PSRM

31 iulie 2019

Zinaida Greceanîi a făcut totalurile activității sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului RM

Președintele Parlamentului RM, Zinaida Greceanîi, astăzi, 31 iulie, a făcut totalurile activității sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului. Ea a menționat că această sesiune a fost una dintre cele mai eficiente și importante – după deciziile adoptate și consecințele acesteia pentru țară.

„În calitate de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, mă mîndresc cu faptul că, pentru prima dată în istoria statului nostru, am reușit să unim fracțiunile parlamentare ale unor partide politice cu poziții atît de diferite, să ne unim în numele unor scopuri comune – eliberarea statului din captivitate, restabilirea cooperării cu partenerii străini și, cel mai important startul dezvoltării țării noastre și creșterii bunăstării poporului care ne-a mandatat cu încrederea sa.

Pentru prima dată politicienii au uitat de aspirațiile lor pur politice și s-au preocupat de soluționarea problemelor în interesul consolidării statului, dar nu în interesul unor grupuri și persoane aparte.

Am fost cu toții martori al modului în care degradează clasa politică atunci cînd ea se ocupă doar de lupta rușinoasă pentru propria bunăstare, în detrimentul întregii țări și întregului popor. Vreau să cred că această experiență detestabilă pe care a obținut-o țara noastră parcurgînd drumul de la „istoria succesului” la „stat acaparat” va rămîne în trecut și va fi o lecție pentru toți cei care ar dori și în continuare să ne folosească țara în calitate de patrimoniu personal, tratîndu-și cu dispreț propriul popor”, a spus Zinaida Greceanîi.

Ea a menționat că anume în cadrul acestei sesiuni Parlamentul a adoptat Declarația cu privire la statul captiv, una de rezonanță și deosebit de importantă, prin care s-a constatat faptul uzurpării puterii în țară și s-a solicitat demisia conducătorilor tuturor structurilor de stat care au fost implicate în corupție totală și s-au aflat sub controlul Partidului Democrat compromis.

“Pentru prima dată în istoria Moldovei noua majoritate parlamentară a obținut recunoașterea puterilor mondiale atît la Vest, cît și la Est. În acest sens, Republica Moldova poate servi pentru alte țări drept exemplu de soluționare pașnică a crizei politice care amenința să se transforme într-o confruntare dură. Totodată, a fost aleasă conducerea parlamentului, investit noul Guvern care și-a început activitatea”, a spus președintele parlamentului.

Ea a anunțat că în cadrul acestei sesiuni au fost adoptate decizii foarte importante ca parte a acordului politic temprar dintre PSRM și „ACUM” privind dezoligarhizarea și reîntoarcerea Republicii Moldova în albia constituționalității.

În particular, Parlamentul a votat pentru restituirea atribuțiilor Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității; au fost introduse amendamente în Legea cu privire la Procuratură; a fost adoptată în a doua lectură legea de revenire la sistemul proporțional de vot.

În total au fost adoptate 76 acte legislative, dintre care 19 legi și 57 de hotărîri, conform datelor preliminare. 26 de proiecte de acte legislative au fost aprobate în prima lectură.

129 de proiecte de acte legislative au fost înregistrate în Parlament, autorii fiind: Guvernul , fracțiunile parlamentare și deputații independenți.

În Parlament funcționează activ comisiile de anchetă formate cu o lună în urmă – Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare; Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidului Democrat, Comisia de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începînd cu anul 2013.

Parlamentul a aprobat candidatura Procurorului General interimar, care ieri deja a fost numit în funcție prin decretul Președintelui Republicii Moldova iar astăzi a votat numirea noului director al Centrului Național Anticorupție.

„Consider la fel de importantă colaborarea eficientă dintre Parlament și Guvern. Această colaborare este foarte necesară pentru stabilirea unui mediu de afaceri benefic și a unor condiții favorabile pentru dezvoltarea social-economică a țării.

Constat un bun început al deciziei noastre comune de promovare a unei politici externe echilibrate, în interesul țării și al poporului nostru. În primul rînd, am convenit că toate acordurile internaționale semnate de Republica Moldova pînă în prezent vor rămîne în vigoare și toate obligațiile noastre prevăzute de aceste acorduri  vor fi realizate. E vorba atît de Acordul de asociere cu UE, cît și de Acordul cu privire la statutul de observator al Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică.

În calitate de argument al atașamentului nostru față de politica echilibrată voi remarca vizita delegației Parlamentului compusă din reprezentanți ai tuturor fracțiunilor coaliției, în frunte cu Președintele Parlamentului, la Moscova, la invitația conducerii Dumei de Stata, precum și vizita Președintelui Parlamentului și a Prim-ministrului la Bruxelles, unde a avut loc întîlnirea cu președintele Parlamentului European”, a subliniat Zinaida Greceanîi.

În încheiere, spicherul Parlamentului a mulțumit tuturor deputaților pentru munca activă în decursul ultimei luni și a exprimat încrederea că majoritatea parlamentară va reuși să realizeze toate sarcinile propuse. Ea a reiterat că este foarte mult de lucru și în august parlamentul se va întruni în ședințe extraordinare.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă