PSRM

23 martie 2016

Radu Mudreac conduce o delegaţie a parlamentarilor moldoveni la Budapesta

O delegaţie a Comisiei parlamentare agricultură şi industrie alimentară, condusă de Radu Mudreac, preşedintele comisiei, întreprinde o vizită de lucru de două zile la Budapesta, Ungaria.

În cadrul vizitei a avut loc o întrevedere cu Istvan Jakab, vice-preşedintele Parlamentului Ungar, cu Presedintele Comisiei Agricultura a Ungariei Dl Sandor Font si Vicepresedintele Comisiei, Dl Magyar Zoltan,  în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte legate de consolidarea relatiilor bilaterale la nivel de Parlament şi Comisii Parlamentare. În mod special părţile s-au refertit la armonizarea legislatiei în domeniul agricol, oferirea unui suport la elaborarea codului funciar, Legii privind subvenţionarea, precum şi oferirea unor burse de studii tinerilor moldoveni. În acest context oficialii au subliniat rolul important pe care îl au studiile de calitate în dezvoltarea ţării. Menţionăm că în prezent Guvernul Ungariei a alocat 30 de burse tinerilor moldoveni, dintre care au fost solicitate doar 11.

Ţinînd cont de faptul ca Radu Mudreac este şi preşedinte al grupului de prietenie parlamentar cu Ungaria, părţile au stabilit priorităţile de colaborare şi pe acest segment.

3În cursul vizitei, delegaţia moldovenească a avut o întrevedere cu Sándor Fazekas, Ministrul agriculturii, unde au fost abordate mai multe subiecte pe domeniul agricol şi anume: suportul privind elaborarea Codului funciar, Legii privind subvenţionarea cît şi irigarea. Cu referire la Codul funciar s-a punctat asupra criteriilor deosebit de restrictive privind proprietatea terenurilor, şi anume, interzicerea înstrăinării către cetăţenii altor ţări şi limitarea pîna la 300 ha în proprietatea cetăţenilor ungari.

Discuţiile purtate au convins că partea ungară îşi apară vehement atît drepturile consumatorilor cît şi a producătorilor autohtoni.

5De asemenea, discuţiile s-au axat pe consecinţele embargo-ului impus Federaţiei Ruse de către Uniunea Europeană în urma căruia a avut de pierdut atît economia, cît şi producătorii agricoli.

În cadrul întrevederii cu Oficiul National pentru Siguranţa Alimentară, s-a discutat asupra structurii, atributiilor de bază ale oficiului şi conlucrare cu subdiviziunile regionale ale acestuia.

Totodată, delegaţia moldovenească a întreprins o vizită de informare în laboratorul de referinţă, în urma căreia s-a convenit ca memorandumul va fi suplinit cu un punct nou ce prevede posibilitatea de perfecţionare a specialiştilor din Moldova în laboratoarele Oficiul National pentru Siguranta Alimentara al Ungariei.

In cadrul vizitei la Budapesta a Comisiei agricultură şi industrie alimentară s-a convenit ca în curînd între Ministere să fie semnat un memorandum de colaborare, fapt ce va permite intensificarea relaţiilor bilaterale pe domeniu, şi continuarea colaborării pe subiectele abordate.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă