PSRM

06 aprilie 2016

Vladimir Odnostalco: În timp ce populaţia primeşte indemnizaţii mizere, guvernarea doreşte să majoreze cu 35 la sută salariile membrilor Guvernului, deputaţilor şi a altor demnitari.

Astăzi, deputații din partea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, Marina Radvan, Vladimir Odnostalco şi Adrian Lebedinschi au susţinut o conferinţă de presă, în cadrul căreia au supus criticii politica socială promovată de stat, numind-o drept genocid al propriului popor. În acelaşi timp, deputaţii s-au arătat indignaţi că, pe fundalul sărăcirii poporului, în Parlament se examinează un proiect de lege, care prevede o majorare cu 35% a salariului mai multor funcţionari de rang înalt.

În cadrul conferinţei de astăzi, deputatul Adrian Lebedinschi a menţionat că, în  prezent, în Moldova sînt înregistraţi 184.000 de beneficiari de indemnizaţii sociale. Potrivit lui, aceste indemnizaţii sînt mizere şi doar una dintre acestea este achitată la timp: indemnizația pentru înmormîntare.

20160406-012Deputatul Marina Radvan a subliniat: „Astăzi, volumul indemnizaţiei unice la naşterea primului copil constituie 3100 lei şi 3400 lei pentru următorii copii. Volumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani este de 30 la sută din venitul mediu lunar a ultimelor 12 luni de salarizare. Iar indemnizaţia lunară pentru persoanele neasigurate constituie doar 440 lei”.

Deputatul Vladimir Odnostalco a menționat cu indignare că în timp ce poporul supravieţuieşte cu greu, statul nu manifestă nici o grijă, iar în Parlament este examinat proiectul de lege privind majorarea salariilor pentru membrii Guvernului, conducerea Parlamentului, conducerea AŞ, penturu rectorii de universităţi şi alţi demnitari.

20160406-008Socialiştii au înaintat propriile propuneri referitor la susţinerea categoriilor social-vulnerabile ale populaţiei:

1.      Majorarea tuturor indemnizaţiilor (de exemplu, la naşterea copilului, pentru îngrijirea copilului, pentru invaliditate etc.) pînă la minimul de trai;

2.      Majorarea indemnizaţiei unice la naşterea primului copil de la 3100 lei pînă la 15000 lei; pentru al doilea copil – pînă la 30000 lei, iar pentru naşterea următorilor copii – pînă la 50000 lei; volumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, pentru persoanele neasigurate, să fie majorat pînă la nivelul minimului de trai;

3.      Implementarea programului capitalul matern;

4.      Acordarea pentru familiile tinere a unui împrumut fără dobîndă, garantat de stat, pentru procurarea locuinţei, iar în scopul susţinerii natalităţii şi creşterii familiei – la naşterea celui de-al doilea copil să aibă loc anularea a 15 la sută din suma împrumutului, iar la naşterea celui de-al treilea copil – a  35 la sută din împrumut.

5.      Amendarea legislaţiei. În prezent, calitatea de mamă cu mulţi copii se atribuie femeii care a născut 5 copii. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova propune modificarea indicelui la 3 copii;

6.      Toate mamele cu mulţi copii, indiferent de venituri, trebuie să beneficieze de o pensie viageră;

7.      Punerea în uz a noţiunii de „salariu familial”. În cazul în care unul dintre părinţi este nevoit să stea acasă, neavînd posibilitatea de a cîştiga bani, acesta are nevoie de un sprijin financiar egal cel puţin cu minimul de trai;

8.      Îndemnizaţia pentru procurarea de materiale didactice şi birotică;

9.      Micşorarea impozitului a locuinţelor pentru familiile cu mulţi copii cu 50%.

În opinia socialiştilor, statul dispune de banii necesari, condiţia ar fi doar excluderea delapidărilor de fonduri. 

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă