PSRM

28 martie 2016

PSRM cheamă la mobilizare generală împotriva unioniştilor şi anunţă acţiuni masive pentru apărarea statalităţii

În săptămînile ce urmează, la Chişinău, va avea loc cel mai amplu miting în susţinerea statalităţii şi suveranităţii Republicii Moldova. Pînă atunci, vor avea loc marşuri şi mitinguri în diferite oraşe ale ţării noastre. Primul eveniment va avea loc la Comrat.
Noi vom participa activ la acţiunile organizate de Comitetul Executiv al Găgăuziei sîmbătă, 2 aprilie, curent.

La 27 martie, în centrul Chişinăului, s-a produs un atentat nemaivăzut pînă acum împotriva statalităţii, independenţei, suveranităţii şi neutralităţii Republicii Moldova. Mai multe acţiuni au fost organizate în cadrul instituţiilor publice, a Academiei de Ştiinţe, a universităţilor, şcolilor, grădiniţelor de copii, cu implicarea angajaţilor din sfera bugetară, şi în primul rînd a reprezentanţilor mediului academic şi universitar, profesorilor şi educatorilor.

Acţiunile în cauză au fost promovate activ de mass-media, în primul rînd „Teleradio-Moldova”. Blocurile informaţionale, emisiunile analitice ale televiziunii publice şi a posturilor TV particulare pro-guvernamentale abundau de informaţii denaturate, fapte neverosimile despre acţiunile aşa-zişilor unionişti, începînd cu informaţiile ce ţin de numărul participanţilor la manifestare pînă la cele ce ţin de referinţele istorice vizavi de această situaţie.

Aceste acţiuni nu pot fi interpretate altfel, decît un grav atentat împotriva Constituţiei, sistemului de stat, instituţiilor publice, suveranităţii şi independenţei ţării noastre.

Reieşind din cele spuse, PSRM declară că toţi participanţii, precum şi cei care au permis desfăşurarea unui astfel de eveniment, sînt criminali de stat, trădători de patrie şi neam.

Ţinînd cont de cele enunţate, PSRM vine cu următoarea declaraţie:

În problema dată nu poate exista un pluralism de opinii.

Amintim că orice manifestare similară în România vecină şi alte state suverane este urmărită penal, fiind prevăzută şi privaţiunea de libertate – de la zeci de ani pînă la închisoare pe viaţă.

Diversitatea de opinii nu poate și nu ar trebui să fie luată în considerare în această privință. Acest lucru nu este nimic altceva decît o vânzare a intereselor ţării, a statului în ansamblu. Despre luarea unor măsuri pe jumătate în acest context, de asemenea, nu poate fi vorba.

De-a lungul activităţii sale, PSRM a organizat sute de acţiuni de ripostă faţă de astfel de manifestaţii, dar acum considerăm necesară o mobilizare generală a tuturor forţelor pro-stataliste din ţara noastră pentru a riposta mizeriei unioniste.

PSRM declară că va participa la toate acţiunile şi marşurile pro Moldova, şi va organiza acţiuni active pentru statalitatea moldovenească pornind de la nivel local pînă la nivel naţional, inclusiv la nivel de consilii, primării, Parlamentul RM.

PSRM declară că deja în următoarele săptămîni va organiza marşuri şi mitinguri de amploare la nivel regional şi naţional.

PSRM  cheamă deschis toţi adepţii Moldovei independente la luptă şi consolidare.

Considerăm necesară crearea, în fiecare localitate din ţară, a comitetelor pentru statalitatea moldovenească. Structuri similare urmează să fie constituite şi la nivel raional şi naţional.

„Sezonierii” de la guvernare, astăzi, ne distrug în mod intenţionat ţara, falimentînd-o financiar, ecologic, social, iar de data aceasta – şi politic. Anume de aceea, alături de toate celelalte acţiuni, trebuie să insistăm pe capitularea cît mai grabnică a actualei guvernării, pe organizarea alegerilor parlamentare anticipate şi alegerilor directe ale preşedintelui ţării.

Moldoveni – unire pentru viitorul Moldovei noastre!

Moldova are viitor!

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă