PSRM

18 decembrie 2021

La 18 decembrie, la Chișinău s-a desfășurat Congresul al XVII-lea al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Astăzi, 18 decembrie, la Chişinău s-a desfăşurat Congresul al XVII-lea al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

La lucrările Congresului au participat delegați din toată țara, inclusiv deputați ai Parlamentului Republicii Moldova, consilieri locali, președinți ai consiliilor raionale, primari ai orașelor și satelor.

De asemenea, au fost prezenți oaspeți de peste hotare: Artiom Biceaev, prim-vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru Dezvoltarea Societății Civile, reprezentant al Partidului „Edinaia Rossia” și Elena Drapeko, deputat al Dumei de Stat din partea Partidului „Spravedlivaia Rossia”.

În adresa delegaților Congresului PSRM au fost transmise și făcute publice mesajele de felicitare din partea unor partide din străinătate, cu care PSRM are semnate acorduri de cooperare: “Edinaia Rossia”, „Spravedlivaia Rossia”, precum și din partea CC al Partidului Comunist din China, partenerii din Turcia și din alte țări.

Prezentând un discurs în faţa deputaţilor Congresului, Igor Dodon, preşedintele PSRM, a declarat că Partidul Socialiştilor a fost şi va rămâne fidel tuturor obiectivelor din programul său – suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, echitatea socială, păstrarea identităţii moldoveneşti, politica externă pragmatică în interesele naţionale ale Republicii Moldova, protejarea valorilor tradiţionale.

Totodată, sarcina principală de astăzi este unificarea tuturor forţelor patriotice sănătoase din societate, care sunt dispuse să se opună dictaturii galbene, impusă şi susţinută din exterior.

Liderul PSRM a îndemnat toţi cetăţenii care nu sunt indiferenţi să participe la crearea unei mişcări de protest naţionale, care îi va uni pe toţi cei care nu sunt de acord cu regimul actual şi care sunt pregătiţi să i se opună.

Delegaţii Congresului au adoptat Statutul Partidului Socialiştilor într-o nouă redacţie, în care sunt indicate modificările în structura şi atribuţiile noii conduceri a PSRM.

Astfel, este exclusă funcţia de preşedinte al partidului, atribuţiile acestuia sunt transmise organului central al formaţiunii – Comitetului Executiv, care este desemnat de către Consiliul Republican al PSRM pe un termen de 4 ani. Din numărul membrilor Comitetului Executiv, este ales Secretarul Executiv pe un termen de un an. Se preconizează convocarea Consiliului Republican al PSRM pentru luna ianuarie 2022, pentru a alege noua componenţă a Comitetului Executiv.

În cadrul Congresului a fost adoptat noul Program Politic al PSRM „Echitate! Statalitate! Dezvoltare!”. Potrivit noului Program, idealul politic al noului curs al Partidului Socialiştilor îl constituie edificarea în Republica Moldova a unei societăţi a echităţii sociale.

Printre obiectivele principale ale PSRM sunt declarate – apărarea intereselor poporului, edificarea unei societăţi echitabile, dezvoltate, armonioase în cadrul unui stat unificat, independent şi puternic.

La Congres a fost aleasă şi noua componenţă a Consiliului Republican al Partidului Socialiştilor al Republicii Moldova şi a Comisiei Republicane de Control.

Pe finalul Congresului, Igor Dodon a fost ales în unanimitate Preşedinte de Onoare al PSRM.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă