PSRM

06 septembrie 2018

Ion Ceban a făcut totalurile activității fracțiunii PSRM din CMC pentru ultimile trei luni de la alegeri

Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din RM din Consiliul Municipal Chișinău Ion Ceban a făcut totalurile activității Partidului Socialiștilor pentru ultimile trei luni de la alegerile din Chișinău.

”În tot acest timp am fost implicați în viața orașului și am venit cu soluții pentru problemele existente. Începînd cu 4 iunie, noi am venit cu peste 30 de inițiative”, a remarcat Ion Ceban.

În special, la inițiativa socialiștilor, pentru angajații din sfera socială, cultură și protecția copilului, începînd cu 1 iulie 2018 li s-a aprobat un adaos lunar de 30-40% la salariul tarifar de bază. Angajații instituțiilor de învățămînt timpuriu vor beneficia de un supliment în valoare de 500 lei. În total, circa 5000 de persoane vor beneficia de un supliment lunar la salariu.

Este o decizie importantă, deoarece din 159 de grădinițe din municipiu- 11 și-au sistat activitatea temporar din diferite motive, inclusive 3 grădinițe nu pot activa din cauza lipsei de bucătari.

La inițiativa socialiștilor, 6620 de învățători au beneficiat de ajutor material unic în mărime de 500 de lei.

”Obiectivul nostru este să examinăm și să propunem 1000 de lei, plus suplimentar 20% adaos la salariu”, a anunțat Ion Ceban.

Pentru cadrele didactice (5610 persoane), medici de familie și asistente medicale (748) au fost acordate ajutor material lunar în suma de 70 de lei pentru circulația cu transportul public.

La inițiativa socialiștilor, consiliul municipal a decis acordarea compensației lunare pentru achitarea chiriei în suma de 1000 de lei lunar la 500 tineri specialiști în primii 3 ani de activitate angajați în autoritățile publice locale, instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău începînd cu 1 septembrie pînă la 31 decembrie.

Pentru susținerea financiară a familiilor defavorizate privind pregătirea elevilor de noul an școlar 2018-2019 a fost aprobată decizia de acordare ajutorului material unic în mărime de 700 lei pentru un copil. De acest ajutor pot beneficia: a) Familiile cu mulți copii (cu 3 și mai mulți copii); b)Familiile monoparentale; c)Familiile în care unul din părinți este cu grad de dizabilitate; d)Familiile care au statut de tutore/curatelă (cu părinți decedați, lipsiți de drepturi părintești, inapți de muncă, neangajați în cîmpul muncii. De asemenea, în cadrul programei naționale a Fundației de Binefacere ”Din Suflet” a Primei Doamne 4 000 de copii din capitală au primit rucsacuri și rechezite școlare.

Familiile social vulnerabile vor putea beneficia de compensații în valoare de 40% pentru cheltuielile la agentul termic, recalcularea cotei-părți la volumul de apă suplimentar, achitarea diferenței în urma majorării tarifului pentru transportarea deșeurilor de menajere solide. În total de acest suport pot beneficia acum 42.000 de familii.

Pentru persoanele cu dizabilități, pînă la sfîrșitul anului curent vor fi instalate aproximativ 30 de ascensoare, în cel mai scurt timp, un asmenea ascensor trebuie să fie instalat și în Primăria Municipiului Chișinău.  Aproximativ 100 de locuitori ai capitalei care au deficiențe de văz  vor primi ochelari. Mai mult de atît, 300 de unități de asistenți personali pentru persoanele cu dizabilități severe țintuiți la pat care vor fi angajați cu carnet de muncă și salariul lunar.

La momentul de față 125 de terenuri de joacă urmează a fi instalate. Ion Ceban a declarat că în acest proces sunt posibile careva rețineri, dar a menționat că deputații și consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor vor depune tot efortul pentru a ține situația sub control.

Pînă la 31 decembrie a anului curent vor fi instalate 70 de terenuri sportive și 600 de bănci noi. De asemenea, se realizează amenajarea și iluminarea curților. De asemenea, se realizează amenajarea și iluminarea curților.

Socialiștii au continuat și lupta cu construcțiile ilegale, pentru ultimile trei luni, membrii fracțiunii PSRM au executat sute de cereri către organele competente, sute de deplasări la fața locului, sute de consultări a locuitorilor pe subiectul construcțiilor ilegale.

Dacă e să vorbim despre munca cu cetățenii, atunci în aceste trei luni, în adresa Partidul Socialiștilor au  parvenit circa 900 de petiții, unele probleme deja au fost socluționate, altele sunt în proces. La fel, consilierii municipali din fracțiunea PSRM au primit în audiență 1256 de persoane pe întrebări sociale, juridice, economice, construcții ilegale etc.

Concomitent, socialiștii se ocupă de traducerea site-ului primării Chișinău în limba rusă și engleză. La etapa actuală, voluntarii au tradus peste 300 de pagini a documentelor și regulamentelor, urmează să fie traduse încă cîteva sute. De asemenea, s-a convenit cu voluntarii de a fi traduse și în limba engleză.

Ion Ceban garaneatează că toate aceste subiecte asupra cărora au fost luate decizii cu participarea socialiștilor vor fi executate, așa cum s-a promis. De asemenea, el a îndemnat locuitorii capitalei care întîlnesc dificultăți în procesul de obținere a compensațiilor, din anumite motive, să se adreseze către Partidul Socialiștilor.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă