PSRM

24 octombrie 2019

Zinaida Greceanîi: Sunt convinsă de justețea politicilor echilibrate în abordarea problemelor globale și în raporturile dintre țări

Astăzi, este sărbătorită Ziua Organizației Națiunilor Unite – celei mai reprezentative organizații internaționale care întrunește 193 de state ale lumii.

Cu acest prilej, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi a adresat sincere cuvinte de recunoștință Organizației Națiunilor Unite pentru munca pe care o desfășoară în binele cetățenilor Republicii Moldova, dar și al oamenilor de pretutindeni.

„Republica Moldova împărtășește scopurile comune le ONU, care rezidă în menținerea și consolidarea păcii și securității, reducerea sărăciei și crearea unor perspective sigure pentru viața tuturor oamenilor. Pentru a atinge aceste obiective trebuie cu toții să manifestăm mai multă înțelegere, iar colaborarea dintre statele membre să se dezvolte pe principii de respect reciproc.

De aceea, sunt și voi rămîne convinsă de justețea politicilor echilibrate în abordarea problemelor globale și în raporturile dintre țări. În acest sens, Organizația Națiunilor Unite ne oferă cel mai temeinic fundament pentru dezvoltarea unei cooperări eficiente și armonioase atît în cadrul organizației cît și între statele membre”, a menționat Zinaida Greceanîi în mesajul dedicat Zilei ONU.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă