PSRM

06 decembrie 2019

Zinaida Greceanîi a participat la ceremonia festivă dedicată celei de-a 25-a aniversări a Curții de Conturi

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a participat astăzi, la ceremonia festivă dedicată celei de-a 25-a aniversări a Curții de Conturi a Republicii Moldova. Evenimentul a întrunit numeroși oficiali ai instituțiilor supreme de audit din UE și alte state ale lumii.

În discursul adresat participanților, Zinaida Greceanîi a remarcat că sărbătorirea a 25 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi este un eveniment de referinţă, dar şi un moment de analiză a rolului instituției supreme de audit în contextul provocărilor actuale și a celor trei principii fundamentale: autonomie, independență și transparență.

”Misiunea Curţii de Conturi este legată de promovarea responsabilității, a corectitudinii şi a celor mai bune practici în gestionarea banului public. Instituția supremă de audit este unul din cele mai bune instrumente ale statului în lupta cu corupția și economia tenebră. Instituția a avut și are un rol important în controlul gestionării cu chibzuință a finanțelor publice, fiind una dintre structurile pilon ale statului de drept”, a declarat speakerul.

Zinaida Greceanîi a evidențiat faptul că Curtea de Conturi a Republicii Moldova este membră a organizațiilor şi a asociațiilor profesionale internaționale de profil, precum și are o frumoasă cooperare bilaterală cu autoritățile supreme de audit din alte state. Acest lucru conduce la o mai bună pregătire profesională a angajaților și o perfecționare instituțională continuă.

”Curtea de Conturi a Moldovei a ajuns la o etapă cînd ea însuși poate oferi asistență tehnică și de expertiză instituțiilor similare din alte țări”, a subliniat Zinaida Grecanîi.

Speakerul a ținut să accentueze că Parlamentul Republicii Moldova a fost preocupat dintotdeauna de perfecționarea legislativă în domeniul controlului financiar și va da în continuare dovadă de înaltă responsabilitate în ceea ce privește analiza documentelor și rapoartelor primite de la Curtea de Conturi.

”Curtea de Conturi a obținut deplina independență financiară, fiind adoptată legea respectivă de către Parlament. Acum aveți toată responsabilitatea pentru a dezvolta și consolida în continuare rolul auditului extern în țara noastră”, a specificat Președintele forului legislativ.

Zinaida Greceanîi a mai menționat că în contextul eforturilor de consolidare a procesului de monitorizare eficientă a utilizării banilor publici se înscrie și crearea Comisiei parlamentare permanente de control al finanțelor publice.

Președintele Parlamentului a transmis întregului personal de specialitate aprecierea pentru rezultatele obținute și a reconfirmat deschiderea deplină a forului legislativ pentru o bună colaborare în continuare.

În încheiere, Zinaida Greceanîi a adresat felicitări cu prilejul apropiatelor sărbători de iarnă, dorind sănătate, bucurii și fericire angajaților instituției și membrilor familiilor lor.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă