PSRM

Raport de activitate în anul 2018, Fracțiunea Partidului Socialiștilor Consiliul Municipal Chișinău.

Onorată asistenţă!

Stimaţi locuitori ai municipiului Chişinău!

Pe final de an am decis să facem un scurt bilanţ al activităţii noastre care a ţintit soluţionarea problemelor capitalei, ale oamenilor ce locuiesc în municipiul Chişinău.

Din start, voi menţiona că anul a fost unul destul de greu, căci în 2018 am avut şi alegeri anticipate ale primarului capitalei. Or, se ştie că, în alegeri, apar diferiţi aventurieri politici, care fac declaraţii de iubire alegătorilor, municipiului, promit marea şi sarea, după care dispar. Evident, pe fonul aşa-zisului activism al acestor gălăgioşi pseudo politicieni e mai greu de lucrat pentru soluţionarea problemelor capitalei, dar nu şi imposibil. Împreună cu colegii din fracţiunea socialiştilor, am continuat să ne implementăm consecvent agenda pe care o avem stabilită încă din 2015 şi până la alegeri, şi în timpul acestora, dar şi după. Iar în continuare mă voi referi la cele mai importante realizări.

 

Componenta politică

La capitolul realizări în plan politic, aş menţiona îndeosebi faptul că ne-am izbăvit în sfârşit de Dorin Chirtoacă, cel care, prin acţiunile sale, a distrus capitala în ultimii 10 ani. Noi am deconspirat constant actele de corupţie, nelegiuirile, birocraţia, protecţionismul, alte fenomene negative ce au marcat activitatea administraţiei lui Dorin Chirtoacă. Şi iată că în sfârşit în 2018 am scăpat de el.

Tot la capitolul politic, aş menţiona şi comportamentul lui Andrei Năstase de după alegeri, calificările de rigoare cu privire la campanie și post campanie au fost făcute în repetate rînduri anterior. Încă în alegeri i-am spus că e mincinos, dar au trebuit să treacă câteva luni ca să-i demonstrez acest lucru în judecată. I-am cerut doar un leu, simbolic, prețul real al cuvintelor sale, pentru că nu banii pentru mine contează, ci faptul ca să dovedesc că e mincinos.

Andrei Năstase a promis că va lupta pentru interesele chișinăuienilor, dar în toată această perioadă și nu a făcut absolut nimic, nici măcar un jurist nu a angajat la partid, sau la sediul pe care trebuie încă să îl întoarcă municipiului, să vadă ce e cu declaraţiile sale despre mafia imobiliară. Nu a făcut nici măcar cât un cel mai mic ONG, de care sînt sute în Chișinău și care adresează solicitări, semnalează probleme, propune soluții etc. Exact cum am spus în repetate rînduri în campania electorală și pînă la urmă s-a dovedit a fi o realitate, acest cetățean, ca și toată echipa sa nu a venit cu nicio soluție, nicio propunere pe vreun domeniu de activitate pentru oraș și locuitori ai municipiului. Aceasta arată încă o dată ce loc ocupă Chişinăul şi problemele oamenilor în sfera de interese a PDA şi PAS. La capitolul politic, nu pot trece cu vederea nici interimatul lui Ruslan Codreanu. Noi nu-l recunoaştem şi am declarat acest lucru nu o dată, acum sîntem în proces de judecată pe marginea interimatului funcției. Este bine măcar că dl Codreanu nu se amestecă în activitatea CMC, iar Executivul (direcțiile), raportează cu regularitate cum se implementează anumite decizii. Astfel avem posibilitatea să contribuim la soluţionarea problemelor capitalei.

Proiecte și programe concrete elaborate de și cu suportul PSRM

În continuare aş vrea să mă refer la realizările concrete înregistrate ca urmare a proiectelor elaborate de socialişti sau cu suportul nostru. În primul rând – despre cadrele didactice.

 1. Prin deciziile 8/3 din 12.09.2017 și 9/2 din 26.09.2017 a fost stabilit un supliment de 50% la salariul tarifar pentru 2700 de persoane angajați ai instituțiilor de învățămînt timpurii (grădinițe) – bucătari, ajutori de bucătari, ajutori de educători, asistenți medicali, personal auxiliar.

De asemenea, prin decizia 5/5 din 24.07.2018 a fost aprobat suplimentar suma fixă de 500 de lei lunar, începînd cu 1 septembrie 2018 pentru angajații sus menționați. De menționat că în baza noii legi aprobate de parlament, primăria nu va mai putea achita aceste sporuri, iar multe categorii vor primi în instanță finală mai puțini bani decît au avut pînă la 1 decembrie 2018.

 1. Prin decizia 3/8 din 18.06.2018 a fost aprobată compensația lunară în mărime de 70 de lei pentru circulația în transportul public urban pentru 6710 cadre didactice.
 2. Prin decizia nr.8/41 din 11.2018 a fost aprobat un adaos de 20% la salariul tarifar de bază pentru 6620 cadre didactice din mun. Chișinău, inclusiv 893 cadre didactice din suburbii. 20% adaos la salariul tarifar de bază.

De notat în context e şi faptul că pentru 2975 cadre didactice din instituțiile de învățămînt preșcolar (educători) din or. Chișinău.

Astăzi primăria intenționat boicotează executarea acestei decizii privind cele 20% – bani sunt, noi am arătat cum pot fi efectuate aceste plăți, dar probabil se așteaptă ca majorările de salarii să fie capitalizate politic de guvernare.

În continuare mă voi referi la medicii de familie/angajați medicali.

 1. Astfel, prin decizia 3/8 din 18.06.2018 a fost aprobată compensația lunară în mărime de 70 de lei pentru circulația în transportul public urban pentru 6710 cadre didactice.
 2. Prin decizia 8/9 din 22.11.2018 s-a modificat punctul 1.1, din decizia 3/8 din 18.06.2018, care acordă medicilor de familie, asistenților medicali ai medicilor de familie la alegere abonamente lunare sau ajutor material în mărime de 70 de lei lunar pentru circulația în transportul public urban începînd c 1 ianuarie 2019.

În sfera preocupărilor noastre, în perioada de referinţă, au fost şi angajații din sfera socială, cultură, dar și angajații din domeniul protecției drepturilor copilului/ Primăria mun. Chișinău.

 1. Astfel, prin decizia 4/2 din 28.06.2018, începînd cu 1 iulie 2018, a fost aprobat un adaos lunar de 40% la salariul tarifar pentru angajații din sfera socială.
 2. Prin decizia 4/4 din 28.06.2018, începînd cu 1 iulie 2018, a fost aprobat un adaos lunar de 40% la salariul tarifar pentru angajații din sfera culturii.
 3. Prin deciziile 4/3, 4/5 din 28.06.2018 și 7/29 din 23.10.2018 s-a aprobat un adaos lunar de 30% la salariul tarifar, angajaților din cadrul Direcției municipale Pentru Protecția Drepturilor Copilului, Centrului de zi și activități START, centrelor municipale de plasament și reabilitare, începînd cu 1 iulie 2018.
 4. Prin decizia 5/3 din 24.07.2018 a fost stabilit premiul anual și suplimentele salariale persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, funcționarilor publici, personalului auxiliar și personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul aparatului Primăriei, preturilor de sector, direcțiilor generale și direcțiilor CMC (este vorba despre 3 salarii).
 5. Conform deciziei 7/31 din 23.10.2018, a fost aprobat regulamentul privind alocarea surselor financiare pentru alimentarea zilnică pentru 998 de angajați din domeniul asistenței sociale, culturii și protecției drepturilor copilului (aproximativ 900 de lei lunar suplimentar la salariu). La moment pentru 490 de persoane agentul economic a transferat la cardul fiecărui angajat din domeniul asistenţei sociale suma de 45 lei zilnic pentru luna octombrie, noiembrie curent. La Direcțiile Cultură și pentru Protecția Drepturilor Copilului pînă la finele lunii decembrie se vor petrece achizițiile publice pentru acordarea tichetelor de masă.

Astfel pentru mai multe categorii de salariați din municipiul Chișinău au fost sporite substanțial la inițiativa noastră garanțiile sociale: adaos la salariu, compensarea cheltuielilor de transport, asigurarea financiară pentru alimentație în timpul zilei.

În cazul tinerilor specialiști aş menţiona că:

 1. Prin decizia 5/6 din 24.07.2018 a fost aprobata acordarea compensației bănești în sumă de 1000 lei pentru închirierea spațiului locativ pentru susținerea tinerilor specialiști, angajaților autorităților publice locale din municipiul Chișinău. De acest suport pot beneficia astăzi peste 500 de tineri. Programul este prevăzut și pentru anul 2019.

Prin decizia 8/40 din 27.11.2018 a fost modificat regulamentul cu privirea la închirierea spațiului locativ pentru tinerii specialiști și s-a exclus punctul 2 din art.9 – anularea contractului pentru chirie. Acum toți tinerii specialiști din capitală pot beneficia de acest suport fără bariere suplimentare.

 

În perioada de referinţă am acţionat şi în vederea susţinerii familiilor social vulnerabile/cu venituri mici

 1. Astfel, prin decizia 6/11 din 04.10.2018 a fost aprobat regulamentul privind crearea Serviciul social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate. În total în lunile noiembrie-decembrie 854 de familii au beneficiat de ajutor material prin acest serviciu.

Acest regulament permite ajutorarea familiilor inclusiv din suburbii cu o sumă bănească nerambursabilă și neimpozabilă în mărime de pînă la 6 000 lei o dată, ori pe 6 luni familiilor aflate în situații de risc pentru diferite servicii (reparația sobelor, procurarea mobilierului, reparația locuinței, lemnelor, cărbunilor, îmbrăcăminte, încalțăminte, etc.).

 1. Conform deciziei 7/35 din 23.10.2018 a fost modificat regulamentul privind protezarea dentară prin care s-a majorat venitul pentru o persoană, care solicită protezare dentară de la 2000 la 3000 lei, iar costul unei proceduri de protezare s-a mărit de la 3500 la 5000 lei. Pentru protezare dentară cetățenii urmează să se adreseze cu o cerere la Centrul Stomatologic Municipal din bd. Negruzzi. Astfel de la începutul implementării programului au fost protezate peste 3000 de persoane.
 2. Prin decizia 3/12 din 11.04.2017, actualizată în 2018, a fost aprobat regulamentul privind modalitatea scutirii pensionarilor, invalizilor, familiilor social-vulnerabile pentru plata surplusurilor de apă, indicate în facturi (diferența cotei-părți la apă dintre contorul blocului și contorul din apartament se achită, conform acestei Deciziei, din bugetul local, și nu de cetățeni). La acest capitol aş menţiona că au primit compensație 48 mii 605 de familii de la începutul programului, inclusiv compensații pentru diferența de tarif la transportarea deșeurilor. Locuitorii municipiului în continuare pot depune cereri la ÎMGFL, APLP, ACP, preturi de sector, primăriile satelor/comunelor/orașelor.
 3. Prin decizia 5/17 din 24.07.2018 a fost modificat regulamentul pentru acordarea prînzurilor grătuite la cantine, venitul pentru o persoană s-a mărit de la 2000 lei la 3000 lei, s-a mărit numărul persoanelor care se pot alimenta pentru fiecare zi de la 700 la 1200. În 2018 au beneficiat de servicii de alimentare gratuită la cantine peste 7 mii de persoane. În 2019 se vor alimenta în total 14 400 de persoane (pentru alimentare gratuită cererile se depun la Direcțiile Asistența Socială și Sănătate teritoriale).

O direcţie importantă de activitate a noastră a vizat suportul pentru copii/familiile cu mai mulți copii:

 1. La iniţiativa PSRM, prin decizia 6/10 din 04.10.2018 a fost aprobat regulamentul serviciului de sprijin pentru familiile cu copii. În total de acest ajutor material au beneficiat 655 de familii. Activitatea Serviciului constă în asigurarea respectării drepturilor copilului, nediscriminarii, abordarea complexă și individualizată a copilului, intervenția timpurie la nivel comunitar limitată în timp, protecția copilului împotriva abuzului, neglijării și exploatării, respectarea opiniei copilului, asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru creșterea, bunăstarea și protecția copiilor, confidențialitatea informației, solidaritatea socială, parteneriatul, transparența în procesul de luare a deciziilor. Prin acest serviciu familiile cu copii, inclusiv din suburbii, au putut beneficia de ajutor material pentru toate nevoile în sumă de 4000 lei per copil și pot depune cereri la Direcțiile teritoriale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Primariile orașelor/satelor, biroul 18, fracțiunea PSRM, Primăria Chișinău.
 2. Pentru implementarea serviciului de sprijin pentru familii cu copii, prin deciziile 6/13, 6/12 din 04.10.2018, a fost creat serviciul de asistenţă socială comunitară și aprobate suplimentar 140 de unități de personal (97 de asistenți personali pentru angajarea mamelor care au la întreținere copii cu dizabilități severe și 43 de unități de asistenți sociali pentru monitorizarea tuturor activităților, identificarea copiilor străzii, etc.). (de la începutul mandatului pentru Direcția Protecției Drepturilor Copilului au fost suplimentar aprobate pentru o activitate mai eficientă 420 de unități asistenți personali).
 3. Prin decizia 5/2 din 24.07.2018 a fost instituit Serviciul asistență stradală (s-a aprobat 14 unități pentru activitatea acestui serviciu). Acest serviciu va permite, în comun cu colaboratorii Comisariatului de Poliție, Direcțiilor de educație, societății civile, monitorizarea copiilor străzii, copiilor aflați în situații de risc, copiilor care întrebuințează substanțe narcotice, etc.
 4. Prin decizia nr.5/18 din 24.07.2018 a fost aprobat regulamentul privind susținerea financiară a familiilor defavorizate privind pregătirea elevilor de noul an școlar 2018-2019. Prin această decizie a fost aprobată acordarea ajutorului material unic în mărime de 700 lei pentru un copil în baza listelor perfectate și prezentate de către Direcția Generală, Educație, Tineret și Sport (în premieră pentru Chișinău de aceste alocații au beneficiat peste 8 000 de copii). De acest ajutor au putut beneficia:

Familiile cu mulți copii (cu 3 și mai mulți copii)

Familiile monoparentale

Familiile în care unul din părinți este cu grad de dizabilitate

Familiile care au statut de tutore/curatelă (cu părinți decedați, lipsiți de drepturi părintești, inapți de muncă, neangajați în cîmpul muncii).

Pentru a primi ajutor material părinții urmau să depună cerere în adresa directorului instituției de învățămînt și tot pachetul de documente specificat de regulament. În fiecare insituție de învățămînt va fi creată comisia multidesciplinară care va examina setul de documente și va perfecta listele copiilor pentru a primi ajutor material de 700 de lei prin intermediul Direcției Generale Asistența Socială și Sănătate.

 1. Prin decizia 15/1 din 22.12.2017, actualizat pe parcursul anului 2018, a fost aprobat ajutorul material unic a cîte 2000 lei la nașterea celui de-al 3-lea copil. Prin programul de ajutor material unic de 2000 lei, de acest suport au beneficiat 2050 de familii în baza listelor perfectate de AMT de la începutul programului. Achitările au fost efectuate de către Direcția Generală Asistența Socială și Sănătate.

 

 1. Prin decizia 7/30 din 23.10.2018 a fost aprobat regulamentul privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie, care concomitent frecventează grădinița. Cererile se depun la instituția preșcolară frecventată de copii.
 2. Prin decizia 7/32 din 23.10.2018 a fost modificat regulamentul privind asigurarea în primul an de viață a copiilor din familii cu risc medico-social și cu indicații medicale cu produse lactate/formule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici, procurate din sursele financiare ale bugetului local. Modificările au vizat:

–  aprovizionarea cu produse lactate a părinților cu copii sugari din suburbii, ceea ce nu a fost pînă acum;

– includerea familiilor cu tripleți, duplex ca beneficiari de alimentația gratuită, indiferent de statutul social al familiei;

– asigurarea cu cele necesare a copiilor în primul an de viață.

Pentru a primi produsele menționate atît locuitorii din oraș, cît și din suburbii urmează să se adreseze la medicii de familii din AMT.

În continuare aş vrea să mă refer la persoanele cu nevoi speciale.

 1. Astfel, prin decizia 3/5 din 18.06.2018 pentru invalizii de gr.1(cu dizabilitate severă, atît maturi, cît și copii) au fost aprobate 900 de unități de asistenți personali, (la concret au fost aprobate pentru persoanele cu dizabilități severe), rudele au fost angajate de către direcțiile Asistență Socială din sectoare cu salariu lunar 1500 – 2000 lei, au carnet de muncă, ceea ce le va permite stabilirea unei pensii la vîrsta respectivă.
 2. La iniţiativa PSRM, pentru implementarea serviciului de sprijin pentru familii cu copii, prin deciziile 6/13, 6/12 din 04.10.2018, a fost creat serviciul de asistența socială comunitară și aprobate suplimentar 140 de unități de personal (97 de asistenți personali pentru angajarea mamelor care au la întreținere copii cu dizabilități severe și 43 de unități de asistenți sociali pentru monitorizarea tuturor activităților, identificarea copiilor străzii, etc.). (de la începutul mandatului, pentru Direcția Protecției Drepturilor Copilului au fost suplimentar aprobate 420 de unități asistenți personali).
 3. Prin decizia 15/1 din 22.12.2017a fost aprobată procurarea și instalarea ascensoarelor pentru persoanele cu dizabilități locomotorii la cărucior. La moment au fost instalate 12 ascensoare în Asoțiațiile Medicale Teritoriale Centru, Botanica, Ciocana, inclusiv 2 ascensoare-elevatoare pentru persoanele la cărucior în AMT Centru, la întrare în Centrul Ortopedic și în curtea Policlinicii nr.1.

10 ascensoare sunt instalate în interiorul instituțiilor sus menționate. Aceste ascensoare sunt performante, cu aer condiționat, etc.

Adresele unde sunt instalate în interior ascensoarele:

Centrul Medicilor de Familie – str. 31 August (policlinica nr.1)

Centrul Consultativ Diagnostic – bd. Dacia, 5/2b

Centrul Medicilor de Familie nr.3 – bd. Dacia, 5/2a

Centrul Medicilor de Familie nr.7 – str. Docuceaev

Centrul Medicilor de Familie nr.8 – str. Voluntarilor

Au fost alocate la inițiativa fracțiunii și surse suplimentare pentru instalarea unui ascensor în incinta primăriei, dar din cauza procedurilor birocratice (achiziții, decizii cu privire la locul unde să fie amplasat) acest lucru nu a fost posibil pe parcursul anului 2018.

 1. Prin decizia 7/33 din 23.10.2018, la inițiativa fracțiunii socialiștilor, a fost modificat Regulamentul cu privire la modalitatea de asigurare cu dispozitive medicale, non-medicale și servicii de protezare oculară, unde s-au inclus și persoanele cu dizabilitate medie. În total 821 persoane au beneficiat de termometre, 702 tonometre, 600 de persoane au primit bastoane speciale. Ar fi de menţionat că pentru prima dată 68 de persoane cu dizabilități au primit protezare oculară gratuită de la începutul programului.
 2. Prin decizia 5/16 din 07.2018 a fost aprobat regulamentul privind modalitatea de asigurare cu ochelari a persoanelor cu deficiențe de văz din Chișinău. De ochelari la prima etapă vor beneficia persoanele cu deficiențe de văz încadrate în grad sever, accentuat de dizabilitate, cu venit mai mic de 3000 lei, membrii ai Societății Orbilor. Cererile se pot depune la medicul-oftalmolog din Asociațiile Medicale Teritoriale și la conducerea Societății Orbilor (au fost anunțate licitațiile pentru procurarea acestora).
 3. Prin decizia 7/34 din 23.10.2018 a fost modificat regulamentul privind modalitatea de asigurare cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat din mun. Chișinău – procurate din sursele financiare ale bugetului local. Acest regulament permite asigurarea obligatorie pe gratis a femeilor gravide, cu glucometre și teste, asigurarea accesului a 100% dintre copii pînă la 18 ani la 5 teste pe zi, asigurarea a 100% dintre femeile însărcinate (cu diabet preexistent și gestational) cu 5 teste pe zi, asigurarea a 100% dintre persoanele tratate cu insulină (regim bazalbolus) cu teste pentru autocontrol, în număr de 100 de teste pe lună, asigurarea a 80% dintre persoanele tratate cu preparate antidiabetice orale (ADO) cu teste pentru autocontrol.
 4. Prin decizia din 24.07.2018 a fost aprobată procurarea și instalarea la 600 de apartamente a soneriilor luminiscente pentru membrii Asociației cu dificiențe de auz.
 5. La inițiativa PSRM, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, au fost reparate trecerile pietonale și drumul de acces în perimetru străzilor Pietrarilor 2, 2A, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, șos. Hîncești 70/4, str.Drumul Viilor 36/2, 40, 42) unde locuiesc compact persoanele cu deficienţe de văz. 

La capitolul suport pentru pensionari aş menţiona următoarele:

 1. Prin decizia 8/3 din 20.11.2018, la modificarea bugetului pe 9 luni ale anului 2018, propunerea PSRM de alocare a surselor financiare de paști, a fost suplimentată de colegii din CMC, fiind agreat la biroul permanent și aprobat ajutorul material unic în mărimea de 100 de lei pentru sărbătorile de iarnă pentru 70 mii de pensionari (achitat deja pînă la această perioadă). Acest ajutor s-a acordat conform listelor perfectate de către Direcțiile teritoriale de Asistența Socială și Sănătate, persoanelor cu dizabilități severe, accentuate și medii aflate la evidența Direcției și care beneficiază de compensații sau abonamente pentru călătoria în transportul comun urban, a căror pensie nu depășește 1450 lei.
 2. Prin decizia 8/10 din 22.11.2018, a fost modificat regulamentul privind stabilirea compensației pentru călătorii la transportul urban și suburban pentru persoanele în vîrstă, persoanele cu dizabilitate medie (gr.3) în raza mun. Chișinău (70 de lei sau abonamente). S-a mărit venitul lunar, de la 2000 lei la 3000 lei, inclusiv și pentru foștii pensionari ai ministerelor de forță (cu pensia pîna la 3000 lei). Anual beneficiază de această compensație peste 70 de mii de persoane.

Dacă e să ne referim la acţiunile ce i-au vizat pe locuitorii municipiului Chișinău, în general, ar fi de menţionat următoarele:

 1. La inițiativa PSRM a fost modificat regulamentul privind compensarea a 40% din factura pentru agentul termic, care prevede primirea documentelor de la cetățeni pentru stabilirea compensației începînd cu 1 septembrie 2018, nu cum era octombrie sau ianuarie. Compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate, în baza operărilor de modificări în regulament, se va efectua pîna la 1 septembrie 2019 pentru resursele energetice și nu pînă la 1 mai cum era. Pentru cota-parte la apă și deșeuri – anul împrejur, inclusiv și pentru casele particulare. Pentru persoanele care au beneficiat de compensațiile respective în perioada rece – 2017-2018 vor reînnoi numai cererile și nu tot pachetul de documente prin care vor dovedi că venitul lunar global pentru o persoană este mai mic de 3000 lei și componența familiei nu s-a schimbat. În total de acest suport pot beneficia 42.000 de familii.
 2. La inițiativa PSRM, prin decizia 8/43 din 27.11.2018, a fost modificat regulamentul privind acordarea compensației la agentul termic prin care se permite tuturor locuitorilor din suburbii, la stabilirea agentului termic, să prezinte certificatul pentru componența familiei de la primăriile/comunelor/satelor și nu de la Agenția Servicii Publice. Noi am solicitat 40% compensații pentru acești beneficiari, în instanță finală de comun acord în CMC a fost stabilită cota de 25%. Prin acest regulament, începînd cu 1 noiembrie 2018, a fost aprobată compensația de 25% din sumă totală a facturilor, locuitorilor din blocurile care nu sunt conectate la conducta de gaz și se folosesc de plită electrică. La momentul de față, inițiativa este încă blocată de Executiv.
 3. În baza deciziei 15/1 din 22.12.2017 și a deciziei 8/3 din 20.11.2018, au beneficiat de ajutor material financiar 27 de mii de persoane. (în pofida faptului că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, începînd cu 1 ianuarie 2018, a lichidat Fondul Municipal de susținere socială a populației). În total sub diferite forme în anul 2018 au primit ajutor material 97 mii de persoane din municipiul Chișinău (pensionari, familii cu mulți copii, familii monoparentale, persoane cu nevoi speciale).

Onorată asistenţă!

Stimaţi locuitori ai capitalei!

În continuare, aş vrea să mă opresc puţin la proiectele de infrastructură. Aici aş menţiona îndeosebi:

 1. Instalarea, în premieră, în cadrul programului cu destinație specială, în curțile blocurilor de locuit a 110 terenuri de joacă noi pe parcursul anului 2018;
 2. Instalarea în curțile blocurilor de locuit a 70 de terenuri sportive pe parcursul anului 2018;
 3. Restabilirea în curțile blocurilor de locuit a iluminatului public – 110 curți de blocuri.
 4. Restabilirea iluminatului public la peste 250 de treceri de pietoni de la începutul programului (inițiat în 2017);
 5. Au fost instalate în cadrul programului cu destinație specială, în curțile blocurilor de locuit 600 bănci noi.
 6. Reabilitarea, în curțile blocurilor de locuit, a căilor de acces, trotuarelor și bordurilor în zeci de curți (lucrările continuă, datele finale vor fi actualizate în cîteva zile).

Tot aici aș menţiona modernizarea parcului de autobuze – sursele planificate la insistența PSRM au rămas nevalorificate pînă la 16 decembrie 2018 din cauza condițiilor impuse în procesul de licitare. Am insistat ca aceste surse să nu fie pierdute, ci redistribuite la procurarea troleibuzelor pentru necesitățile capitalei și a suburbiilor. Astăzi vedem că noile troleibuse pornesc spre suburbiile Chișinăului. La fel am insistat pe suplinirea mijloacelor de trasnport și tehnică pentru regia autosalubritate, achizițiile fiind realizate recent.

Aşa cum am promis, am asigurat traducerea integrală a site-ului chisinau.md în limba rusă cu efortul voluntarilor din PSRM. În prezent lucrăm la versiunea engleză.

În 2018 am continuat lupta cu construcţiile ilegale – avem sute de adresări semnate de consilierii PSRM în diferite instanțe, inslusiv cele de judecată, care vizează cele mai discutate adrese, zeci de construcții au fost oprite inclusiv prin intermediul instrumentariului oferit de cadrul audierilor publice.

Despre înstrăinarea terenurilor municipale, aş menţiona că zeci de tentative au fost blocate doar în acest an. Am insistat și s-a aprobat desfășurarea licitațiilor funciare. Procedura de licitații în acest sens este în proces.

Nu am inclus în acest raport numeroasele sesizări și intervenții facilitate pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale, de sănătate, infrastructura parcurilor și zonelor verzi.

În vederea asigurării transparenţei, am organizat în acest an 110 conferințe de presă, 17 audieri publice, am recepționat doar în ultima perioadă petiţii 2079 petiții pe site-ul nostrum petitia.md, dar și în secretariatul fracțiunii – 1504 petiții, am primit în audiență cumulativ – 3527 de persoane,  am asigurat funcţionarea portalurilor decide.md (pentru propunerile de buget) și petitia.md (pentru interacțiunea directă cu locuitorii orașului) etc.

 

La insistența noastră primăria a trecut la procedura de achiziții publice electronice în 2018, inițial pentru achizițiile de valoare mică. Iar acum la finele anului practica a fost extinsă pentru toate tipurile de achiziții.

 

Împreună cu colegii din fracțiune am lucrat intens la propunerile pentru bugetul anului 2019 din luna august 2018. Majoritatea programelor și proiectelor sociale, de infrastructură propuse de sau cu suportul PSRM se regăsesc în proiectul de buget.

În acest an am fost puși des în fața faptului să ne retragem semnăturile de pe proiectele pe care le-am elabroat noi, socialiștii, doar pentru a fi votate în CMC. Aceste lucruri pot fi probate prin fișiere video, lucrări la comisie și biroul permanent. Pentru noi, socialiștii mai important este ca aceste inițiative să fie implementate. În același context,  menționăm că nu există niciun proiect cu impact pentru municipiul Chișinău, prezentat de executiv sau alte fracțiuni care să nu fi fost votat de socialiști.

Toate aceste inițiative, proiecte, programe de la inițiere, pînă la dezbateri în plen, aprobare pot fi vizualizate pe resursele deschise în internet.

Onorată asistenţă!

Stimaţi locuitori ai capitalei!

Acestea sunt informaţiile de ordin general despre activitatea noastră în 2018, care a ţintit îmbunătăţirea situaţiei din capitală. Ne-am străduit să fim utili oamenilor şi să soluţionăm problemele cu care se confruntă cetăţenii, conform angajamentelor asumate încă în 2015. Şi în continuare vom fi alături de oameni, şi în continuare ne vom implica pentru soluţionarea problemelor, pentru că numai aşa vom ajunge să trăim într-o capitală cu adevărat modernă, cu un înalt nivel de prosperitate. Rămîne o prioritate în continuare pentru noi toți actualizarea planului general urbanistic, acțiune asupra căreia am insistat în repetate rînduri în acest an, debirocratizarea primăriei și subdiviziunilor acesteia, transparența în procesul de luare a deciziilor, eficiență în cheltuirea banului public și administrarea patrimoniului și multe altele. Sînt sigur de faptul că vom reuși etapizat să le soluționăm, mai devreme sau mai tărziu, pînă sau după alegerile locale din noul an.

Vă mulţumesc pentru atenţie, iar celor care vor sărbători Crăciunul mâine, le spun: Crăciun fericit!

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă