PSRM

11 decembrie 2019

Socialiștii propun majorarea pensiilor pentru urmașii militarilor 

CHIȘINĂU – 11 decembrie. Un grup de deputați din cadrul fracțiunii PSRM propun majorarea cu 10 procente și, respectiv, 20 la sută a cuantumului pensiei pentru beneficiarii de pensie pentru pierderea întreținătorului, stabilite în conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.

Un proiect de lege în acest sens, al cărui autori sunt deputații PSRM, Vladimir Odnostalco, Alexandr Usatîi, Vladimir Mizdrenco, Irina Lozovan și Ala Darovannaia, a fost avizat astăzi, 11 decembrie 2019, de Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități.

Deputații socialiști propun ca pensia în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile militarilor, ale funcționarilor publici cu statut special, care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri, legate de îndeplinirea obligațiilor servicuilui militar/special să fie în mărime de 50 la sută din venitul mediu lunar al întreținătorului pentru fiecare membru de familie inapt de muncă. În prezent, cunatumul acestei pensii este în mărime de 40 de procente din cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt de muncă.

Aceeași mărime, de 50 la sută, se propune a fi și în cazul familiilor militarilor și funcționarilor publici cu statut special, care au decedat în urma schilodirii într-un accident ce nu este legat de îndeplinirea obligațiilor de serviciu militar/special sau în urma unei afecțiuni obținute în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special. Potrivit redacției actuale a legi, cuantumul acestei pensii este în mărime de 30 de procente din cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru inapt de muncă.

Totodată, deputații socialiști propun ca pensia în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile pensionarilor din rîndurile militarilor și funcționarilor publici cu statut special să se calculeze în mărime de 50 de procente din cuantumul pensiei pe care a primit-o pensionarul decedat.

În prezent, legea stabilește că pensia în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile pensionarilor din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri se calculează din acelaşi cîştig (soldă) din care s-a calculat pensia pentru întreţinător. Totodată, conform Legii privind sistemul public de pensii, pensiile de urmaș se calculează în mărime de 50 la sută pentru fiecare urmaș.

”Autorii proiectului propun ca pensia pentru pierderea întreținătorului pentru familiile pensionarilor din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri să fie calculată conform aceluiași principiu, asigurînd o abordare unitară și echilibrată pentru toate pensiile stabilite în sistemul public”, susține unul din autorii proiectului, deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco.

Autorii inițiativei legislative mai propun ca legea să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Serviciul de presă al PSRM

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă