PSRM

24 mai 2020

Zinaida Greceanîi a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei scrisului și culturii slave

24 mai 2020 – Președintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanîi, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei scrisului și culturii slave.

Consemnăm astăzi Ziua scrisului și culturii slave – în această zi sunt omagiați sfinții Chiril și  Metodie, cei care au dăruit slavilor alfabetul și cuvîntul scris. Datorită lor, astăzi în lume peste 400 de milioane de purtători ai limbilor slavone, inclusiv în țara noastră, pot scrie și citi în limba lor maternă.

Felicit toți cetățenii Republicii Moldova pentru care limba rusă, ucraineană, bulgară, poloneză, belarusă sau alte limbi slave sunt limbi materne.

Menționez cu mîndrie că actuala conducere a țării acordă o atenție mare problemelor legate de păstrarea limbii și culturii reprezentanților popoarelor slave care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.

Dreptul de a vorbi, citi sau scrie în limba maternă este unul din cele mai importante drepturi ale omului, în viața sa cotidiană, pe care un stat democratic și civilizat trebuie să-l garanteze și să-l respecte.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă