PSRM

29 iulie 2022

PSRM în dialog cu partidele socialiste din întreaga lume

Vlad Batrîncea, secretarul executiv al PSRM, a prezentat un discurs la Forumul Internațional al Partidului Comunist Chinez și al partidelor marxiste mondiale.

Vlad Batrîncea a menționat în discursul său următoarele:

Stimați președinți și reprezentanți ai partidelor,
Dragi tovarăși, doamnelor și domnilor,
Mai întâi, permiteți-mi să-mi exprim gratitudinea față de organizatorii Forumului pentru invitația de a prezenta un mesaj de salut din numele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Republica Moldova.

Sunt foarte bucuros să mă întâlnesc cu dumneavoastră, fie și în format online, și să exprim urări de bine prietenilor noi și celor mai vechi.

În 25 de ani, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a parcurs o cale lungă și anevoioasă, devenind cea mai importantă forță pe flancul stâng al politicii moldovenești.

Noi rămânem fideli principiilor noastre de bază:
– apărarea statalității, suveranității și neutralității Republicii Moldova;
– lupta pentru identitatea moldovenească și pacea interetnică în țară;
– protecția socială a fiecărui cetățean, redresarea economiei și sprijinirea producătorului autohton;
– reintegrarea pașnică a statului pe ambele maluri ale Nistrului;
– apărarea istoriei, tradițiilor și valorilor moldovenești.

Suntem adepții unei politici externe cu adevărat echilibrate, stabilind poduri cu principalii parteneri strategici: Republica Populară Chineză, Federația Rusă și statele CSI, statele Uniunii Europene, Turcia și altele.

Astăzi, pe fondul unei pandemii continue și al unei crize grave de securitate în regiunea europeană, lumea parcurge o perioadă de șocuri și transformări. În mod vizibil, se intensifică factorii instabilității și incertitudinii. Un apel la menținerea păcii și la consolidarea interacțiunii devine actual ca niciodată.

În acest context, noi susținem în totalitate inițiativa tovarășului Xi Jinping, Președintele Republicii Populare Chineze, expusă la 24 iunie și care prevede dezvoltarea unui parteneriat de înaltă calitate în numele noilor perspective de dezvoltare globală.

Președintele Xi Jinping a subliniat faptul că epoca noastră este plină de provocări, dar și de speranțe. Într-adevăr, cooperarea constituie calea spre marile realizări, bunele inițiative și spre cel mai luminos viitor.

Astăzi, Partidul Socialiștilor continuă lupta pentru viitorul Republicii Moldova. Socialiștii au devenit principala forță care se opune dictaturii liberale instituite de noua majoritate „de dreapta”.

Noi vedem cum se intensifică presiunile asupra Partidului Socialiștilor, cum sunt intimidați activiștii și simpatizanții noștri. Însă nimeni și nimic nu ne va opri din lupta pentru adevărata independență și demnitate națională, pentru bunăstarea poporului multietnic al Republicii Moldova.

Iată de ce Partidul Socialiștilor din Republica Moldova consideră că unul dintre obiectivele sale de bază este stabilirea unei cooperări active cu noii parteneri, cu tovarășii noștri din lumea întreagă.

Unitatea gândirii și a voinței constituie garanția victoriei noastre. Astăzi, noi avem datoria să ne conjugăm eforturile pentru consolidarea solidarității economiilor în creștere și a țărilor în curs de dezvoltare, pentru formarea unei ordini mondiale mult mai corecte și mai echilibrate, pentru a menține pacea, securitatea, egalitatea și dezvoltarea.

Permiteți-mi să urez succes colegilor noștri din Republica Populară Chineză în ajunul celui de-al 20-lea congres al Partidului Comunist Chinez. Vom urmări cu interes pregătirile de acest eveniment și vom ține cont de experiența colegilor noștri.

Vă mulțumesc pentru atenție!

 

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă