PSRM

01 decembrie 2015

Rezoluția celui de al XIII-lea Congres al PSRM

 Progresul moldovenesc: 10 paşi spre Făurire

În şase ani de guvernare iresponsabilă şi antisocială a eurounioniştilor, Moldova a ajuns la marginea prăpastiei. Sărăcia, dezmăţul criminalităţii şi corupţiei, capturarea instituţiilor publice de către grupările oligarhice – este rezultatul aşa-zisei „istorii de succes a integrării europene”, despre care, în toţi aceşti ani, ne-au vorbit curatorii străini ai guvernării fălite din Moldova. În încercarea de a rupe relaţiile seculare de prietenie între Moldova şi Rusia, Occidentul a mizat pe politicienii odioşi, corupţi şi lipsiţi de principii, care realizează un genocid lent al propriului popor.

Astăzi, cînd ţara a a fost complet devastată, Occidentul, nu doreşte să-și asume responsabilitatea pentru acţiunile propriilor protejaţi. Pentru prima dată în cei 24 de ani de independenţă, Moldova riscă să-şi piardă statalitatea.

În aceste condiţii, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova declară: alternativă împotriva haosului, trădării, delapidărilor și dezastrului – există. Această alternativă este ordinea, patriotismul, integritatea, făurirea.

PSRM propune un Program de dezvoltare durabilă şi stabilă a Moldovei. Zece paşi, propuşi de Partidul Socialiştilor, sunt concepuţi pentru a construi un Stat Moldovenesc puternic şi viguros, în care vor exista condiţii pentru o viaţă confortabilă şi activitate profesionistă pentru fiecare cetăţean al ţării.

  1. Moldova fără oligarhi şi corupţie. Economia va servi poporului, şi nu intereselor unor tîlhari de rang înalt. Vom revizui rezultatele privatizării, vom restitui statului Aeroportul Internaţional, Banca de Economii şi alte active strategice. Funcţionarii acuzaţi de corupţie vor sta la închisoare, iar proprietăţile lor vor fi confiscate. Vom revizui minuţios toate capitalurile dubioase. Vom iniţia procesul de lustraţie anticorupţie, iar funcţionarii acuzaţi de corupţie nu vor mai avea dreptul să deţină funcţii publice. Vom interzice funcţionarilor să deţină cetăţenie dublă, conturi în băncile din străinătate. Vom iniţia adoptarea legislaţiei anti-offshore, care va restricţiona la maximum scoaterea capitalurilor din ţară şi va impune achitarea impozitelor în Republica Moldova. Vom insista asupra instituirii unui impozit de lux, în valoare de 3-7%, aplicat pentru imobilele scumpe, automobilele din clasa”lux”, iahturi şi avioane private. Banii obţinuţi îi vom aloca sectorului social.

  2. Moldova – stat neutru. Vom prezenta conceptul de neutralitate permanentă a Moldovei şi vom insista asupra semnării Pactului Internaţional cu privire la statutul de neutralitate permanentă a R.Moldova cu participarea ţărilor garante (Rusia, SUA, China, ţările UE).

  3. Moldova – ţară integră. Vom consolida eforturile pe ambele maluri ale Nistrului în scopul creării unui stat integru, suveran, multinaţional, federativ şi democratic. Vom depune toate eforturile pentru formarea unei societăţi civile unice pe ambele maluri ale Nistrului, avînd la bază valorile noastre comune: identitatea moldovenească, pacea interetnică, bunele relații cu Rusia, respectul pentru istoria statului, valorile ortodoxe. Vom reveni la modalitatea de alegere a Președintelui ţării prin vot direct.

  4. Moldova – lider după ritmul de dezvoltare. Vom înainta cinci proiecte prioritare în domeniul economic, ajustate la situaţia naturală şi geografică specifică ţării noastre: crearea unui centru internaţional de aviaţie („hub”); crearea unui centru internaţional de transport şi logistică; agricultură avansată axată pe producţia de produse alimentare ecologic pure; dezvoltarea producţiei în baza tehnologiilor înalte; dezvoltarea sferei serviciilor. Vom crea 35 de centre de dezvoltare, după numărul de raioane şi oraşe mari, pentru a le transforma în centre de creştere social-economică a ţării.

  5. Integrarea Euroasiatică – garant al dezvoltării ţării şi soluționării problemelor sociale. Vectorul euroasiatic va permite soluţionarea multiplelor probleme ale Moldovei din sfera economică şi socială. Odată cu aderarea Moldovei la Uniunea Economică Euroasiatică vom reîntoarce producătorii moldoveni pe piaţa tradiţională rusească. Vom insista asupra reducerii preţurilor la gaze pentru Moldova, pînă la nivelul preţurilor achitate de Belarus, Kazahstan şi Armenia. Acest lucru va reduce costul produselor moldoveneşti. Prin reducerea tarifelor la serviciile comunale, vom realiza o îmbunătăţire semnificativă a bunăstării locuitorilor Moldovei.

  6. Moldoveni din toate ţările, uniţi-vă! Obiectivul nostru este reunificarea diasporei moldoveneşti din toată lumea – de la Lisabona pînă la Vladivostok. Vom asigura dreptul compatrioţiilor moldoveni din Moscova, Sankt-Petersburg, Tiumen, Odessa, Roma, Lisabona, Bucureşti de a influenţa politica internăşi externă a Moldovei. Vom organiza Congresul Mondial al Compatrioţilor Moldoveni unde prezenţa delegaţilor la eveniment va fi proporţională cu numărul reprezentanţilor diasporei moldoveneşti din diferite ţări ale lumii. Vom lupta pentru dreptul cetăţenilor moldoveni de a-şi exprima votul în cadrul alegerilor din Moldova, indiferent de ţara în care locuiesc. Vom asigura migranților moldoveni care muncesc peste hotare garanții sociale și medicale.

  7. Moldova, deschisă lumii. Nu vom construi o cortină de fier cu Occidentul, dar vom elimina cortina de fier cu Estul. Nu ne opunem cooperării cu partenerii europeni de dezvoltare cu condiţia că aceasta poartă caracter reciproc avantajos. Cu toate acestea, vom extinde lista de parteneri externi ai Moldovei – în primul rînd cu Federaţia Rusă şi Republica Populară Chineză. Acest lucru va da un impuls puternic creşterii investiţiilor străine în economia moldovenească.

  8. Fideli tradiţiilor strămoşești. Noi vom opta pentru includerea în Preambulul Constituţiei a mențiunii privind Ortodoxia ca religie tradiţională a poporului moldovenesc. Vom abroga legea ruşinoasă privind egalitatea de şanse şi vom obţine adoptarea legii cu privire la interzicerea propagandei homosexualismului în Moldova. Vom întoarce în școli disciplinele ”Limba moldovenească” și ”Istoria Moldovei”. Vom realiza proiectul Soborului Popular al Moldovei, care va deveni o platformă pentru formarea unei noi ideologii de renaştere naţional-spirituală a Moldovei.

  9. Moldova instruită. Vom prelua şi adapta cele mai performante practici în domeniul educaţiei şi ştiinţei. Ne vom ghida de experienţa Rusiei, SUA, Finlandei, Chinei, Coreii de Sud şi a altor ţări dezvoltate în domeniul educaţiei.

  10. Moldova – ţară cu un sistem de ocrotire al sănătăţii performant şi accesibil. Vom implementa „modelul scandinav” în domeniul sănătăţii, recunoscut drept unul dintre cele mai eficiente în lume (în cadrul acestui model, o parte semnificativă a cheltuielilor sînt suportate de stat, iar populaţia achită pînă la 10% din costul serviciilor medicale). Vom promova activ experienţa statelor dezvoltate în procesul de reformare a sistemului de ocrotire al sănătăţii.

Programul este de natură strategică şi este preconizat pentru mai mulţi ani de muncă asiduă şi intensă. În caz contrar, în următorii doi-trei ani, ne așteaptă agravarea haosului actual şi lichidarea definitivă a statalităţii moldoveneşti,

Credem în Moldova, în poporul nostru şi în viitorul lui. Respectăm experienţa şi meritele generaţiei în vărstă. Credem în tinerii de astăzi, în energia şi dorinţalor de a face Patria noastră mai bună. Vom lupta pînă la capăt pentru valorile noastre şi pas cu pas vom implementa programul.

Moldova are viitor!   

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă