PSRM

19 martie 2015

Deputaţii PSRM au cerut stabilirea zilei de 7 iunie drept zi de desfăşurare a alegerilor locale generale

În cadrul şedinţei Parlamentului RM, deputaţii Partidului Socialiştilor au lansat iniţiativa de a include în agenda de lucru a legislativului proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor locale generale pentru ziua de 7 iunie, 2015.

Întru argumentarea iniţiativei, deputaţii PSRM au făcut referinţă la practica stabilită în această privinţă în organul legislativ.

Astfel, în anul 2003 Parlamentul a stabilit data alegerilor locale pentru 25 mai, 2003.

În anul 2007 Parlamentul a stabilit data de desfăşurare a alegerilor locale pentru ziua de 3 iunie, 2007.

În anul 2011, prin Hotărîrea Parlamentului, data de desfăşurare a alegerilor localelor generale a fost stabilită pe 5 iunie, 2011.

Reeşind din aceasta, ţinînd cont de faptul că data unor alegeri ordinare trebuie să fie stabilită nu mai tîrziu decît 60 de zile pînă la ziua exprimării voinţei, precum şi pornind de la data ultimelor alegeri generale locale, la şedinţa de astăzi a Parlamentului RM socialiştii au cerut clarificarea situaţiei privind data desfăşurării alegerilor locale.

“Fracţiunea noastră insistă ca deputaţii să voteze decizia în cauză astăzi. Socialiştii propun ca alegerile generale locale să fie stabilite pentru ziua de 7 iunie, 2015”, a declarat deputatul PSRM, Vlad Batrîncea.

Totuşi, majoritatea parlamentară nu a sprijinit iniţiativa socialiştilor şi nu a inclus proiectul de decizie respectiv în ordinea de zi a organului legislativ.

În acest context, deputaţii Partidului Socialiştilor menţionează că, la momentul actual, lipsesc careva premise şi motive, care ar putea împiedica stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor generale locale. Socialiştii constată că aşa zisa reformă a administraţiei publice locale, la care face referinţă majoritatea de la guvernare, nu este un temei pentru amînarea organizării şi desfășurării alegerilor, deoarece lipsesc argumentele concrete, care ar explica de ce reforma respectivă nu a fost realizată mai devreme, precum şi lipsesc explicaţiile privind modul în care alegerile locale ar putea împiedica desfăşurarea schimbărilor corespunzătoare.

În opinia autorilor proiectului, orice tentativă de a tergiversa stabilirea datei alegerilor sau de a o amîna în lipsa unor temeiuri legale şi argumentate, nu poate fi calificată altfel decît uzurparea puterii de stat.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă