PSRM

27 ianuarie 2015

Socialiştii au prezentat un sistem unic de interacţiune şi suport a cetăţenilor din partea deputaţilor PSRM

Astăzi deputaţii socialişti, Ion Ceban, Vasile Bolea şi Grigore Novac au prezentat un sistem electronic de recepţionare a petiţiilor – site-ul „petitia.md”.

„petitia.md” este un proiect inedit, elaborat şi lansat de Partidul Socialiştilor din RM, esenţa căruia constă în crearea unui instrument transparent şi eficient de soluţionare a problemelor cetăţenilor cu implicarea deputaţilor, a consilierilor şi juriştilor socialişti.
Prin intermediul acestui sistem, pe internet, toţi cetăţenii RM, inclusive cei aflaţi peste hotare, vor putea înregistra o petiţie în adresa deputaţilor, consilierilor şi juriştilor PSRM. Înregistrarea petiţiei durează 5 minute, după care fiecare cetăţean va primi un număr de înregistrare cu ajutorul căruia va putea urmări online la ce nivel de soluţionare se află petiţia expediată.
Printre problemele cu care cetăţenii se pot adresa, pot fi: calcularea incorectă a pensilor şi indemnizaţiilor sociale, aprobarea unor decizii judecătoreşti duboiase, aplicarea unor presiuni faţă de agenţii economici, construcţii ilegale, presiuni sau acţiuni ilegale din partea organelor de drept sau a oricăror alte instituţii de stat ş.a.
Ion Ceban a mai precizat că cei 25 de deputaţii din fracţiunea socialiştilor sînt divizaţi pe patru domenii, în conformitate cu specificul lor de activitate: politică, juridică, economie şi sfera socială. Petiţia (adresarea) cetăţeanului va fi distribuită şi examinată în grupul corespunzător. Fiecare deputat va fi responsabil pentru cîteva raioane ale ţării şi/sau capitalei. În acest mod, în dependenţă de esenţa petiţiei, distribuirea acesteia poate fi realizată după principiul geografic, în dependenţă de localitatea din care provine.
Dl Ceban a subliniat că vor fi examinate toate petiţiile parvenite în adresa socialiştilor şi vor fi utilizate toate căile de soluţionare a acestora. Astfel, deputaţii vor face interpelări şi sesizări de deputat în diferite organe publice, inclusiv Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, anumite ministere şi departamente. Plus la aceasta, problema, în dependenţă de complexitate şi importanţa socială, poate fi iniţiată de către socialişti pentru dezbateri în cadrul şedinţelor comisiilor parlamentare şi a şedinţei în plen a Parlamentului, subiectul fiind eventual mediatizat.
Toate acestea reprezintă doar o parte din posibilităţile, care sînt propuse utilizatorilor sistemului de petiţii electronice, care vor încredinţa socialiştilor soluţionarea problemei personale.
Oficiile de consultanţă publică şi jurişti vor începe activitatea în toate raioanele ţării începînd cu data de 1 februarie.
Graficul de audienţă a cetăţenilor de către deputaţii PSRM este anexat la comunicatul de presă.

Video

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă