PSRM

26 aprilie 2023

Reprezentanții PSRM au avut o întrevedere cu membrii delegației speciale pentru Parteneriatul Estic a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE)

Astăzi, la Parlament, a avut loc întrevederea membrilor PSRM cu Dirk Schübel, trimisul special al Serviciului European de Acțiune Externă pentru Parteneriatul Estic și reprezentanții statelor membre ale UE responsabili de Parteneriatul Estic (PaE). Dialogul s-a axat pe câteva subiecte de interes sporit, precum situația internă din RM, reforma justiției, perspectivele de aderare la UE, ș.a.

Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului, șeful fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, a exprimat recunoștință pentru asistența acordată de UE Republicii Moldova în perioade de grea încercare și crize. Totodată, oficialul a subliniat că PSRM pledează pentru elaborarea și implementarea unor reforme concrete și autentice, iar obținerea statutului de țară-candidată pentru aderare la UE nu se datorează muncii sistemice, dar este o hotărâre cu caracter politic a factorilor de decizie din UE, adoptată pe fundalul situației geo-politice din regiune.

Astfel, deputatul a menționat restanțele existente la capitolul reformei justiției și administrației publice locale, care sunt implementate în lipsa unui dialog constructiv și a dezbaterilor atât în cadrul organului suprem legislativ cât și la nivel local.

Batrîncea a subliniat că, în condițiile evenimentelor din statul vecin și a pericolelor existente la adresa securității și păcii în RM, Partidul Socialiștilor pledează pentru o strategie națională bine-gândită în sensul oferirii susținerii necesare mediului de afaceri și cetățenilor.

Olga Cebotari, membru al Comitetului Executiv al PSRM, a menționat susținerea deplină a proceselor de integrare europeană atâta timp cât acestea sunt în interesul cetățenilor RM, dar și-a exprimat regretul că această idee este folosită drept ideologie a partidului de guvernare în scopul mimării progreselor realizate și mascării insucceselor și ilegalităților vădite în multiple domenii.

”Ignorarea celui mai mare partid de opoziție în procesul de aderare europeană demonstrează o dată în plus neprofesionalismul actualei guvernări”, a remarcat Olga Cebotari, insistând asupra necesității păstrării statului de neutralitate a RM.

Grigore Novac, Președintele Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice, a atenționat asupra încălcărilor în domeniul drepturilor fundamentale ale omului, începând cu accesul la justiție până la libertatea presei, probleme identificate și criticate atât de Ombudsmanul RM, de Comisia de la Veneția, cât și de alte organisme internaționale.

Tatiana Cunețchi, Președinta Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice, s-a referit la carențele, lipsa transparenței și neajunsurilor identificate în gestionarea resurselor publice.

Adrian Lebedinschi, deputat în Parlamentul RM, s-a expus sceptic asupra pachetului de legi cu privire la activitatea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), referindu-se la riscurile cărora sunt supuși cetățenii RM, deoarece reprezintă o încălcare gravă a drepturilor și libertăților lor. Oficialul a mai vorbit despre încălcările comise de către CSE; reglementarea transnistreană și alegerile locale din toamnă, care vor fi o adevărată provocare pentru actuala guvernare.

La rândul său, oficialii europeni s-au arătat deschiși pentru continuarea unui dialog sincer cu partea moldovenească, manifestând interes față de poziția fracțiunii de opoziție.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă