PSRM

16 noiembrie 2015

Deputatul socialist Andrei Neguţa a participat la conferinţa ştiinţifică internaţională „Ştiinţa politică şi societatea în schimbare”

La 13 noiembrie curent, la Universitatea de Stat din Moldova a avut loc conferinţa ştiinţifică internaţională „Ştiinţa politică şi societatea în schimbare”, consacrată aniversării a 20-a de la înfiinţarea  Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative (FRIŞPA).

La conferinţă au participat reprezentanţi ai mediului academic şi de cercetare, funcţionari publici, politicieni din RM care au pus în discuţie problemele modernizării politice a Moldovei, aspecte legate de reformarea administraţiei publice în contextual eforturilor de europenizare a ţării, precum şi promovarea intereselor pe plan internaţional prin stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte state şi asigurarea securităţii naţionale.

La conferinţă, în cadrul direcţiei ”Colaborarea internaţională – factor important în modernizarea societăţii”, deputatul socialist, ambasadorul Andrei Neguţa a prezentat  comunicarea  ”Colaborarea internaţională a Republicii Moldova: aspect parlamentar”.

”La sporirea colaborării internaţionale un mare rol îl deţine Parlamentul Moldovei. Delegaţiile permanente parlamentare internaţionale, grupurile de prietenie cu parlamentele ale altor ţări, acordurile parlamentare de cooperare cu legislativele altor ţări, vizitele oficiale parlamentare – sunt pîrghiile aprobate de ani. Cum stau lucrurile în acest domeniu în actualul legislativ? Abia la 9 aprilie 2015, forul legislativ suprem al ţării a adoptat Hotărîrea Nr. 68 privind componenţa nominală a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizaţiile parlamentare internaţionale şi organizaţiile parlamentare bilaterale” – a declarat A. Neguţa.

Găsiţi ataşat textul integral al discursului.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă