PSRM

21 octombrie 2019

Zinaida Greceanîi: Parlamentul Moldovei atribuie o deosebită importanță procesului de cooperare multidimensională în Regiunea Mării Negre

Zinaida Greceanîi: Parlamentul Moldovei atribuie o deosebită importanță procesului de cooperare multidimensională în Regiunea Mării Negre

”Parlamentul Republicii Moldova atribuie o deosebită importanță procesului de cooperare multidimensională în Regiunea Mării Negre”, a declarat Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, la deschiderea celei de-a 53-a Reuniuni a Comisiei cultură, educație și afaceri sociale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN).

Speakerul a menționat că APCEMN reprezintă o platformă foarte valoroasă pentru efectuarea unui dialog și consolidarea eforturilor în valorificarea potențialului economic existent între statele membre. Totodată, această instituție regională constituie un for fundamental pentru realizarea unui schimb de opinii și viziuni pe marginea mai multor probleme de interes comun.

Zinaida Greceanîi a salutat faptul că genericul actualei ședințe este dedicat problemei reducerii șomajului și dezvoltării social-economice a țărilor membre.

”Parlamentul Republicii Moldova atribuie o importanță majoră eforturilor de reducere a șomajului, care se reflectă prin implementarea strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Obiectivul acesteia este creșterea nivelului de ocupare formală bazată pe completivitate economică, competență și calificări adecvate în condițiile de dezvoltare durabilă și incluziune. Acesta este asigurat prin crearea oportunităților de angajare formală, nondiscriminatorie și productivă, dezvoltarea capitalului uman pentru șanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieței muncii și valorificarea potențialului migrației pentru dezvoltare durabilă”, a menționat Președintele Parlamentului.

Speakerul a subliniat că în luna februarie 2019, a intrat în vigoare noua lege în domeniul ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj – lege care stabilește politica de măsuri adecvate de ocupare a forței de muncă, precum cursuri de formare profesională de scurtă durată, instruirea la locul de muncă pentru șomerii care nu au o profesie, strategia profesională pentru șomerii fără experiență de muncă, angajarea subvenționată pentru susținerea angajării persoanelor din grupurile vulnerabile, etc.

”Aș vrea să îmi exprim speranța că această întrunire va permite statelor noastre să găsească noi soluții pentru probleme cu care ne confruntăm. Actualmente ne aflăm în perioada istorică unică cînd în spațiul nostru comun apar oportunități nelimitate pentru dezvoltarea țărilor noastre, și nu trebuie să apară între noi bariere artificiale și nejustificate pentru circulația liberă a capitalului uman și a capitalului economic”, a subliniat Zinaida Greceanîi.

În încheiere, Președintele Legislativului a reiterat că Moldova promovează o politică externă echilibrată și pledează pentru menținerea unor relațiilor bune cu toate statele, în baza respectului și a colaborării reciproc avantajoase.

Parlamentul Republicii Moldova găzduiește, în perioada 21-22 octombrie, cea de-a 53-a Reuniune a Comisiei cultură, educație și afaceri sociale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN), care a întrunit deputați din zece state membre ale organizației.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă