PSRM

05 iunie 2018

Declarația fracțiunii PSRM cu referire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea unei noi legi cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul RM

Decizia scandaloasă a Curții Constituționale din Moldova, prin care, Legea cu privire funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova a fost declarată ”învechită”, a creat o nouă circumstanță-periculoasă cu privire la pacea civilă  și stabilitatea social-politică din țara noastră.

Proclamarea actualei legi drept ”învechite”, rezumă că, în Republica Moldova relațiile interetnice și lingvistice nu sunt reglementate de nici o lege. Acest lucru duce la apariția fără-de-lege din partea  oricărui funcționar, la orice nivel –  de la guvernare pînă la GLC. La rîndul său, acest lucru duce la apariția unui șir de conflicte periculoase cu tentă interetnică, care poate cuprinde întregi reguini ale țării noastre.

În situația dată, fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova consideră necesară elaborarea și adoptarea cît mai rapidă a Legii cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, în variantă redactată.

La moment, este creat un Grup de lucru pentru elaborarea proiectului de lege dat și înregistrarea sa în Parlament.

Proiectul va conține următoarele teze fundamentale pentru existența societății moldovenești:

  1. Limba de stat a Republicii Moldova este moldovenească (în conformitate cu art. 13 al Constituției RM).
  2. Limba rusă va primi statutul oficial de limbă de comunicare între națiuni, limbă în care vorbesc peste un milion de cetățeni ai Moldovei (art. 7 al Constituției RM).
  3. Protecția și garantarea diversității lingvistice și culturale pe întreg teritoriul republicii (Constituția RM).

După părerea noastră, adoptarea acestei legi este unicul scenariu posibil pentru asigurarea și fortificarea poporului multinațional moldovenesc. Este cea mai importantă condiție pentru respectarea drepturilor cetățenilor Moldovei. Este o normă obligatorie pentru viitoare integrarea a celor două maluri ale Nistrului într-o societate comună.

Astăzi, nici Curtea Constituțională, a cărei majoritatea membrilor sunt cetățeni ai altui stat, nici majoritatea neligitimă parlamentară nu dețin competențele juridice pentru a schimba principiile de bază a legii fundamentale a țării noastre – Constituția Republicii Moldova. Vremea înșelăciunii pseudo-juridice și a insinuărilor pseudo-legale dispare.

Fracțiunea Partidului Socialiștilor va apăra cu fermitate îndeplinirea tezelor menționate mai sus și va crea unu stat democratic de drept în Moldova, unde nici un cetățean, indiferent de apartenență etnică sau religioasă, nu  se va simți presat.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă