PSRM

22 septembrie 2022

Reprezentanții PSRM au avut o întrevedere cu membrii delegației Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept

Astăzi, Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, secretar executiv al PSRM, Adela Răileanu, deputat, vicepreşedinte al Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, membru al Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor, Gaik Vartanean, deputat PSRM și Maxim Lebedinschi, membru al Comitetului Executiv al PSRM, au avut o întrevedere cu raportorii Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) care se află în țara noastră la invitația membrilor Fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova.

Scopul vizitei experților europeni constă în realizarea unui schimb de opinii și consultări cu privire la modificările Codului serviciilor media audiovizuale, promovate de actuala guvernare.

Deputații PSRM și-au exprimat recunoștința pentru expertiza și suportul acordat de către membrii Comisiei de la Veneția de-a lungul timpului Republicii Moldova, manifestând interes pentru o colaborare prodigioasă cu țara noastră, dovadă fiind și acceptul experților de a efectua actuala vizită.

Vlad Batrîncea a accentuat faptul că reformele asumate de către Republica Moldova trebuie respectate în totalitate, dar acestea să nu depindă de conjunctura politică. Totodată, vicepreședintele a atenționat asupra riscurilor care pot apărea în cazul adoptării unor legi formulate vag, care lasă loc de interpretări și pot servi intereselor unor guvernări rău-intenționate.

La rândul său, Adela Răileanu, a remarcat că modificările cu care a venit guvernarea actuală la Codul Audiovizualului, mai exact – readucerea sub control parlamentar a Companiei publice „Teleradio-Moldova” și Consiliului Audiovizualului, reprezintă o politizare a structurilor media și o imixtiune în activitatea acestora. Potrivit ei, subordonarea politică a instituțiilor menționate a fost supusă criticii, inclusiv din partea experților internaționali, fapt pentru care RM a fost trecută sub monitorizare avansată de către Comitetul de Miniștri al CoE. De asemenea, deputatul a menționat că urmare a acestor schimbări, are de suferit nu doar consumatorul de produs televizat, dar, în primul rând, jurnalismul profesionist și echidistant.

Reprezentanții PSRM au conchis că această lege cazuistică încalcă principiile de bază ale democrației, precum este libertatea de opinie și exprimare, iar intervențiile ad-hoc la o lege sau alta riscă să aducă la absurd aceste principii.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă