PSRM

15 mai 2019

PSRM acordă atenție deosebită susținerii familiilor și valorilor familiale

Astăzi în Republica Moldova este marcată Ziua Internațională a Familiei.

Partidul Socialiștilor consideră familia fundamentul societății. Anume în familie are loc formarea personalității, a viziunilor, a valorilor, atitudinea față de lume. Anume familia îi face pe oameni responsabili față de cei dragi, de poporul său, de țara sa și doar familia constituie continuitatea generațiilor.

Astăzi, semnificația institutului Familiei în țara noastră are o importanță deosebită, avînd în vedere situația economică dificilă care obligă oamenii să-și părăsească familiile și să plece în străinătate în căutarea unui loc de muncă, precum și încercările persistente ale unor activiști ai comunității de a dezorienta tinerii, de a-i priva de bazele morale și de a le insufla valori netradiționale.

Partidul Socialiștilor a acordat întotdeauna o atenție deosebită consolidării familiilor și promovării valorilor tradiționale familiale.

Partidul Socialiștilor a susținut inițiativa șefului statului de a declara anul 2019 Anul Familiei. Ca parte a acestei inițiative, în acest an este planificat un întreg program de evenimente, dedicat familiei și susținerii acesteia. Partidul Socialiștilor va participa la organizarea și desfășurarea acestor evenimente.

Fracțiunile PSRM din Parlament și Consiliul Municipal Chișinău, au înaintat sute de inițiative menite să sprijine familia, atît la nivel legislativ cît și normativ.

Numeroase dintre aceste inițiative au fost susținute, dar urmează să facem și mai multe. Este vorba despre majorarea salariilor, alocarea asistenței familiilor cu copii, social-defavorizate, monoparentale și oferirea hranei pentru copii gratis.

Partidul Socialiștilor a susținut propunerea Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, de a crea capitalul familial. Considerăm că implementarea acestei inițiative va contribui la consolidarea familiei.

În același timp, credem că soluționarea problemelor cu care se confruntă familiile trebuie să fie complexă. Prin urmare, Partidul Socialiștilor a elaborat un program complex pentre dezvoltarea socio-economică a țării noastre, ceea ce va permite crearea condițiilor pentru majorarea nivelului bunăstării cetățenilor, astfel încît oamenii să nu caute un loc de muncă în străinătate și să se întoarcă la familiile sale.

Susținerea familiilor trebuie să devină fundamentul politicii de stat a țării noastre.

Moldova are viitor!

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă