PSRM

10 aprilie 2015

PSRM: Asumîndu-şi responsabilitatea pentru adoptarea pachetului de legi cu privire la buget, Guvernul RM a încălcat mai multe articole ale Constituţiei.

Deputaţii Partidului Socialiştilor, Vasile Bolea şi Grigore Novac, a depus, astăzi, o sesizare la Curtea Constituţională a ţării, invocînd drept motiv faptul că ieri, 9 aprilie, Guvernul RM şi-a asumat răspunderea politică în faţa Parlamentului RM pentru adoptarea unui pachet de legi cu privire la buget.

Este vorba despre legile ce ţin de politica bugetar-fiscală, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul de asigurări obligatorii în medicină pentru anul 2015.

Socialiştii consideră că, prin aşi asuma răspunderea pentru adoptarea acestui pachet de legi, Guvernul RM a încălcat mai multe articole ale Constituţiei, şi anume:

Articolul 6 „Separaţia şi colaborarea puterilor, care prevede următoarele: „În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei”;

Articolul 66 “Atribuţiile de bază ale Parlamentului RM”, potrivit căruia “Parlamentul aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui”;

Articolul 131 “Bugetul public naţional”, care stipulează următoarele “Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului”.

Astfel, socialiştii califică decizia despre asumarea răspunderii de către Guvernul RM în faţa Parlamentului RM pentru adoptarea setului de legi cu privire la buget drept anticonstituţională şi solicită Curţii Constituționale să se expună vizavi de faptele enunţate.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă