PSRM

18 decembrie 2019

Deputații PSRM propun măsuri suplimenate de protecție socială pentru aproape 21 mii de cetățeni

CHIȘINĂU – 18 decembrie 2019. Din 1 ianuarie 2020, persoanele cu dizabilități și cele vîstnice vor primi alocații sociale majorate. Un grup de deputați PSRM a elaborat un proiect de lege prin care propun ca alocațiile sociale de stat pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice să crească cu 40 și, respectiv, 30 la sută. Documentul a fost avizat miercuri, 18 decembrie, de Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie.

Autorii proiectului, deputații PSRM, propun modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni în vederea sporirii gradului de protecție a beneficiarilor de alocații sociale, a nivelului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vîrstnice, precum și asigurarea unui trai independent în comunitate a acestora.

Modificările propuse de deputații PSRM prevăd majorarea cuantumului alocațiilor sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie conform Legii privind sistemul public de pensii, și anume:

– majorarea cu 40 % a alocației sociale de stat pentru persoanele cu dizabilități;

– majorarea cu 30% a alocației sociale de stat pentru persoanele vîrstnice.

Potrivit autorilor inițiativei legislative, în urma aprobării acestei legi, peste 12 mii de persoane cu dizabilități se vor bucura de dublarea alocației sociale de stat. Totodată, conform propunerii respective, alocația socială pentru persoanele vîrstnice va constitui 50% din mărimea pensiei minime pentru limită de vîrstă, stabilite anual de Guvern. De această majorare se vor bucura aproape 9 mii de pensionari din țară.

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în prezent, cuantumul alocațiilor sociale constituie: pentru persoanele vîrstnice ‒ 215,87 de lei, iar pentru persoanele cu dizabilități severe – 323,80 de lei, accentuate – 302,21 de lei și medii 215,87 de lei.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în structura persoanelor cu dizabilităţi la evidenţa organelor de asigurări sociale, persoanele cu dizabilități care primesc pensii reprezintă 71%, iar persoanele cu dizabilități care primesc alocaţii circa 29%.

Totodată, 8910 persoane care au atins vârsta de pensionare beneficiază de alocații sociale de stat pentru persoanele vîrstnice. Potrivit legislației naționale, pentru stabilirea unei pensii pentru limită de vîrstă în sistemul public de pensii este necesar confirmarea unui stagiu de cel puțin 15 ani.

”Prin aceste măsuri vrem să sporim măsurile de protecție socială pentru aproape 21 de mii beneficiari de alocații sociale de stat pentru persoanele vîrstnice și pentru persoanele cu dizabilități”, a declarat unul dintre autorii proiectului, deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, vicepreședinte al Comisiei protecție socială, sănătate și familie.

Conform calculelor estimative, pentru punerea în aplicare a prevederilor proiectului de lege sunt necesare mijloace financiare anuale suplimentare în sumă de peste 78 de milioane de lei în anul 2020, peste 81 de milioane de lei în anul 2021 și aproape 86 de milioane de lei în anul 2022.
Alocațiile sociale de stat, conform cadrului normativ în vigoare sunt finanțate din Bugetul de Stat.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat, în două lecturi, de Parlamentul Republicii Moldova.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă