PSRM

04 iulie 2014

ZINAIDA GRECEANÎI – DETALII DESPRE VECTORUL EXTERN DE DEZVOLTARE

– Moldova a semnat Acordul privind Asocierea cu UE. Care, în opinia dvs., sînt consecinţele imediate ale acestui pas pentru ţara noastră? Şi merită oare să ne temem de interzicerea exporturilor moldoveneşti spre Rusia şi ţările CSI?
– Cunoaşteţi că de mai multe ori am preîntîmpinat autorităţile moldoveneşti despre necesitatea de a renunţa la grabă în procesul de adoptare a unei decizii atît de importante pentru economia şi dezvoltarea de mai departe a ţării. Mă refer la semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Din păcate, conducătorii noştri simplifică situaţia creată, convingîndu-i pe cetăţeni că economia şi bunăstarea cetăţenilor nu vor avea de suferit de pe urma acestui Acord. În realitate, nu este aşa cum o spun cei de la guvernare.
Orice ţară trebuie, în primul rînd, să acţioneze reieşind din propriile interese. Acordul despre Liber Schimb Comercial în cadrul CSI prevede posibilitatea de introducere a unor măsuri de protecţie în cazurile în care vre-una dintre ţări îşi deschide piaţa pentru alte uniuni comerciale, asigurînd, astfel, condiţii pentru reexporturi. Va întreprinde Rusia astfel de măsuri faţă de exporturile moldoveneşti? Actualmente, nimeni nu ar putea răspunde la această întrebare. Totuşi, guvernarea noastră ar trebui să-şi dea seama că prin acţiunile sale, prin lipsa unui dialog amplu cu partea rusă, ea deschide “cutia Pandorei” pentru economia moldovenească. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar trebui să privim lucrurile obiectiv. Mă tem că efectele Acordului privind Asocierea ar putea, în cel mai scurt timp, să dea o lovitură foarte dureroasă producătorilor autohtoni, care sînt, tradiţional, orientaţi spre Est, spre CSI şi, în mod special, spre Rusia.
 
– Vorbind despre avantajele Uniunii Vamale în raport cu Uniunea Europeană, toată lumea vorbeşte despre economie. Dar se limitează oare toate doar la aceasta?
– Bineînţeles că nu. Vă mulţumesc pentru o întrebare atît de importantă. Din păcate, actuala guvernare liberal-democrată acordă prea-puţină atenţie cetăţeanului de rînd, politica socială lăsînd mult de dorit. Şi Acordul semnat cu Europa este un exemplu elocvent în acest sens. Noi nu am obţinut cu ajutorul acestuia careva preferinţe în vederea angajărilor în cîmpul muncii în ţările UE sau careva garanţii sociale suplimentare pentru cei care deja se află acolo, pentru zecile de mii de concetăţeni de-ai noştri. Regimul fără vize prevede doar anularea vizelor pentru cei care merg în Europa la odihnă sau pentru vizite scurte de afaceri.
Acum să facem o privire la eventualele noastre perspective în cadrul Uniunii Vamale. În primul rînd, gradele de calificare şi diplomele de studii ale concetăţenilor sînt recunoscute pe teritoriul UV şi UEEA. Acestora le este garantată protecţia socială, adică ei beneficiază de aceleaşi facilităţi pe care le au şi cetăţenii din ţara de reşedinţă. Şi, lucrul cel mai important, specialiştii noştri, atît executanţii de lucrări calificate, cît şi necalificate, sînt mult mai solicitaţi în Rusia, decît în ţările UE.
Iată de ce, din punctul de vedere al pieţelor muncii şi protecției sociale, UV şi UE sînt greu de comparat.
 
– Moldova are nevoie de finanţare pentru mai multe proiecte de infrastructură. Parcă nu ar fi mai uşot să fie căutată finanţarea necesară în Europa?
– Să ştiţi că în lumea actuală accesul la finanţe nu este o problemă majoră. Cel mai important este modul de administrare a acestor finanţe, a modului în care acestea sînt valorificate, în ce condiţii sînt eliberate etc. Vedem un flux financiar fără precedent, orientat spre acordarea de sprijin actualei guvernări, care nu ezită să beneficieze de aceste mijloace. Cu unele excepţii, la modul general, cetăţenii ţării n-au prea simţit rezultatul funcționării acestor fluxuri financiare în economia ţării.
În cadrul Uniunii Vamale, pentru ţara noastră este deschis accesul la instrumentele financiare. Este un factor foarte important. Dar, iarăşi ţin să repet – principalul este nu „locul” obţinerii, ci modul (condiţiile) de obţinere şi de valorificare. Este evident că UV oferă nişte condiţii mai favorabile şi mai avantajoase, decît structurile UE.
 
– Socialiştii spun despre denunţarea Acordului privind Asocierea cu UE. Credeţi că aceasta este unica posibilitate? Sau, poate, există careva posibilităţi de a lucra şi de a dezvolta ţara în condiţiile Acordului?
– Orice acţiuni cu documente de aşa importanţă pentru ţară trebuie să fie întreprinse doar în contextul unor consultări ample cu cetăţenii ţării. Anume de aceea este atît de importantă organizarea referendumului. Cît priveşte necesitatea anulării Acordului în cauză, din păcate, în perioada imediat următoare, situaţia social-economică şi chiar însăşi viaţa vor impune guvernarea şi societatea să privească din alt punct de vedere cele semnate în mare grabă.
Acordul stipulează un mecanism simplu de denunţare, acesta fiind obiectul dispoziţiilor articolului 460, punctul 2. Acesta din urmă prevede denunţarea prin intermediul unei notificări cu 6 luni înainte de momentul rezilierii propriu-zise a documentului. Deci, nu există nici un fel de motive de ordin tehnic, care ar semnala despre imposibilitatea anulării Acordului. Este nevoie doar de voinţa poporului, voinţă care trebuie să fie respectată de guvernare. Şi guvernarea, după cum ştim, cetăţenii o vor alege la 30 noiembrie curent. Astfel, rămîne să contăm pe înţelepciunea cetăţenilor noştri, pe capacitatea acestora de a da o apreciere obiectivă rezultatelor aflării la putere a actualei guvernări. Rămîne să sperăm că oamenii vor compara programele şi iniţiativele celor care pretind să le devină următoarea guvernare şi vor face o alegere corectă, înțeleaptă, bazată pe o analiză echilibrată şi pe un calcul raţional, şi nu pe emoţii.
PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă