PSRM

04 februarie 2020

Vladimir Golovatiuc a prezentat prioritățile fracțiunii PSRM în domeniul economiei

Principalele priorități în domeniul economiei pentru 2020 au fost prezentate de către deputații fracțiunii Partidului Socialiștilor, în cadrul briefingului de astăzi.

Deputatul Vladimir Golovatiuc a menționat că fracțiunea PSRM va susține plenar toate inițiativele Președintelui și ale Guvernului, care vor avea ca scop soluționarea problemelor sociale și îmbunătățirea situației din economie.

Deputatul a enumerat problemele existente în economia țării. El a menționat că, avînd în vedere nivelul de deschidere extrem de înalt al economiei moldovenești, un rol deosebit în asigurarea creșterii economice îl joacă dinamica exportului de bunuri moldovenești.

„Situația din 2009 în acest domeniu este unică. Pentru prima dată în mai mulți ani, exporturile către țările UE au scăzut. Declinul a început în aprilie anul trecut, în țările unde s-a înregistrat întotdeauna o creștere semnificativă. Acestea sunt România (timp de 11 luni minus 3,5%), Italia (minus 16%), Franța (minus 31%). În anii trecuți, a fost înregistrată creșterea exporturilor în aceste țări cu peste 30%.

În același timp, exportul către țările CSI au crescut, în primul rînd către Federația Rusă. Livrările pe piața rusă au crescut cu 15% în 11 luni, iar în ultimele luni cu aproape 25-30% lunar”, a declarat Vladimir Golovatiuc.

Cu toate acestea, potrivit socialistului, exporturile în general, au crescut cu mai puțin de 3%, ceea ce nu este suficient pentru a accelera creșterea economică.

Pe 17 ianuarie, Guvernul a identificat măsuri urgente pentru promovarea mărfurilor moldovenești pe piețele externe și susținerea plenară a exportului. Fracțiunea PSRM va sprijini modificările legislative care vor trebui introduse pentru a pune în aplicare aceste măsuri.

Vladimir Golovatiuc a remarcat că nu există o stabilitate a prețurilor în țară, astfel inflația variază: 5%, 14%, 2%, 7% … Anul acesta se așteaptă micșorarea ei sub limita inferioară a țintei Băncii Naționale (3,4%).

„În același timp, prețurile pentru anumite bunuri și pentru bunurile de consum cresc în fiecare an cu o valoare de două cifre. Astfel, anul trecut, prețurile pentru legume au crescut cu 20%, iar pentru anumite tipuri de legume – cu 40%, pentru cartofi – cu 54%. În cei doi ani, prețurile pentru anumite tipuri de legume și cartofi s-au dublat aproape”, a declarat deputatul.

El a amintit că, pe 24 ianuarie, Guvernul a organizat o reuniune a grupului de lucru privind analiza și monitorizarea prețurilor. „În esență, asta înseamnă control manual, dar pe baza informațiilor moderne. Țara este împărțită în 7 zone, prețurile sunt stabilite în fiecare săptămînă, în special pentru bunurile semnificative din punct de vedere social, iar de două ori pe lună se realizează o analiză a modificărilor și validității acestora. În cazul unei creșteri semnificative a prețurilor, în special pentru bunurile semnificative din punct de vedere social, Guvernul ia măsuri urgente de natură economică și neeconomică”, a declarat Vladimir Golovatiuc.

Deputatul s-a focalizat în special pe prețurile benzinei și motorinei. El a menționat că recenta creștere a prețurilor a provocat o rezonanță mixtă în societate. „După ce a studiat situația, Guvernul pregătește subiectul implementării unui mecanism de prețuri maxime fixe. Se examinează două opțiuni pentru frecvența schimbării lor – fie de două ori pe lună, fie lunar. În acest sens, vor fi făcute modificări la legislației, pe care fracțiunea PSRM le va susține”.

De asemenea, Vladimir Golovatiuc a vorbit și despre măsurile pentru susținerea afacerilor și antreprenoriatului.

El a amintit că, pe 24 decembrie, premierul Ion Chicu, împreună cu reprezentanții businessului, au organizat o întrevedere în cadrul căreia au fost identificate anumite probleme în activitățile de reglementare ale statului, în special în ceea ce privește sectorul ÎMM-urilor, și au fost convenite acțiuni pentru a fi soluționate. În acest sens, Guvernul intenționează să se adreseze Parlamentului cu o serie de inițiative pe care fracțiunea PSRM le va susține.

Vorbind despre susținerea financiară a activităților autorităților, deputatul a remarcat că: 1) veniturile bugetare în ianuarie a acestui an depășesc indicatorii din anii precedenți. Guvernul nu dispune de resurse pentru a-și îndeplini obligațiile față de sistemul bugetar, cetățeni și economie.

2) Potrivit lui Vladimir Golovatiuc, misiunea de evaluare a FMI, aflată în prezent în Moldova, este destul de pozitivă cu privire la implementarea Programului cu Fondul și va propune Consiliului de administrație să aloce ultima tranșă a împrumutului FMI. În viitor, vor fi efectuate lucrări pentru pregătirea Programului pentru următorii 3 ani, care va avea un impact pozitiv asupra bonității Republicii Moldova.

3) Autoritățile moldovenești și-au declarat angajamentul față de programele de reformă, în conformitate cu acestea (angajamentele), inclusiv în cadrul Acordului de Asociere dintre Moldova și UE.

4) Procesul de coordonare a acordării unui împrumut din partea Federației Ruse către Moldova, destinat investițiilor, infrastructurii și în principal proiectelor, se află în ultimă etapă.

5) Guvernul, precum și deputații fracțiunii socialiștilor sunt în contact permanent cu conducerea Băncii Naționale. BNM intenționează să continue promovarea unei politici de stimulare începute la sfîrșitul anului trecut.

Deputatul a amintit că au fost luate decizii pentru reducerea treptată a cerințelor de rezervă și reducerea ratei de bază. Aceasta, pe de o parte, va crește potențialul de resurse al băncilor comerciale, iar pe de altă parte, va reduce și mai mult ratele dobînzilor la împrumuturi.

„În ansamblu, acest lucru va duce la o creștere a împrumuturilor pentru economie și va avea un efect benefic asupra creșterii economice”, a subliniat Vladimir Golovatiuc.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă