PSRM

02 martie 2023

Declarația BCS cu privire la garantarea păcii, a suveranității și integrității teritoriale a RM

Reprezentând voința poporului Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului, care categoric nu dorește să fie atras în conflictul dintre Rusia și Ucraina, declarăm inacceptabilă implicarea, directă sau indirectă, a țării în acest conflict. Provocările, instigarea la panică și alte acțiuni subversive pun în pericol suveranitatea și securitatea Republicii Moldova și ale cetățenilor săi.

Poporul moldovenesc, unicul titular al suveranității Republicii Moldova, nu dorește să fie parte a politicii de confruntare în bloc și confirmă alegerea conștientă a neutralității permanente a țării noastre ca singura modalitate de a ne asigura securitatea națională. Facem apel către toți partenerii internaționali ai Republicii Moldova să respecte alegerea poporului moldovenesc, să fie garanți ai păcii în favoarea asigurării neimplicării statului nostru în acest conflict.

Cetățenii Republicii Moldova, pe bună dreptate, își doresc ca autoritățile alese să respecte principiul neutralității constituționale ‒ singurul instrument capabil să asigure securitatea națională, să soluționeze problema integrității teritoriale și să garanteze neimplicarea țării noastre într-un conflict armat.

Condamnăm orice încercări ale actorilor internaționali de a interveni în afacerile interne ale Republicii Moldova.

Solicităm autorităților țării noastre și instituțiilor responsabile să intensifice procesul de negocieri diplomatice privind recunoașterea internațională a neutralității permanente a Republicii Moldova.

Declarăm că Republica Moldova pledează pentru stabilitate, pace și garanții puternice ale suveranității și integrității teritoriale a țării.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă