PSRM

22 iunie 2015

Zinaida Greceanîi: „Chişinăul în ultimii 8 ani a pierdut 570 hectare de pămînt”

Candidatul PSRM pentru funcţia de primar general al municiupiului Chişinău, Zinaida Greceanîi a susţinut o nouă conferinţă de presă privind tematica construcţiilor ilegale din capitală. Greceanîi a făcut o trecere în revistă a problemelor din acest domeniu şi a punctat soluţiile pentru rezolvarea acestora.

Candidatul PSRL a  remarcat faptul că în prezent în perimetrul oraşului sînt înregistrate peste 2000 de construcţii ilegale. „Sînt distruse în masă locuri de joacă, stadioane, parcuri, iar în locul lor se construiesc case de locuit sau de cele mai dese ori, centre comerciale. Obţinerea autorizaţiilor şi altor documente permisive, asigurarea protecţiei de către organele primăriei sînt făcute contra unor sume de bani,  mărimea cărora nu mai e un secret. Despre acest lucru vorbesc atît cetăţenii, cît şi agenţii economici”,  a subliniat Zinaida Greceanîi.

În locul a 16 loturi de teren au fost stadioane, inclusiv care aparţineau şcolilor şi liceelor, iar pe 77 de terenuri – locuri de joacă. 34 de terenuri care au fost atribuite pentru construcţii se află în parcurile municipale. Peste 80 de monumente arhitecturale au fost distruse.

Potrivit lui Greceanîi, Chişinăul în ultimii 8 ani a pierdut 570 hectare de pămînt. „ O parte din loturi au fost cedate, altele – vîndute la preţ simbolic. Anterior am prezentat o listă a consilierilor PL care şi-au construit sau îşi construiesc case pe aceste loturi de teren. Potrivit informaţiilor noastre, acum se încearcă realizarea unor construcţii şi în parcul Dendrariu. Valoarea totală a daunelor, potrivit experţilor, se  ridică la aproximativ 7 miliarde de lei”, a subliniat Greceanîi.

Candidatul PSRM a amintit că în ultimii trei ani, socialiştii cu ajutorul juriştilor au reuşit stoparea a circa 300 de construcţii ilegale. Au fost depuse peste 1200 de cereri în instanţele de judecată.

Candidatul PSRM a amintit că în ultimii trei ani, socialiștii cu ajutorul juriștilor au reușit stoparea a circa 300 de construcții ilegale. Au fost depuse circa 1200 de cereri în instanțele de judecată. Cu toate acestea, pentru a obține dreptate, de cele mai dese ori este aproape imposibil, pentru că instanțele sunt de partea companiilor de construcții. „Reprezentanții Primăriei au autorizat ilegal construirea de case pentru judecători, procurori și judecători ai Curții Constituționale. În același timp, pe locul unui teren de joacă de pe strada Teilor 4, a fost extins spațiul pentru Curtea de Apel din Chișinău. E ușor să ne dăm seama de ce instanțele de judecată protejează construcțiile ilegale din municipiu” , declară Greceanîi.

Socialiştii propun uzrmătoarele soluţii pentru rezolvarea problemelor din domeniul dat:

1.     Revizuirea documentaţiei pentru toate construcţiile nefinisate din Chişinău, pentru a stabili gradul de legalitate. Stoparea tuturor construcţiilor „problematice” în termen de o lună. Anularea autorizaţiilor dubioase. Demolarea construcţiilor în stadiu incipient – cele care sînt pe terenuri de joacă şi în parcuri.

2.     Eliberarea autorizaţiilor de construcţii doar în corespundere cu planul general urbanistic care urmează a fi abrobat pînă pe 30 decembrie 2015, planurilor zonale, standardelor urbanistice.

3.     Instituirea principiului ghişeului unic, pentru a evita birocraţia şi corupţia din primărie. În funcţii de răspundere vor fi angajaţi doar profesionişti pe criterii stricte.

4.     Va fi asigurată transparenţa maximă în procesul de luare a deciziilor, de la şedinţe publice cu transmisiuni on-line a comisiilor din cadrul consiliului municipal, pînă la comitete de experţi pe fiecare domeniu separat. Orice decizie de însemnătate socială pentru oraş va fi consultată în mod obligatoriu cu cetăţenii.

5.     Din iulie 2015 nicio construcţie nu va fi admisă în interiorul curţilor de bloc şi parcurilor municipale.

6.     Totodată pe parcursul a 4 ani de zile ne propunem amenjarea şi asigurarea cu iluminare a 700 de curţi, inclusiv 400 de zone de agrement. În cadrul programului ordine pentru Chişinău vor fi reparate capital 400 blocuri, inclusiv termoizolate, reconstruite reţelele inginereşti, înlocuite ferestrele vechi cu geamuri termopan.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă