PSRM

26 iunie 2015

Zinaida Greceanîi: „Suburbiile au fost, sînt şi vor rămîne în componenţa municipiului Chişinău”

În ultima zi a campaniei electorale, candidatul Partidului Socialiştilor pentru funcţia de primar general de Chişinău, Zinaida Greceanîi şi-a prezentat propriile soluţii de îmbunătăţire a situaţiei social-economice din suburbiile municipiului.

După cum a menţionat Zinaida Greceanîi, în ultimele săptămîni s-a speculat foarte mult în privinţa vizunii şi ofertei echipei PSRM privind dezvoltarea localităţilor care fac parte din municipiul Chişinău şi care sînt propunerile candidatului Partidului Socialiştilor şi ale consilierilor municipali, aleşi pe lista formaţiunii politice în cauză, în această privinţă.

“Contracandidatul nostru la funcţia de primar general, a încercat în permanenţă să dezinformeze locuitorii suburbiilor, lansînd diferite minciuni privind viitorul oraşelor, satelor şi comunelor din componenţa municipiului Chişinău. Nici nu vreau să le enumer pe toate, ci declar cu toată trsponsabilitatea că toate acuzaţiile lansate de Chirtoacă referitor la viziunea noastră asupra suburbiilor sînt falsuri şi minciuni. Înţelegem disperarea oponentului nostru. El mizează doar pe emoţiile oamenilor, fără a oferi soluţii clare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii suburbiilor. După 8 ani în fruntea municipiului Chişinău, cineva a ratat definitiv şansa de a pune bazele dezvoltării economice a suburbiilor, de a schimba în bine viaţa oamenilor de aici. La fel ca şi în oraşul Chişinău”, a spus Zinaida Greceanîi.

Candidatul Partidului Socialiştilor a declarat că suburbiile sînt parte integrantă a oraşului Chişinău. „Ele au fost, sînt şi vor rămîne în componenţa municipiului, a menţionat Greceanîi.

Potrivit candidatului PSRM, imediat după 28 iunie şi pe parcursul celor 4 ani de mandat echipa Partidului Socialiştilor îşi propune să integreze deplin suburbiile în activitatea oraşului Chişinău. “Vom acorda o atenţie specială dezvoltării oraşelor mici, precum Durleşti, Cricova, Vatra, Codru, Vadul-lui-Vodă şi Sîngera. Considerăm că aceste localităţi dispun de un potenţial investiţional sporit. Nevalorificat pînă acum. De asemenea, vom contribui, inclusiv cu alocări financiare din bugetul municipal, la dezvoltarea socio-economică a satelor şi comunelor”, a explicat Greceanîi.
Reţele de drumuri calitative, apeduct, canalizare, iluminatul stradal, asfaltul – aceste şi multe alte lucruri frumoase echipa PSRM planifică să le aducă în viaţa fiecărui locuitor al suburbiilor. “Locuitorii oraşelor, satelor şi comunelor suburbane trebuie să aibă parte de un mediu ecologic sănătos, cu zone de odihnă şi agrement dezvoltate. Nivelul serviciilor medicale, educaţionale, cultură, asistenţă socială va fi acelaşi ca şi în oraşul Chişinău. Vom majora nivelul de investiţii capitale din bugetul municipal pentru dezvoltarea infrastructurii în localităţile suburbane”, a spus candidatul PSRM.

Zinaida Greceanîi a menţionat 10 priorităţi în activitatea ce ţine de suburbiile din componenţa municipiului:

  1. Modernizarea drumurilor de acces spre toate localităţile suburbane.
  2. Asigurarea cu transport public de calitate dintre oraşul Chişinău şi toate cartierele localităţilor suburbane.
  3. Reparaţia reţelei de drumuri locale şi extinderea străzilor, drumurilor din localităţile suburbane.
  4. Iluminarea tuturor străzilor şi drumurilor locale din suburbii.
  5. Alocarea în fiecare an, din bugetul municipal, a surselor financiare pentru cel puţin un proiect de investiţii capitale pentru fiecare localitate suburbană (construcţia sau modernizarea şcolilor, grădiniţelor, spitalelor sau a punctelor medicale).
  6. Garantarea fiecărui cetăţean a accesului la servicii publice de calitate în educaţie, medicină, cultură.
  7. Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială, pentru a asigura fiecărui locuitor al suburbiilor un trai decent şi o viaţă mai bună.
  8. Elaborarea unui mecanism mai eficient de compensare a cheltuielilor pentru serviciile comunale, în special pentru încălzire pe perioada rece a anului, cu alocarea din bugetul municipal a cîte 750 de lei / lunar, pentru fiecare familie social-vulnerabilă, la plata lemnelor, cărbunilor sau gazelor naturale.
  9. Elaborarea şi implementarea unui Program municipal de dezvoltare a infrastructurii în suburbii, pentru a asigura pentru fiecare gospodărie particulară, instituţie publică sau agent economic accesul la utilităţile de energie electrică, gaz, apă şi canalizare
  10. Soluţionarea problemei statutului întovărăşirilor pomicole. Toţi locuitorii întovărăşirilor pomicole vor beneficia de vize de reşedinţă pentru a se bucura de toate drepturile cetăţeneşti.

La conferinţa de presă au mai participat candidaţii din partea PSRM pentru funcţia de primari ai suburbiilor. Cei din urmă au relatat despre problemele ce există în localităţile pe care le reprezintă, despre lipsa de investiţii capitale şi despre sprijinul necesar din partea autorităţilor de la  Chişinău, exprimîndu-şi convingerea că Zinaida Greceanîi, în calitate de primar general de Chişinău, va putea redresa situaţia în localităţile ce fac parte din municipiu.

La rîndul său, Zinaida Greceanîi a declarat că intenţionează să coopereze cu primarii tuturor suburbiilor indiferent de listele pe care aceştia au fost sau vor fi aleşi.

În final, candidatul PSRM i-a îndemnat pe cetăţeni să nu fie indiferenţi şi să participe la votare. „Trebuie să înţelegem că nimeni nu va veni să ne facă ordine. Nici din Rusia, nici din România, nici din UE, nici din SUA. O putem face doar noi înşine. Îi îndemn pe locuitorii municipiului să voteze pentru o echipă de profesionişti, care nu vor face politică sau geopolitică, ci vor lucra pentru binele cetăţenilor. Indiferent de care va fi vremea în ziua alegerilor – ploaie, arşiţă, vînt – vă îndemn să nu fiţi indiferenţi. Sîntem cu toţii locuitori ai acestui oraş şi nu trebuie să ne fie totuna care va fi viitorul casei noastre comune!”, a spus Zinaida Greceanîi.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă