PSRM

05 martie 2015

Cuvîntul de salut al Preşedintelui PSRM, deputat în Parlamentul RM, Igor Dodon, rostit în cadrul Conferinţei internaţionale “Marele Război pentru Apărarea Patriei, istoria şi abordarea contemporană”

Stimaţi participanţi ai Conferinţei!

Pe data de 9 mai noi marcăm o sărbătoare măreaţă. 70 de ani în urmă popoarele noastre au obţinut o victorie glorioasă în cel mai straşnic război din istoria noastră. Taţii noştri, buneii şi străbuneii, cu preţul propriului sînge,  au salvat omenirea de un pericol egal cu moartea.  Faptele lor eroice vor trăi veşnic în inimile noastre.

Al Doilea Război Mondial a cauzat moartea a peste 60 milioane de oameni, dintre care 27 de milioane din Uniunea Sovietică,  în componenţa căreia intra şi Moldova.

Este greu de supraapreciat semnificaţia acestei sărbători  pentru ţara noastră. Aici, pe acest pămînt, în anii ocupaţiei româno-fasciste, au fost comise cele mai oribile crime împotriva umanităţii.  Aici, pe pămîntul moldovenesc,  s-a desfăşurat una din bătăliile cruciale din timpul războiului  – operaţiunea Iaşi – Chişinău, intrată în arhivele istoriei drept una din cele mai reuşite operaţiuni ale celui de-al Doilea Război Mondial.

În acest război poporul moldovenesc a opţinut victoria, împreună cu alte popoare frăţeşti din Uniunea Sovietică. În rîndurile Armatei roşii victorioase au luptat 400 de mii de soldaţi originari din Moldova.  Printre ostaşii căzuţi ai Armatei Roşii, moldovenii etnici  constituie 54 de mii de oameni – este populaţia unui oraş!  18 pămînteni de-ai noştri au devenit Eroi ai Uniunii  Sovietice .  Anume din acest motiv noi numim acest război Marele Război pentru Apărarea Patriei.

Astăzi, vedem cum se încearcă falsificarea istoriei războiului. Încă de la începutul aşa-numitei  „restructurări”, popoarelor fostei Uniuni Sovietice  li se insuflă diferite mituri despre Armata  Sovietică, precum că ar fi fost una de ocupaţie, care a adus cu baionetele sale în Europa regimul stalinist. Sunt calomniaţi şi soldaţii sovietici eliberatori. Toate aceste mituri au fost promovate de nenumărate ori  pe paginile ziarelor şi revistelor,  au fost realizate filme documentare  şi artistice cu adevărat mincinoase despre război.

În ţările Europei centrale,  statelor baltice,  iar acum şi în Ucraina, Ziua Marii Victorii se află sub interdicţie.  Statele baltice au organizat o competiţie, cine va scuipa mai mult în faţa veteranilor războiului şi prizonierilor getto-urilor fasciste.  S-ar părea că, ce poate fi mai ofensator, decît mutarea demonstrativă a „Soldatului de bronz” din centrul oraşului Tallin?  Însă, se pare că cinismul şi potlogăria nu au limită. În oraşul estonian Tartu a avut loc o expoziţie a pictorilor polonezi, care în mod deschis au luat în derîdere tragedia Holocaustului.

Nici Moldova nu este într-o situaţie mai bună. Încă în anul 1990 nişte vandali au distrus plitele memoriale de pe Arca de Triumf, care conţineau Ordinul Comandantului suprem despre eliberarea Chişinăului şi numele Eroilor Uniunii Sovietice,  care s-au evidenţiat în timpul eliberării oraşului.  De pe harta oraşului au dispărut denumirile de străzi, care purtau numele comandanţilor victorioşi – Belski, Tolbuhin, Berzarin, Panfilov, Timoşenko, Malinovski,  Vatutin.

Pe parcursul anilor 90 şi în timpul de faţă, pseudoistoricii locali nu doar revizuiesc rezultatele războiului, ci îl venerează pe dictatorul român Ion Antonescu.

Însă cea mai obraznică şi criminală acţiune poate fi numită decizia primarului Chişinăului de a interzice sărbătorirea Zilei Victoriei în piaţa centrală a capitalei.  Noi, Partidul Socialiştilor, promitem, că după alegerile locale din Chişinău, această decizie criminală va fi anulată în primul rînd! Sărbătoarea Victoriei din nou va fi marcată pe piaţa centrală din Chişinău, care a fost şi rămîne pentru noi Piaţa Victoriei!

Partidul nostru a lansat iniţiativa, ca anul 2015 să fie declarat anul  aniversării a 70-a de la Victoria în marele Război pentru Apărarea Patriei. Pentru noi este categoric inacceptabilă decizia majorităţii parlamentare, prin care au fost egalaţi veteranii Armatei Roşii şi cei ai Wermacht-ului şi armatei lui Antonescu.  Nu pot fi egalaţi în drepturi călăii şi victimele lor. Crimele ocupanţilor nazişti nu au termen de expirare!

La iniţiativa noastră a fost format Comitetul Naţional pentru sărbătorirea a 70 de ani de la Marea Victorie, care este extra-partinic şi apolitic. Cu acest prilej noi am adoptat un plan de acţiuni care include activităţi de acordare a ajutorului veteranilor de război, de îngrijire a mormintelor lor, a monumentelor gloriei militare pe teritoriul Moldovei, de reînhumare a  rămăşiţelor veteranilor, de creare a unei arhive pentru colectarea şi păstrarea informaţiei despre veterani, editarea unei plachete de versuri ale poeţilor moldoveni despre război, organizarea unui festival de filme sovietice şi moderne despre război, concerte, piese teatrale, olimpiade şcolare şi alte acţiuni, cu participarea populaţiei de pe ambele maluri ale  Nistrului.

Folosindu-mă de ocazie, mă adresez către toţi reprezentaţii partidelor  şi organizaţiilor obşteşti, prezente aici.  Haideţi să ne unim eforturile pentru marcarea celor 70 de ani ai Marii Victorii!   Vedeţi, cît de puternică este dorinţa adversarilor noştri de a ne dezbina, de a ne certa, şi astfel, de a face să ratăm sărbătorirea Victoriei. Haideţi măcar pînă la 9 mai să uităm de  ambiţiile şi interesele noastre politice şi să sărbătorim împreună această măreaţă sărbătoare!

Astăzi ca niciodată sunt actuale gîndurile scrise de participantul la război Bulat Ocudjava: „Să ne luăm de mîini, prieteni, ca să nu pierim unul cîte unul”.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă