.

De dreptul la reexaminarea pensiilor de la 1 ianuarie 2020 au beneficiat persoanele care și-au stabilit pensia înainte de 1 ianuarie 1999 și au obținut un stagiu de cotizare realizat după data stabilirii pensiei mai mic de 15 ani.

În prezent, 3142 beneficiari au solicitat reexaminarea dreptului la pensie începînd cu 01.01.2020 și au beneficiat de o majorare medie a pensiei cu 2005,12 lei. Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de vîrstă pentru această categorie constituie 4043,96 lei.

Începînd cu data de 01.07.2020 dreptul la reexaminarea pensiei l-au obținut deja o alta categorie de pensionari si anume persoanele care și-au stabilit pensia după 01.01.1999 și au obținut un stagiu de cotizare realizat după data stabilirii pensiei mai mare de 10 ani.

La data de 21.07.2020 au fost depuse 14251 cereri, iar in corespundere cu calculele preliminare mărimea medie a pensiei reexaminate va constitui 5011,10 lei, sau cu 2427,95 lei mai mare decît mărimea medie a pensiei aflată în plată.

Totodată, a fost elaborat și aprobat proiectul de lege, potrivit căruia cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vîrstă va putea fi depusă și în mod electronic, începînd cu 1 ianuarie 2021, iar cererea de reexaminare poate fi depusă și prin utilizarea procurei.

Începînd cu 1 ianuarie 2020, au fost majorate pensiile de urmaș copiilor pînă la vîrsta de 23 de ani, de la 50% pînă la 75%, iar cuantumul alocației lunare de stat a fost majorat de la 100 lei pînă la 300 pentru participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.

Totodată, a fost extins dreptul la alocație lunară de stat în cuantum 500 lei victimelor reabilitate ale represiunilor politice, indiferent dacă acestea sunt sau nu beneficiare de pensii sau alocații sociale de stat în sistemul național.

În acest an indexarea pensiilor va avea loc de doua ori pe an – la data de 1 aprilie  și 1 octombrie.

Începînd cu 1 ianuarie 2020 a fost instituită o nouă prestație – indemnizația în cazul decesului unuia dintre soți.

Au fost adoptate și alte modificări, care prevăd: diminuarea cuantumului pensiei judecătorilor; susținerea veteranilor de război și a familiilor acestora; ajustarea bazei de calcul a îndemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională; atribuirea statutului de persoană asigurată persoanelor ce beneficiază de pensie de pe teritoriul altui stat, dar domiciliază în Republica Moldova.

Salariul lucrătorilor din domeniul medical a fost majorat cu 30%. A fost acordat sporul pentru peste 7800 de angajați, inclusiv medici rezidenți, antrenați în acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19.

A fost adoptată decizia de a fi acordată indemnizație urmașilor personalului medical decedat, ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă