PSRM

06 august 2014

PSRM împlineşte 17 ani de la fondare

Igor Dodon, preşedintele PSRM a făcut o declaraţie în legătură cu împlinirea a 17 ani de la crearea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. În textul declaraţiei se menţionează:

„Cu prilejul împlinirii a 17 ani de la întemeierea PSRM aduc sincere felicitări şi mulţumiri tuturor colegilor şi susţinătorilor PSRM, inclusiv miilor de membri noi care s-au alăturat în ultimele luni. Promit ca în anul 2014 PSRM va deveni un partid parlamentar influent şi va contribui la rezolvarea problemelor stringente ale societăţii spre asigurarea bunăstării şi prosperării poporului Republicii Moldova. Noi vom organiza un referendum naţional în baza căruia vom denunţa Acordul de asociere cu UE. Vom merge ferm pe calea consolidării relaţiilor cu Federaţia Rusă şi integrării în Uniunea Vamală. Vom implementa un program de relansare economică a Moldovei, care va asigura crearea noilor locuri de muncă, creşterea nivelului de viaţă a cetăţenilor, majorarea semnificativă a pensiilor şi salariilor.”

Despre Partid

Menţionăm că istoria Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) constituie componenta de bază a mişcării socialiste moldoveneşti contemporane care, la rîndul său, este strict legată de istoria formării Republicii Moldova ca stat suveran şi independent. Partidul Socialiştilor este unul din succesorii Partidului Socialist din Moldova сare a fost constituit în martie 1992. În anii 1994 -1998 Partidul a fost reprezentat în Parlament de o fracţiune de 28 deputaţi. Membii şi adepţii partidului  au votat pentru independenţa şi Constituţia RM, pentru stema şi imnul ţării. Ei şi-au adus contribuţia la aderarea Moldovei la CSI, încetarea războiului fratricid de pe Nistru, rezolvarea paşnică a situaţiei din Găgăuzia şi instituirea bazelor democratice ale statului moldovenesc contemporan în care toţi cetăţenii au dreptul la identitatea sa etnică, lingvistică, culturală şi cea religioasă.

Evenimente semnificative din istoria PSRM

1997 – constituirea oficială a Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

1998 – participarea la alegerile parlamentare.

1999 – iniţierea consolidării forţelor de stîngă: participarea la alegerile locale generale în componenţa blocului electoral al comuniştilor, agrarienilor şi socialiştilor.

2001 – participarea la alegerile parlamentare.

2003 – participarea la alegerile locale generale.

2005 – participarea la alegerile parlamentare, acumularea a 5% de voturi valabil exprimate pe ţară, înclusiv în Găgăuzia – 51,45%.

2007 – participarea la alegerile locale generale.

2009-2010 – în scopul consolidării statalităţii moldoveneşti PSRM se refuză de la participarea de sine stătător la alegerile parlamentare (3 scrutine) şi susţine PCRM.

2011 – participarea la alegerile locale generale, refuzul de la susţinerea politică în continuare a PCRM.

2011, decembrie –  la cel de-al X-lea Congres extraordinar, în funcţia de preşedinte al Partidului a fost ales Igor Dodon.

2011 – Constituirea aripei de tineret a partidului – mişcării de tineret “Garda Tînără”.

2012 – Constituirea aripei de veterani a partidului – asociaţia “Echitate”.

2014 – PSRM a organizat trei conferinţe internaţionale ştiinţifico-practice cu următoarele subiecte: „Statul federativ: experienţa internaţională şi perspectivele pentru Moldova”, „Republica Moldova şi perspectivele ei integraţioniste: Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană” şi „Civilizaţia ortodoxă şi lumea modernă”.

La 1 iulie 2014 PSRM are peste 15 mii de membrii de partid şi 29 organizaţii teritoriale în unităţile administrative teritoriale de nivelul II (raioane şi municipii). Doar în ultimii trei ani la Partid s-au alăturat circa 8 mii de membri noi.

Doctrina partidului: Socialismul democratic.

Deviza partidului – Moldova. Muncă. Socialism. 

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă