PSRM

06 decembrie 2019

La determinarea cuantumului pensiei pentru îngrijirea unui copil pînă la vîrsta de 3 ani va fi luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară și nu cel minim

La determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani va fi luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei, și nu salariul minim.

O prevedere în acest sens este stipulată în proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii, care a fost votat, astăzi, cu 82 de voturi ale deputaților, în ambele lecturi. Proiectul a fost prezentat de către președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, deputatul fracțiunii PSRM, Vasile Bolea.

Actualmente, pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani, se ia în calcul salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei.

În opinia autorilor proiectului, precum și a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, această prevedere dezavantajează femeile, perpetuînd decalajele de gen la cuantumul pensiilor, deoarece beneficiari de concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului preponderent sunt mamele. Astfel, la situația de 1 august 2019, pensia medie constituia pentru bărbați 2278,65 lei, iar pentru femei – 1688,34 lei sau 75% din pensia medie în cazul bărbaților.

”Proiectul de lege are drept scop armonizarea politicilor de stimulare demografică cu cele de asigurări sociale, pentru a evita discriminarea pe criteriu de gen”, argumentează autorii.

Resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea noilor norme legislative sunt prevăzute în bugetul de stat.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă