PSRM

13 aprilie 2017

Tranzacții dubioase ale liberalilor la cheltuirea banilor publici municipali

Ieri 11 aprilie 2017, în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău a fost votată unanim cu de către toți consilierii prezenți în sală proiectul de decizie  “cu privire la transmiterea unor obiective la balanța subdiviziunilor CMC, unităților administrativ-teritoriale din componența municipiului Chișinău”.

Prin respectiva decizie au fost legalizate fărădelegi la cheltuirea banului public, inclusiv și a bugetelor acumulate de către întreprinderile de gestionarea a fondului locativ, din tarifile de deservire achitate de către populație. Conform unor estimări a doamnei Ambros Mariana, doctor în economie, odată cu aprobarea acetei decizii, cel puțin 15 mln lei au fost delapedate din bugetul municipal Chișinău. Prezentă la ședința CMC de ieri din 11 aprilie curent, Mariana Ambros îi oferea o întrebare domnlui Mihail Ceban, consilier CMC din partea fracțiunii Partidului Liberal, dacă este de acord cu ceea ce a semnat în avizul din 31 ianuarie 2017, aprobînd legalitatea cheltuielilor executate la reparația asecnsoarelor  reflectate în acel proiect de decizie. Doamna Ambros intenționa să concretizeze dacă comisia a examinat procesele verbale de dare-primire a lucrărilor de reparație a ascensoarelor și daca dl președinte al Comisiei pentru Buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor, dl Mihail Ceban, este de acord cu sumele cheltuite de 1 084642,94 lei și 840 884,66 lei destinate reparației unui ascensor, așa cum era reflectat în proectul de decizie nominalizat. Intervenția doamnei Ambros nu s-a soldat cu nimic bun. Președintele  ședinței Oleg Onișcenco cerînd forțelor de ordine, de la microfonul Societății APA CANAL Chișinău, unde a avut loc ședința,   ca doamna să fie scoasă forțat din sala de ședință.

Totodată Mariana Ambros califică acest document cu grave suspiciuni de corupție,  exemplificînd în baza pct. 29 si pct 30 din Nota informativă a proiectului de decizie, care reflecta sume analogice la doua lucrări diferite: reparația ascensorului și schimbarea ascensorului –  685 206,74lei .

În concluzie, dna Ambros scoate în evidență implicarea membrilor Partidului Liberal la practicile dubioase la cheltuirea banului public, și reamintește că acestea nu sunt întîmplătoare făcînd apel la afacerile în construcții ale membrilor PL, cu tangențe destul de logice atunci cînd e vorba de ineficiența cheltuielilor banului public la nivel de municipiu.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă