PSRM

10 februarie 2017

Propuneri ale Fracţiunii PSRM în Consiliul Municipal la proiectul de buget în I lectură

În rezultatul analizei proiectului de buget, fracţiunea PSRM a înaintat unele obiecții și propuneri:

1. Înainte de toate, consilierii declară că proiectul de buget 2017 nu este finalizat : este modest şi în declin, odată ce nu sunt luate în considerare recomandările Curţii de Conturi, Direcţiei Audit Intern, Inspecţiei Financiare şi alte organe de control. Punerea în aplicare a recomandărilor  va permite obținerea unor venituri  suplimentare și valorificarea acestora în domeniul social.
2. Prin proiectul de buget a fost  stabilită o cotă redusă  a veniturilor proprii ale municipiului – doar 11%. Alte 2% se planifică să fie obținute din plata dividendelor de către întreprinderile și societățile cu capital municipal. Astfel, 3.278 miliarde lei, sau 48%  reprezintă venituri din transferurile de la bugetul de stat, și 17% din surse împrumutate.
3. În procesul de elaborare și revizuire a proiectului în prima lectură, a fost încălcat principiul transparenței procesului decizional. Nu a fost organizată o dezbatere publică într-un format larg, inclusiv cu atragerea experților independenți și reprezentanți ai societății civile.
4. Bugetul nu este unul credibil. Nu sunt credibile sursele de acoperire a deficitului bugetar. Deficitul  identificat la etapa aprobării bugetului în prima lectură este estimat   la circa 500 mln lei. După prognozele estimative ale specialiştilor PSRM, la executarea bugetului municipal pentru 2017, dificitul va atinge suma  de circa 900 mln lei.
5. Nu sunt respectate principiile de bugetare bazată pe performanţe, bugetare bazată pe implementarea programelor de dezvoltare.
6. Nu au fost clarificate unele aspecte importante pentru  elaborarea bugetului 2017, precum:

  • Care este suma deficitului bugetar înregistrat pe anul 2016 și transpus în bugetul 2017?
  • Care vor fi venituri planificate din privatizări, şi care este lista bunurilor imobiliare ce urmează a fi expuse privatizării?
  • Nu au fost corect planificate veniturile proprii din colectarea taxelor și impozitelor locale. Direcţia de resort colectează doar impozitul pe bunurile imobiliare.
  • Activitatea celor 63 intreprinderi municipal urmează să aducă în buget doar 1.15 mln lei ca rezultat al activităţii pe tot parcursul anului 2017.
  • Planificarea încasărilor din serviciile prestate de către subdiviziunile CMC și Primăria Chişinău, cît şi din cheltuieli neplanificate sunt nonconforme realității din ultimii ani, astfel fiind valorificate ineficient și netransparent.

La înaintarea obiecțiilor fracțiunii PSRM în CMC, în acest sens, autorii proiectului au promis consilierilor că «vor rezolva aceste probleme în procesul de executare».

Specialiştii fracţiunii au prezentat, de asemenea unele obiecții cu referință la necesitatea revederii structurii cheltuielilor la proiectul de buget.

Ei au declarat chetuieli neproporţionale şi nejustificate, precum:

1. La reparația și întreținerea infrastructurii drumurilor;
2. La capitolul Cultură, inclusiv colectivele creative inactive;
3. Alocările destinate construcţiilor nefinalizate să fie excluse pentru evitarea dublării acestora de la an la an.
4. Examinarea modificării cheltuielilor prin dispozițiile  primarului general conform inițiativelor proprii ale acestuia, fără să țină cont de deciziile CMC cu referință la destinația surselor alocate. În anul 2016, au fost emise și executate  mai mult de 30 de dispoziții ale primarului, în baza cărora sau operate modificări la capitolul cheltuieli, în cele mai multe cazuri acestea fiind înfăptuite  pe criterii politice.

Fracţiunea PSRM propune:

  1. Retragerea împuternicirii acordate primarului general pentru operarea de modificări prin dispoziţii.
  2. Majorarea veniturilor proprii dar și optimizarea cheltuielilor ţinînd cont de recomandările Curţii de Conturi, Direcţiei Audit Intern, Inspecţiei Financiare şi alte organe de control.
  3. Majorarea veniturilor din dividente primite de la cota parte a proprietății publice a CMC în întreprinderi și societăți pe acțiuni de la 1,15 mln lei la 50 mln lei.
  4. Dublarea veniturilor din darea în arendă a terenurilor. Reexaminarea tuturor proiectelor de decizie elaborate în cadrul Direcţiei Funciare. Organizarea audierilor publice destinate subiectelor ce ţin de reţinerea încasărilor din arendă şi locaţiune.
  5. Solicitarea şi examinarea listelor bunurilor imobile pentru aprobarea acestora, în scopul evitării înstrăinării prin scheme dubioase. Planificarea unor surse din veniturile vînzărilor prin licitaţii de circa 100 mln lei.
PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă